Trasa Kaszubska weszła w fazę realizacji. Kiedy zakończenie budowy Trasy Kaszubskiej?

2018-11-21 11:37
Trasa Kaszubska
Autor: GDDKiA Na Trasę Kaszubską czekają zwłaszcza mieszkańcy Wejherowa, Redy i Rumi, bo zmniejszy ona uciążliwości ruchu drogowego w tych miejscowościach.

Tzw. Trasę Kaszubską pomiędzy Bożympolem Wielkim a Gdynią wybudują trzy firmy: Porr, Budimex oraz Polaqua. Trasa Kaszubska jest fragmentem drogi ekspresowej S6, która połączy Trójmiasto ze Szczecinem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dostała własnie unijne dofinansowanie na jej budowę

Na budowę Trasy Kaszubskiej, która jest fragmentem drogi ekspresowej S6 pomiędzy Słupskiem a Gdańskiem, Unia Europejska przekaże ponad 984 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisano 20 listopada 2018 r.

Przypomnijmy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zawarła już umowy z wykonawcami Trasy Kaszubskiej. Pod koniec marca 2018 r. GDDKiA powierzyła firmie Polaqua zaprojektowanie i budowę odcinka między Szemudem a Gdynią o długości ok. 20 km.

Zaś w czerwcu 2016 r. sfinalizowano umowy na budowę odcinków: Bożepole Wielkie - Luzino oraz Luzino – Szemud.  Pierwszy z nich wybuduje firma PORR. Za 338 mln zł ma ona zrealizować w okresie 31 miesięcy (nie licząc zimy - od 15 grudnia do 15 marca) także trzy węzły drogowe: Bożepole Wielkie (połączenie z istniejącą drogą krajową nr 6), Strzebielino i Luzino. Przy węźle Luzino powstanie Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej służący do zarządzania odcinkiem drogi ekspresowej S6.

Z kolei odcinek Trasy Kaszubskiej między Luzinem a Szemudem zaprojektuje i wybuduje w terminie 34 miesięcy (nie licząc zimy) firma Budimex. Wartość kontraktu wynosi 336 mln zł. Na tym odcinku ma powstać jeden węzeł drogowy ─ Szemud.

Do kiedy budowa Trasy Kaszubskiej?

Oznacza to, że cały odcinek Trasy Kaszubskiej pomiędzy Bożympolem Wielkim a Gdynią wszedł w fazę realizacji. Przy czym obecnie trwa projektowanie, a prace budowalne ruszą w drugiej połowie 2019 r. po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

Trasa Kaszubska ma mieć dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i pasem awaryjnym. GDDKiA zapowiedziała, że pierwsze pojazdy pojadą Trasą Kaszubską w II połowie 2021 r.

Trasa Kaszubska
Autor: GDDKiA Przebieg Trasy Kaszubskiej.

GDDKiA wyjaśnia, że dzięki budowie Trasy Kaszubskiej poprawi się płynność ruchu, skróci czas przejazdu, odciążony zostanie układ dróg lokalnych, co ma szczególne znaczenie dla mieszkańców miejscowości leżących przy drodze krajowej nr 6, szczególnie Wejherowa, Redy i Rumi. Nowa droga będzie oznaczać zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego.

Dodajmy, że trasa S6 jest już budowana w województwie zachodniopomorskim. Prace są prowadzone na 7 odcinkach od Goleniowa (połączenie z S3) do Koszalina, wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa. Łącznie to ok. 140 km nowej, dwujezdniowej drogi ekspresowej. Całkowita wartość inwestycji to ponad 3,5 mld zł. W 2019 r. powinny być gotowe odcinki od Goleniowa do Koszalina, o łącznej długości ok. 120 km. Zakończenie wszystkich prac na obwodnicy Koszalina i Sianowa przewidywane jest w 2020 r.

Niektóre odcinki S6 w formuje PPP

Pozostałe odcinki S6: Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (30,8 km), Koszalin – Bożepole Wielkie (116,7 km) oraz Zachodnia Obwodnica Szczecina ( 51,5 km) będą realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Decyzję w tej sprawie podjął 5 czerwca 2018 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

GDDKiA wyjaśnia, że rolą partnera prywatnego będzie zaprojektowanie, uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie, utrzymywanie i eksploatowanie powierzonego odcinka drogi, zapewnienie finansowania w okresie budowy i eksploatacji oraz przekazanie drogi w uzgodnionym stanie po zakończeniu umowy. Długość każdej z umów ma wynieść 30 lat.

W wyżej wymienionych projektach PPP będzie zastosowany mechanizm opłaty za dostępność, co oznacza, że partnerowi prywatnemu będzie wypłacane wynagrodzenie pokrywające ponoszone przez niego koszty wraz z marżą. Taka formuła wynagrodzenia partnera prywatnego oznacza, że nie zostaną wprowadzone opłaty dla kierowców samochodów osobowych.

Ministerstwo Infrastruktury przewiduje, że pierwszy przetarg na budowę dróg w formule PPP zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2019 r. Warunkiem realizacji inwestycji jest podział ryzyk na takich zasadach, aby możliwe było zakwalifikowanie ich przez EUROSTAT poza deficytem instytucji rządowych i samorządowych.

Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce

Pytanie 1 z 10
Ile jest autostrad w Polsce?
Zdjęcie
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej