Konferencja: Bezpieczeństwo pożarowe budynków zajawka

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

Bezpieczeństwo pożarowe to jedno z podstawowych kryteriów dopuszczenia budynku do użytkowania. Jest zagadnieniem skomplikowanym i wielowymiarowym. Myśleć o nim należy już na etapie projektowania, bazując na warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Odpowiednia jakość użytych materiałów budowlanych i wykończeniowych, zastosowanie aktywnych i pasywnych zabezpieczeń ppoż. oraz rzetelność wykonawstwa mają w przypadku bezpieczeństwa pożarowego dużą wagę. W grę wchodzi bowiem ludzkie mienie, a przede wszystkim życie.

Jak zatem sprostać wymaganiom bezpieczeństwa pożarowego? Czy polskie przepisy ppoż. odpowiadają wyzwaniom nowoczesnego budownictwa? Jakie nieprawidłowości najczęściej stwierdzają strażacy przy odbiorach budynków? To tylko część problematyki związanej z bezpieczeństwem pożarowym budynków, która zostanie poruszona podczas konferencji.

Artykuły z konferencji
Konferencja: Bezpieczeństwo pożarowe budynków_program

KONTAKTY

DLA REKLAMODAWCÓW

Lilla Augustyniak
tel. +48 668 431 721
laugustyniak@grupazpr.pl

 DLA UCZESTNIKÓW

Dominika Merek
tel. 22 59 05 128,
dmerek@murator.com.pl