Nowoczesny hub gamingowy na terenie dawnej kopalni Wieczorek dostał sporą dotację

2023-12-01 11:32

Na zabytkowych terenach byłej kopalni Wieczorek w Katowicach powstanie nowoczesny Hub Gamingowo-Technologiczny. Kilka tygodni temu pokazano zwycięski projekt, który zmieni się pogórniczy teren. To projekt pracowni AMC - Andrzej M. Chołdzyński. Będzie nowocześnie, ale z poszanowaniem historii. Katowicki projekt otrzymał właśnie 309 mln zł dofinansowania.

Spis treści

  1. Konkurs architektoniczny na projekt II etapu Hubu Gamingowo-Technologicznego rozstrzygnięty
  2. Zwyciężył projekt pracowni AMC Andrzej M. Chołdzyński
  3. Hub Gamingowo-Technologiczny, czyli Dzielnica Nowych Technologii w Katowicach
  4. I etap budowy hubu gamingowego w Katowicach już powstaje. Będzie przetarg na wykonawcę
  5. To inwestycja miasta Katowice
  6. Ponad 309 mln zł dofinansowania na Hub gamingowo-technologiczny
  7. Katowice umieją zagospodarować tereny pogórnicze. Przykładem jest cała Strefa Kultury

Konkurs architektoniczny na projekt II etapu Hubu Gamingowo-Technologicznego rozstrzygnięty

Władze Katowic rozstrzygnęły właśnie konkurs na projekt II etapu Hubu Gamingowo-Technologicznego, jaki ma powstać na terenie dawnej kopalni Wieczorek w Katowicach.

I miejsce zajął projekt pracowni AMC - Andrzej M. Chołdzyński. Jego autorzy zostali docenieni za umiejętne wkomponowanie bryły obiektu w historyczny kontekst otoczenia, czyli zabytkowej przestrzeni byłej KWK Wieczorek.

Katowice chcą wykorzystać jej potencjał, a także markę jaką wyrobiły sobie, będąc gospodarzem finałów turnieju Intel Extreme Masters. W efekcie powstaną nowoczesne i wielofunkcyjne miejsca dla już obecnych w regionie firm oraz nowych organizacji z branży gamingowej i technologicznej.II etap budowy hubu dotyczy konkretnych obiektów, które mają być przekształcone do nowych funkcji. Konkurs dotyczył budowy nowego obiektu, położonego niedaleko zabytkowego budynku nadszybia. Do konkursu złożono pięć projektów. Komisja konkursowa wybrała trzy najlepsze.

Zwyciężył projekt pracowni AMC Andrzej M. Chołdzyński

Jednak bezdyskusyjnie pierwsze miejsce w konkursie przyznano projektowi pracowni AMC - Andrzej M. Chołdzyński.

W ocenie złożonych koncepcji architektoniczno-urbanistycznych brano pod uwagę kryteria z zakresu rozwiązań architektoniczno-przestrzennych, walorów eksploatacyjnych, a także zastosowane rozwiązania proekologiczne.

Argumentując swój wybór, jurorzy konkursu docenili projekt AMC – Andrzej M. Chodzyński, za umiejętne wpisanie się w kontekst historyczny otoczenia, dążenie do optymalizacji bryły i skali architektury obiektu, a także za czytelność i właściwość strefowania funkcji.

Za zdobycie pierwszego miejsca, pracownia dostanie nagrodę finansową w wysokości 100 tys. zł, a także zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia „z wolnej ręki” na wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Głównym punktem pracy jest hala i na niej się skupiliśmy. Chcieliśmy ją zrobić na tyle elastyczną, żeby w przyszłości właściciel mógł organizować tam wydarzenia nie tylko gamingowe, ale również filmowe. Stąd propozycja podziału na 4 mniejsze pomieszczenia. Ważne dla nas było też, aby nie był to obiekt zupełnie oderwany od otoczenia, tylko żeby zarówno architektonicznie jak i funkcjonalnie dobrze komponował się on z istniejącymi zabudowaniami – mówi Joanna Arent, przedstawicielka biura projektowego AMC Andrzej M. Chołdzyński.

Drugie miejsce w konkursie oraz nagrodę w wysokości 75 tys. zł zajęła pracowania Rafał Drobczyk Sp. z o.o. za ciekawy pomysł połączenia z I etapem HUB-u, wynikający z wielowątkowej analizy funkcji i kształtowania formy. Sąd konkursowy przyznał ponadto wyróżnienie dla pracowni LAB 3 Architekci Sp. z o.o. za interesujące i adekwatne rozwiązania form i wykończenia materiałowe architektury obiektów, co dało pracowni nagrodę w wysokości 25 tys. zł.

Ogromne kolejki do wejścia na IEM Katowice 2023

Najwyżej ocenione prace określiłbym jako dobrą kontynuację tego co zostało wybrane w ramach konkursu dla I etapu zagospodarowania tej przestrzeni po Kopalni „Wieczorek” – uzasadnił Stanisław Podkański, architekt miasta i przewodniczący sądu konkursowego.

Hub Gamingowo-Technologiczny, czyli Dzielnica Nowych Technologii w Katowicach

Co to takiego hub gamingowo-technologiczny, który ma powstać na pogórniczych terenach dawnej kopalni Wieczorek w Katowicach?

Jak informują przedstawiciele miasta, w obiekcie znajdą się przede wszystkim przestrzenie technologiczne na potrzeby e-sportu, ale też projektowana przestrzeń będzie wykorzystywana także jako studia telewizyjne i studia filmowe. Zaplanowano tu także sale treningowe dla graczy, laboratoria IT, reżyserki i pokoje do obsługi produkcji oraz przestrzeń dla gości oraz widowni. Głównym zadaniem konkursu było stworzenie obiektu, który stanowić będzie dopełnienie istniejącej zabytkowej tkanki poprzemysłowej z zachowaniem spójności formalno-estetycznej. 

Kolejnym krokiem w procesie inwestycyjnym będzie opracowanie dokumentacji projektowej dla tego etapu, a obiekt ma być gotowy do końca 2026 roku. Ma to być Dzielnica Nowych Technologii w Katowicach.

BUDOWA LINII KOLEJOWEJ PROWADZĄCEJ M.IN. DO LOTNISKA W PYRZOWICACH DOBIEGA KOŃCA

I etap budowy hubu gamingowego w Katowicach już powstaje. Będzie przetarg na wykonawcę

Obecnie trwają już zaawansowane prace nad dokumentacją projektową I etapu budowy hubu gamingowego w okolicy Szybu Pułaski. Stoją tam zabytkowe budynki o cennych walorach architektonicznych. Projekt przewidywać ma też budowę pasażu o charakterze przestrzeni publicznej, dla zapewnienia właściwych powiązań funkcjonalno-przestrzennych.

Jak podają przedstawiciele miasta Katowice, w najbliższym czasie rozpoczną się przygotowania do procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych I etapu inwestycji.

KRAKOWSKIE CENTRUM MUZYKI PNIE SIĘ W GÓRĘ. KIEDY KONIEC?

To inwestycja miasta Katowice

Budowa Hubu Gamingowo-Technologicznego na dawnych terenach I w obiektach dawnej kopalni Wieczorek w Katowicach jest inwestycją miejską. Inwestorem zastępczym jest spółka Katowickie Inwestycje S.A.

Zakończenie robót budowlanych w ramach I i II etapu planowane jest na koniec 2026 r. Szacunkowa wartość kompleksowego zagospodarowania całego terenu – wraz z szybem Poniatowski to około miliarda złotych. Złożony już wniosek o dofinansowanie inwestycji z zewnętrznych źródeł opiewa na kwotę 616 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 309 mln zł.

Ponad 309 mln zł dofinansowania na Hub gamingowo-technologiczny

Ponad 309 mln zł dofinansowania przyznano w ramach działania Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Powstanie Hub-u zostało ujęte w wykazie operacji o znaczeniu strategicznym planowanych do realizacji w ramach programu.

- Kilka tygodni temu rozstrzygnęliśmy konkurs na koncepcję architektoniczną dla II etapu Hubu gamingowo-technologicznego, a już mamy kolejną świetną wiadomość. Inwestycja została wybrana do dofinansowania w wysokości ponad 309 mln zł. Dzielnica Nowych Technologii – Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny to projekt, który został zakwalifikowany jako strategiczny dla programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Przyznane dofinansowanie obejmuje pierwsze trzy etapy realizacji inwestycji, której celem jest rewitalizacja i adaptacja na nowe potrzeby obiektów dawnej Kopalni Wieczorek – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.Budowa Hub-u gamingowo-technologicznego to inwestycja wyjątkowa z wielu względów. Na miejsce realizacji wybrano unikatowy i zabytkowy zespół obiektów dawnej KWK „Wieczorek”. Część istniejących, poprzemysłowych budynków zostanie zaadaptowana na potrzeby HUB-u, powstaną też nowe budynki. W industrialnej przestrzeni – typowej dla historycznego oblicza Katowic - powstaje inwestycja oddająca kierunek rozwoju na przyszłość. Kluczem do sukcesu „Dzielnicy nowych technologii” ma być skumulowanie w jednym miejscu firm z branży gamingowej i esportowej, a także pokrewnych im firm technologicznych, których rozwój i współpraca będzie stymulowana przez miasto. Ważnym czynnikiem prorozwojowym ma się stać przyciągnięcie dużych firm z branży gamingowej, wokół których tworzony będzie cały biznesowy ekosystem. Rewitalizacja oraz przekształcenie zabytkowej kopalni w nowoczesną przestrzeń, będzie poważnym impulsem dla rozwoju dzielnicy, miasta oraz całego regionu.

Katowice umieją zagospodarować tereny pogórnicze. Przykładem jest cała Strefa Kultury

Zagospodarowanie przestrzeni industrialnej po dawnej kopalni Wieczorek nie będzie pierwszym udanym projektem tego typu w Katowicach. Sztandarowym przykładem wspaniałego podejścia do takich projektów jest cała Strefa Kultury w Katowicach, gdzie na terenie po dawnej kopalni Katowice powstał nowoczesny,a le wkomponowany w historyczną przestrzeń - budynek Muzeum Śląskiego czy NOSPR. Powstały nowoczesne obiekty, ale też zachowano część historycznych kopalnianych zabudowań, m.in. szyb górniczy.

CZYTAJ TEŻ:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej