Konferencja BIM Day 2019 – podsumowanie, wyniki raportu

2019-10-18 16:18
Konferencja BIM Day 2019 – jest duże zapotrzebowanie na wiedzę
Autor: Autodesk Prezentacje i dyskusje na BIM Day 2019 cieszyły się dużym zainteresowaniem i były chwalone za wysoki poziom merytoryczny

Konferencja BIM Day 2019 – cyfrowa budowa! to ponad 500 uczestników, 5 nurtów tematycznych, ponad 30 prezentacji i 40 prelegentów. Wyniki raportu „BIM, współpraca, chmura w polskim budownictwie”.

W konferencji BIM Day 2019 – cyfrowa budowa! (odbyła się 15 października w Warszawie) wzięły udział osoby reprezentujące firmy ze wszystkich etapów procesu inwestycyjnego – architekci, konstruktorzy, instalatorzy, wykonawcy, deweloperzy, inwestorzy publiczni i prywatni. Prezentacje i dyskusje poświęcone różnym aspektom wykorzystania BIM cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Wykorzystanie BIM w budownictwie
Autor: Autodesk Technologia BIM w budownictwie coraz bardziej doceniana

Raport „BIM, współpraca, chmura w polskim budownictwie”

Ważnym punktem konferencji była prezentacja wyników raportu „BIM, współpraca, chmura w polskim budownictwie” oraz debata poświęcona polskiej branży budowlanej z udziałem przedstawicieli firm wykonawczych i projektowej (Budimex, Strabag, Skanska, APA Wojciechowski).

Raport wykazał, że BIM jest coraz popularniejszy przede wszystkim wśród architektów. W ciągu czterech lat wzrost świadomości co do korzyści wynikających z BIM wzrósł w tym środowisku z 46 do 76%. Coraz więcej architektów wykorzystuje BIM w pracy zawodowej (deklaruje to 43% w roku 2019 wobec 25% w 2015). Świadomość BIM jest niższa w grupie firm budowlanych (19,6%) oraz wśród inwestorów (16%), ale z roku na rok jest coraz lepiej. Natomiast poziom wiedzy na ten temat po stronie legislatorów spadł, co nie wróży dobrze wprowadzeniu BIM do powszechnego lub obligatoryjnego wykorzystywania (za czym np. optuje PIIB). A przecież korzyści wynikające ze stosowania BIM to tworzenie projektów lepszej jakości, redukcja błędów w szczególności na etapie realizacji inwestycji. Wysoko oceniana jest komunikacja, lepsze zrozumienie projektu przez wszystkie zaangażowane strony. Ponadto, zdaniem ponad 51% respondentów, zastosowanie BIM obniża koszty w całym procesie powstawania i życia budynku.

Raport „BIM, współpraca, chmura w polskim budownictwie” potwierdza wyraźny wzrost świadomości BIM oraz wykorzystania go w pracy zawodowej. Najwyższy jej poziom nadal posiadają architekci i projektanci, i choć wśród inwestorów i wykonawców jest o połowę niższy, optymizmem napawa fakt, że w ocenie respondentów w porównaniu z 2015 rokiem wzrósł on w tej grupie o blisko 15%. To dowód na to, jak duże zmiany zaszły i nadal zachodzą w podejściu do realizacji inwestycji. Tylko pełne wykorzystanie BIM – od wyceny, przez projekt, harmonogram, logistykę dostaw, całą realizację, aż po eksploatację obiektu, zapewni optymalizację procesu budowlanego. Zwiększenie poziomu wiedzy wśród inwestorów pokazuje, że szeroka edukacja rynku, która wpisuje się także w strategię Autodesk, przynosi efekty, ale wymaga kontynuacji działań w zakresie współpracy pomiędzy architektem, wykonawcą i inwestorem - Przemysław Nogaj, AEC Territory Sales Executive, Autodesk.

Technologia BIM w budownictwie
Autor: Autodesk Gdzie koncepcja BIM przebija się najbardziej

Bez wątpienia budownictwo należy do sektorów gospodarki o relatywnie niskim stopniu innowacyjności oraz digitalizacji, znajdując się daleko za innymi gałęziami, takimi jak np. automotive, czy sektor finansowy. Niemniej, zarówno świadomość, jak i wiedza oraz odwaga budownictwa w sięganiu po nowoczesne instrumenty dostarczania projektów rozwijają się konsekwentnie i dynamicznie. W dużej mierze to eksperci i rynek przyjęli na siebie w tym procesie rolę kreatora nowych rozwiązań, również w relacjach ze stroną publiczną. Warto odnotować, że z jednej strony świadome i zaangażowane przedsiębiorstwa, takie jak Autodesk, od lat pracują nad poszerzaniem w polskim środowisku inżynierskim wiedzy o cyfrowym modelowaniu inwestycji, z drugiej zaś wiodące organizacje - Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, wspierani przez największe podmioty polskiego rynku budowlanego, pracują społecznie nad wypracowaniem Standardów BIM PL. Wdrożenie całkowicie pionierskiego w polskich warunkach Standardu BIM PL umożliwi w sposób transparentny i otwarty wprowadzenie modelowania inwestycji w inwestycjach publicznych. Czołowe organy państwa wyraziły poważne zainteresowanie i zadeklarowały udział w pracach nad polskim Standardem BIM. Udział i zaangażowanie sfery publicznej w proces implementacji BIM jest szczególnie istotny przy uwzględnieniu faktu, że dotychczas w inwestycjach publicznych w Polsce BIM był stosowany fakultatywnie przez wykonawców w ramach projektów „design and build”, przede wszystkim przy optymalizacji kosztów robót budowlanych - Jan Styliński, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Kluczowe wnioski z raportu:

  • 65% wzrósł poziom znajomości, o 72% - adopcji BIM w Polsce w grupie architektów i projektantów. Rośnie też wiedza wśród inwestorów i wykonawców.
  • Kontakt z BIM i jego wykorzystanie wyraźnie częstsze w gronie firm architektonicznych i projektowych – bardzo duży przyrost w porównaniu z 2015 r.;
  • Wzrost poziomu wiedzy o BIM wśród inwestorów i wykonawców – w opinii architektów;
  • Tworzenie projektów lepszej jakości, redukcja liczby błędów, mniej błędów na etapie realizacji inwestycji, a także lepsza komunikacja i zrozumienie projektu przez wszystkie zaangażowane strony – najczęściej wymieniane korzyści; 
  • BIM pozytywnie wpływa na poszczególne etapy procesu inwestycyjnego – najwyżej projekt wykonawczy;
  • BIM obniża koszty inwestycji – największe oszczędności na etapie przedmiarowania i kosztorysowania;
  • Zbyt niskie ceny projektów na polskim rynku, brak wspólnych standardów działania, niska świadomość korzyści BIM wśród inwestorów oraz ogólnie niski poziom wiedzy – najczęściej wymieniane bariery;
  • Budowanie świadomości inwestorów, opracowanie polskich standardów BIM, dostosowania prawne do nowych rozwiązań – najczęściej wymieniane działania upowszechniające BIM; 
  • Wykorzystanie BIM będzie rosło – optymistyczne prognozy;
  • Wykorzystanie chmury i świadomość jej korzyści na początkowym etapie.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej