Podwyżki cen prądu w 2021. O ile więcej zapłacimy za prąd?

2020-12-30 13:31 czem
Prąd
Autor: Pixabay W 2021 wzrastają ceny prądu

Podwyżki cen prądu w 2021 są już pewne. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził wyższe taryfy za energię. Wzrost rachunków za prąd związany jest również z wprowadzeniem tzw. opłaty mocowej. Ile w sumie wzrosną opłaty za prąd w 2021?

Podwyżki cen prądu zatwierdzone przez URE

Pod koniec każdego roku w URE prowadzone są postępowania mające na celu zatwierdzenie taryf za energię elektryczną na kolejny rok. Zarówno sprzedawcy (spółki obrotu), jak i dystrybutorzy, kalkulują swoje koszty, a następnie przekładają je na ceny energii oraz stawki za jej dostarczenie do swoich odbiorców końcowych.

W wyniku wnioskowanych przez trzech przedsiębiorców i zatwierdzonych przez Prezesa URE nowych taryf, od 2021 roku rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej (grupa G11), w części dotyczącej sprzedaży energii, będą wyższe o ok. 3,5%, co odpowiada ok. 1,5 złotego miesięcznie. W przypadku odbiorców w grupach taryfowych G12, zużywających średnio znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętny odbiorca, nominalny wzrost opłat będzie odpowiednio wyższy.

Podwyżki prądu 2021 dla gospodarstw domowych

Operator Systemu Dystrybucyjnego/ Sprzedawca z urzędu Wzrost rachunku w G11 (łącznie sprzedaż i dystrybucja) średnio w % Wzrost rachunku w G11 średnio w zł/miesiąc
ENEA 3,5 1,5
PGE Obrót 3,6 1,55
Tauron Sprzedaż 3,55 1,54
Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Podwyżki prądu związane z opłatą mocową

Opłata mocowa to nowa pozycja na rachunkach za prąd, która bez wątpienia wpłynie na wyższe ceny prądu. Sejm przyjął opłatę mocową już w 2017 roku. Ma ona, mówiąc ogólnie, podnieść bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jej stawki na 2021 wynoszą:

  • 1,87 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej;
  • 4,48 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej;
  • 7,47 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej;
  • 10,46 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej;
  • 0,0762 zł/kWh – dla pozostałych grup odbiorców opłata uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59).

URE jednocześnie zapowiada, że zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2021 r. wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, mają obowiązek stosować w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi następujące stawki opłat, niezależnie od faktu, czy do tego czasu zostanie wprowadzona do stosowania taryfa uwzględniająca te opłaty:

  • stawkę opłaty OZE w wysokości 2,20 zł/MWh,
  • stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 0,00 zł/MWh,
  • stawki opłaty przejściowej w dotychczasowej wysokości.

Specjaliści przewidują, że w skali podwyżki za prąd wyniosą średnio 200-300 zł, co miesięcznie daje kwotę rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu złotych. Niektórzy mówią o 13. rachunku za prąd w 2021. Oczywiście ostateczna kwota na rachunku za prąd zależy od zużycia energii elektrycznej w danym gospodarstwie czy firmie. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej