Opłata mocowa – nowa pozycja na rachunku za prąd od 2021. Ile wyniesie opłata mocowa?

2020-12-03 10:37
opłata mocowa
Autor: gettyimages Nowa pozycja na rachunkach za prąd pojawi się od stycznia 2021 r. - to tzw. opłata mocowa

Opłata mocowa - nowa pozycja na rachunku za prąd - pojawi się od 2021. Taką informację podał Urząd Regulacji Energetyki. Wraz z opłatą mocową nasze miesięczne rachunki za energię elektryczną wzrosną. Wyjaśniamy, czym jest opłata mocowa, skąd się wzięła i o ile więcej zapłacimy za prąd? Zmiany dotyczą również opłat kogeneracyjnej i OZE.

Skąd się wzięła opłata mocowa?

Opłata mocowa wynika z ustawy dotyczącej rynku mocy i bezpieczeństwa energetycznego, którą Sejm przyjął już w 2017 r. Zakładała ona pojawienie się nowej pozycji na fakturach za prąd, czyli właśnie opłaty mocowej, już od 1 października 2020 roku. W Sejmie przesunięto jednak tę datę na 1 stycznia 2021 roku i tego dnia wchodzi ona w życie. 

Czym jest opłata mocowa?

Opłata mocowa, jak podkreśla Urząd Regulacji Energetyki, ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, czyli stałe i bezproblemowe dostawy prądu. To rodzaj narodowej "zrzutki" na modernizację czy budowę nowych elektrowni, także na utrzymanie jednostek wytwórczych w gotowości do dostarczania energii elektrycznej. To mechanizm, który funkcjonuje już w kilku krajach europejskich, gdzie stwierdzono, że bez jego wdrożenia istnieje realne ryzyko przerwania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych i właśnie przez odbiorców końcowych jest on finansowany. Wysokość opłaty mocowej oblicza prezes URE, bazując na przepisach ustawy o rynku mocy oraz rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

Koszt rynku mocy wynika z mechanizmu aukcyjnego, w ramach którego dokonywana jest tzw. realizacja obowiązków mocowych, czyli gotowość dostawców do dostarczania energii w systemie. Na rok 2021 łączny koszt rynku mocy to około 5,5 mld zł.

Ile wyniesie opłata mocowa?

Opłata mocowa na naszym rachunku za prąd będzie zróżnicowana i wyniesie średnio od 2 do ponad 10 zł. Jaka będzie finalna wysokość tej opłaty? Zależeć to będzie głównie od rocznego zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwo domowe. Obowiązują w tym zakresie 4 różne stawki: 

  • 2,30 zł przy zużyciu mniejszym niż 500 kWh rocznie,
  • 5,51 zł przy zużyciu od 500 kWh do 1200 kWh rocznie,
  • 9,19 zł przy zużyciu powyżej 1200 kWh do 2800 kWh,
  • 12,87 zł przy zużyciu powyżej 2800 kWh.

W informacji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2021 czytamy, że stosownie do art. 70 ust. 1 pkt 1) Ustawy (z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 247) stawka opłaty mocowej dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym płatna jest za punkt poboru energii elektrycznej rozumiany jako punkt w sieci elektroenergetycznej, w którym mierzony jest pobór energii elektrycznej przez układ pomiarowo-rozliczeniowy, określony w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie sprzedaży energii elektrycznej, lub w umowie kompleksowej.

Ile więcej zapłacimy za prąd w 2021?

Z szacunków wynika, że mało kto zapłaci najwyższą stawkę, ale niewielu też najniższą. Odbiorca o średnim zużyciu energii elektrycznej w ciągu roku, który URE przyjmuje na poziomie ok. 2000 kWh zapłaci miesięcznie dodatkowo 7,47 zł (netto). 

Znika opłata kogeneracyjna, pojawia się opłata OZE

To kolejna nowość w 2021 na rachunku za prąd. Opłata kogeneracyjne zostaje wyzerowana, natomiast opłata OZE, która do tej pory wynosiła zero, zmienia swoją wartość i w 2021 roku wyniesie 2,20 zł/MWh. Wynika to z faktu dynamicznego rozwoju rynku OZE w Polsce i potrzeby jego dofinansowania. 

Czym jest opłata OZE?

Opłata OZE, kalkulowana do tej pory na poziomie 0 zł, wynika z mechanizmów wsparcia odnawialnych źródeł energii i związana jest z zapewnieniem odpowiednio wysokiego udziału energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym. Mechanizm ten jest obecnie oparty na systemie aukcyjnym działającym już kilka lat. Przedsiębiorcy, którzy inwestują w OZE uzyskują pomoc publiczną. Zwycięzcy aukcji otrzymują gwarancję zakupu wytworzonej przez nich energii po określonej cenie. Jeśli cena, po jakiej sprzedadzą zieloną energię na rynku jest niższa niż ustalona podczas aukcji, wtedy Zarządca Rozliczeń – który jest dysponentem opłaty OZE – wypłaca wytwórcom różnicę. I właśnie na ten cel pobierana jest od wszystkich odbiorców energii opłata OZE.

Zerowa stawka tej opłaty w ostatnich latach wynikała z faktu, że wprowadzony w 2016 r. system wsparcia dla producentów zielonej energii nie wygenerował dotąd wystarczających kosztów, aby wyzerować nadwyżkę tej opłaty, która powstała po początkowym doliczaniu jej do rachunków.

Z kolei stawka opłaty kogeneracyjnej jest każdego roku ustalana przez ministra właściwego do spraw energii – obecnie Minister Klimatu i Środowiska. W 2020 roku wyniosła 1,39 zł/MWh, co stanowiło roczne obciążenie dla przeciętnego gospodarstwa domowego na poziomie ok. 3,48 zł.

Czym jest opłata kogeneracyjna?

Opłata kogeneracyjna to skutek podpisanej w grudniu 2018 roku ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, czyli jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w którym to zużycie energii jest niższe. To przekłada się oszczędności finansowe i korzyść dla środowiska (mniejsza emisja CO2). W ten sposób wszyscy odbiorcy wspierają bardziej efektywny i proekologiczny sposób wytwarzania energii i ciepła.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej