Budowa dróg zagrożona? Coraz mniej pozwoleń na drogi w Polsce

2018-03-12 14:05
Kolejny odcinek autostrady A1 otwarty
Autor: GDDKiA

Zaangażowaniem firm budowlanych w budowę dróg w Polsce przyjęło się ostatnio mierzyć sytuację w budownictwie. Gdyby tylko chodziło o pozwolenia wydane na budowę dróg, to w roku 2017 kolejny raz mamy w tym obszarze tendencję spadkową.

Drogi w Polsce są realizowane na podstawie pozwoleń na budowę zgodnie z Prawem budowlanym oraz na podstawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, co z kolei reguluje specustawa z 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Budowa dróg - ile wydano pozwoleń?

Jak podaje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), w roku 2017 wydano na drogi w Polsce 3938 pozwoleń, które dotyczyły 4221 obiektów oraz 1758 zezwoleń na 2701 obiektów. To daje łącznie 5696 decyzji obejmujących 6922 obiekty. To w stosunku do dwóch poprzednich lat oznacza spadek o 3,5% (do 2016) i 31,6% (do 2015). Mniejsza jest także liczba nowych dróg objętych decyzjami – odpowiednio o 340 i 3748 obiektów

Ruch budowlany 2017_pozwolenia drogowe
Autor: GUNB

Budowa dróg na papierze

Rok 2017 był bardzo obfity w informacje o nowych inwestycjach drogowych. Oczywiście, najwięcej słyszało się o drogach za realizację których odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ale sadząc po ogólnej liczbie pozwoleń na budowę dróg, sporo dzieje się też w budowie dróg lokalnych i samorządowych.

Co do tych największych inwestycji, to Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa chwaliło się nie tylko podpisanymi umowami, ale również inwestycjami kierowanymi dopiero do realizacji, a nawet typowanymi do opracowania koncepcji. A zatem w wielu przypadkach chodziło tu o budowę dróg na papierze, ale dalekich jeszcze do uzyskania decyzji na budowę drogi. Trzeba też dodać, że większość przetargów na budowę dróg jest ogłaszana w formule „projektuj i buduj”, co często oznacza rozpoczęcie robót w perspektywie roku do dwóch lat.

Budowa dróg w Polsce
Autor: GUS Drogi w Polsce w km

Budowa dróg znów pogrąży wykonawców?

Rosną ceny materiałów, w firmach budowlanych brakuje ludzi a więc rosną koszty pracy, rośnie liczba bankructw. To sygnały, że rynek budowlany zmierza w tym samym kierunku co w latach 2011-2012, czyli w kierunku kryzysu i fatalnej sytuacji finansowej firm budowlanych.

Wszystko wskazuje bowiem na to, że największe projekty kolejowe i budowę dróg skumulują się w tym samym czasie. Firmy budowlane zapłacą za materiały więcej (bo już ich brakuje na rynku i rosną ceny), nie dostaną ich na czas (bo z transportem też są kłopoty), za niedotrzymanie terminów ukończenia inwestycji posypią się gigantyczne kary. W firmach budowlanych wieszczą nawet, że będzie dwa razy gorzej niż w poprzednim kryzysie...

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej