Politechnika Warszawska – kierunki studiów

2019-07-22 10:18
Politechnika Warszawska – kierunki studiów
Autor: Thingstocksphotos Na Politechnice Warszawskiej maturzysci moga wybierać sposród 48 kierunków studiów na 21 wydziałach

Politechnika Warszawska to jedna z najlepszych i najstarszych uczelni w Polsce. Aktualnie strukturę uczelni tworzy 19 wydziałów w Warszawie oraz 2 w Filii Politechniki w Płocku. Maturzyści mogą wybierać spośród 48 kierunków studiów. Zobacz który z nich jest dla ciebie i gdzie znajdziesz pracę po jego ukończeniu.

Co znajdziesz w artykule:

Czym kierować się przy wyborze kierunku studiów?

Mnogość kierunków studiów na Politechnice Warszawskiej z pewnością nie pomaga w podjęciu ostatecznej decyzji i często wprowadza mętlik w głowach przyszłych studentów. Jak sobie z tym wyborem poradzić i podjąć właściwą decyzję? Czym kierować się przy wyborze kierunku studiów?

Wybierając kierunek studiów nie sugeruj się aktualnymi trendami i „dobrymi radami”. Oczywiście weź pod uwagę to co mówią nauczyciele, znajomi i najbliżsi, ale przede wszystkim sam oceń swoje predyspozycje. Pomoże Ci w tym samodzielnie zdobyta wiedza na temat kierunków i uczelni, które wydają się odpowiednie dla ciebie. Podstawą wyboru szkoły wyższej powinny być indywidualne zainteresowania i preferencje. Jeżeli twoją mocną stroną są przedmioty ścisłe tj. matematyka, fizyka, chemia, możesz wybierać spośród kierunków na uczelniach technicznych. Czytaj: Top 10: Najlepsze uczelnie w Polsce>>

Bierzesz pod uwagę studia na kierunku budownictwo, architektura, automatyka i robotyka lub inżynieria biomedyczna? Czy wiesz co kryje się pod nazwami tych kierunków studiów? Zastanawiałeś się jaką pracę będziesz mógł wykonywać po ukończeniu np. fotoniki? Poniżej informacje na temat kierunków studiów i możliwościach zatrudnienia po ich ukończeniu.

Politechnika Warszawska – wydziały i kierunki studiów

Politechnika Warszawska prowadzi studia w Warszawie oraz w Filii w Płocku.  W najnowszym rankingu uczelni technicznych Perspektywy 2018 zajmuje pierwsze miejsce. Jest jedną z największych i najlepszych uczelni w Polce.

Na Politechnice Warszawskiej studenci mogą wybierać spośród 48 kierunków studiów na 19 wydziałach.

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

(Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa)Kierunek studiów:

 • administracja Absolwent tego kierunku studiów zdobywa wiedzę z wielu dziedzin: nauki o administracji, prawa, ekonomii, filozofii, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, socjologii, nauki o polityce publicznej oraz umiejętności z matematyki i informatyki. W przyszłości będzie mógł pracować w urzędach, prywatnych firmach, a nawet organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Wydział Architektury

(ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa)Kierunek studiów:

 • architekturaAbsolwenci studiów otrzymują wszechstronne wykształcenie w zakresie architektury i urbanistyki. Architekci w swej pracy współpracują ze specjalistami z innych dziedzin technicznych. Po tym kierunku studiów absolwenci mogą wykonywać różnorodne twórcze zadania, np. w zakresie projektowania architektury, urbanistyki czy konserwacji zabytków.

Wydział Chemiczny

(ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa) Kierunki studiów:

 • biotechnologiaStudenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu: biochemii, biologii, ekologii, mikrobiologii, matematyki, fizyki, chemii, technologii i inżynierii chemicznej, ochrony środowiska, informatyki, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska, ekonomii, nauki o zarządzaniu oraz prawa. W przyszłości znajdą pracę m.in. w laboratoriach badawczych i diagnostycznych czy w firmach związanych z przemysłem biotechnologicznym.
 • technologia chemicznaPodczas tych studiów studenci zdobywają wiedzę z matematyki, fizyki i chemii. Omawiane są zagadnienia z zakresu technologii i inżynierii chemicznej. Studenci poznają różne techniki laboratoryjne w zakresie m.in. syntezy, wydzielania, analizy związków chemicznych, oceny surowców. Przyszli technolodzy będą planować procesy technologiczne, a po studiach mogą pracować w firmach przemysłu chemicznego, kosmetycznego, naftowego, laboratoriach analitycznych i badawczych.

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

(ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa) Kierunki studiów:

 • automatyka i robotykaKierunek studiów przygotowuje do rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych, problemów konstrukcyjnych maszyn manipulacyjnych i robotów, do prowadzenia prac badawczych z zakresu automatyki. Absolwenci są przygotowani, aby pracować w przedsiębiorstwach wykorzystujących systemy automatyki i robotyki.
 • elektronikaTo kierunek studiów, który gwarantuje zdobycie przez studentów wiedzy ogólnej z zakresu matematyki, fizyki i elektroniki oraz umiejętności warsztatowych potrzebnych do rozwiązywania zagadnień inżynierskich z zakresu inżynierii komputerowej i informatyki medycznej. Po studiach można pracować w koncernach działających na rynku elektronicznym, fotonicznym i telekomunikacyjnym, np. w telefonii mobilnej, firmach ubezpieczeniowych czy konsultingowych.
 • telekomunikacjaNa tym kierunku studiów studenci uczą się projektować sprzęt radiowy, telewizyjny i elektroakustyczny, tworzyć specjalistyczne oprogramowanie, wykorzystywane w telekomunikacji czy kierować eksploatacją systemów oraz sieci telekomunikacji przewodowej i mobilnej. Absolwenci studiów mogą pracować jako operatorzy sieci stacjonarnych i mobilnych, dostawcy usług lub oprogramowania telekomunikacyjnego, nadawcy i producenci telewizyjni czy radiowi.
 • informatykaPodczas studiów poznaje się zagadnienia z wielu obszarów: przetwarzania informacji, algorytmów, modelowania systemów, programowania, bezpieczeństwa i ochrony danych, projektowania rozwiązań informatycznych. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Po studiach nie brakuje pracy dla informatyków m.in. w firmach z obszaru IT czy doradztwa informatycznego.
 • inżynieria biomedycznaKierunek studiów przepełniony zagadnieniami z zakresu informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Studenci uczą się obsługiwać nowoczesną aparaturę oraz systemy diagnostyczne pod względem metodycznym i technologicznym. Na absolwentów czeka praca w firmach zajmujących się aparaturą medyczną, szpitalami i placówkami medycznymi, a nawet w dużych koncernach wytwarzających sprzęt medyczny.

Wydział Elektryczny

(Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa) Kierunki studiów:

 • automatyka i robotykaKierunek studiów przygotowuje do rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych, problemów konstrukcyjnych maszyn manipulacyjnych i robotów, do prowadzenia prac badawczych z zakresu automatyki. Absolwenci są przygotowani, aby pracować w przedsiębiorstwach wykorzystujących systemy automatyki i robotyki.
 • elektrotechnikaNa tym kierunku studiów przekazywana jest wiedza na temat wszelkich procesów, systemów i urządzeń związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, sterowaniem i regulacją oraz wykorzystaniem energii elektrycznej i sygnałów elektrycznych. Absolwenci znajdą pracę w biurach projektowych i konstruujących urządzenia elektryczne. Będą mogli projektować i obsługiwać systemy informatyczne oraz budowy elektrowni, linii i stacji elektroenergetycznych.
 • informatykaPodczas studiów poznaje się zagadnienia z wielu obszarów: przetwarzania informacji, algorytmów, modelowania systemów, programowania, bezpieczeństwa i ochrony danych, projektowania rozwiązań informatycznych. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Po studiach nie brakuje pracy dla informatyków m.in. w firmach z obszaru IT czy doradztwa informatycznego.

Wydział Fizyki

(ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa) Kierunki studiów:

 • fotonikaProgram studiów obejmuje matematykę, fizykę, elektronikę, programowanie oraz wiele przedmiotów kierunkowych. Studenci w przyszłości mogą pracować nie tylko w firmach wykorzystujących nowoczesne techniki optoelektroniczne i fotoniczne, ale także w laboratoriach firm zaawansowanych technologii czy instytucjach naukowych oraz w firmach z branży informatycznej i teleinformatycznej.
 • fizyka technicznaTen kierunek studiów to obszerny kurs fizyki z zajęciami laboratoryjnymi i projektowymi. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zaawansowanych obliczeń matematycznych, projektowania układów elektronicznych i urządzeń wirtualnych, programowania komputerów i systemów mikroprocesorowych. W przyszłości absolwenci znajdą zatrudnienie jako specjaliści w laboratoriach instytucji naukowych lub przemysłowych, firmach z branży informatycznej, medycznej, finansowej czy ubezpieczeniowej.

Wydział Geodezji i Kartografii

(Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa)Kierunki studiów:

 • geoinformatykaNa tym kierunku studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, grafiki komputerowej oraz nauk geoinformacyjnych, uczą się tworzyć innowacyjne geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne, mapy cyfrowe, systemy GIS czy modele przestrzenne obiektów. Na absolwentów czeka pracowa w urzędach, prywatnych firmach, a nawet organizacjach i instytucjach międzynarodowych.
 • gospodarka przestrzennaNa studiach poznaje się oprogramowanie do analizy danych przestrzennych oraz do opracowania prezentacji i wizualizacji kartograficznych. Absolwenci potrafią wykonać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz zaprojektować zespół zabudowy mieszkaniowej wraz z niezbędnymi usługami i urządzeniami towarzyszącymi. Praca w przedsiębiorstwach geodezyjnych, firmach projektowych lub jednostkach administracji rządowej i samorządowej.
 • geodezja i kartogafiaNa tym kierunku studenci poznają metody i oprogramowanie używane w pracach geodezyjnych i kartograficznych. Uczą się analizować, przetwarzać i wykorzystywać dane przestrzenne oraz projektować i tworzyć bazy tych danych. Po ukończeniu studiów najczęściej znajdują pracę w firmach prywatnych, jednostkach państwowych i samorządowych związanych z geodezją lub zajmujących się gospodarką i zarządzaniem nieruchomościami.

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

(ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa)Kierunki studiów:

 • ochrona środowiskaPodczas studiów wiele zajęć jest z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Studenci uczą się prowadzić działalność w zakresie ochrony i kształtowania środowiska oraz poszukiwać rozwiązań inżynierskich, które służą ochronie i poprawie stanu środowiska. Absolwenci mogą pracować w biurach projektowych, służbach ochrony środowiska, firmach zajmujących się kształtowaniem i prawidłowym eksploatowaniem przestrzeni.
 • biogospodarkaBiogospodarka to nowy segment gospodarki związany ze zrównoważonym wykorzystaniem biologicznych zasobów w celu tworzenia dóbr i usług. Studenci uczą się zagadnień m.in. z zakresu biotechnologii, przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz technologii i procesów przemysłowych. Po ukończeniu studiów znajdują pracę w firmach związanych z bioproduktami, zasobami naturalnymi czy recyklingiem.
 • inżynieria środowiskaPodczas studiów zdobywa się wiedzę z zakresu procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych, zachodzących w środowisku. Uczy się projektować sieci i instalacje ciepłownicze, ogrzewnicze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, gazowe, wodociągowe i inne. Po studiach można pracować w przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, biurach projektowych czy firmach zarządzających gospodarką komunalną.

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

(ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa)Kierunek studiów:

 • inżynieria chemiczna i procesowaStudia uczą projektowania i prowadzenia procesów w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, petrochemicznym i kosmetycznym oraz opracowywania technologii wytwarzania nowych produktów. W przyszłości można szukać pracy w przemyśle przetwórczym, biotechnologii, nanotechnologii oraz inżynierii bioprocesowej i biomedycznej.

Wydział Inżynierii Lądowej

(ul. Lecha Kaczyńskiego 16, 00-637 Warszawa)Kierunek studiów:

 • budownictwoStudia obejmują tematykę budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego. Studenci uczą się projektować podstawowe obiekty i elementy budowlane, a nawet całe konstrukcje. Bardzo ważne są zagadnienia z zakresu wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli. Po studiach potrafią kierować zespołami fachowców i wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe w budownictwie. Pracują w firmach wykonawczych, biurach projektowych czy wytwórniach materiałów budowlanych.

Wydział Inżynierii Materiałowej

(ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa) Kierunek studiów:

 • inżynieria materiałowaKierunek studiów na którym można zdobyć wiedzę na temat rodzajów materiałów – zarówno konstrukcyjnych jak i funkcjonalnych. Studenci projektują lub dostosowują materiały do określonych wymagań, potrafią przewidzieć, jak zachowa się materiał w czasie pracy. Absolwenci potrafią obsługiwać specjalistyczne oprogramowanie komputerowe i aparaturę do badania struktury i własności materiałów, a w przyszłości są przygotowani, aby zarządzać ludźmi i projektami.

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

(ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa) Kierunki studiów:

 • matematykaStudia te rozwijają zdolności matematyczne m.in. w zakresie analizy matematycznej, algebry liniowej i abstrakcyjnej, równań różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Studenci uczą się programować i posługiwać nowoczesnymi narzędziami informatycznymi. Studia przygotują do kontynuowania kariery naukowej, a także przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się m.in. analityką.
 • informatykaPodczas studiów poznaje się zagadnienia z wielu obszarów: przetwarzania informacji, algorytmów, modelowania systemów, programowania, bezpieczeństwa i ochrony danych, projektowania rozwiązań informatycznych. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Po studiach nie brakuje pracy dla informatyków m.in. w firmach z obszaru IT czy doradztwa informatycznego.
 • inżynieria i analiza danychStudia rozwijają umiejętności informatyczne, matematyczne. Studenci uczą się jak prowadzić analizę statystyczną, wykrywać zależności w danych, tworzyć prognozy i wykrywać anomalie w zgromadzonych zbiorach danych. Absolwenci są przygotowani do pracy jako inżynier danych, analityk, projektant lub twórca oprogramowania.

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

(ul. Nowowiejska 24,  00-665 Warszawa) Kierunki studiów:

 • automatyka i robotykaKierunek studiów przygotowuje do rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych, problemów konstrukcyjnych maszyn manipulacyjnych i robotów, do prowadzenia prac badawczych z zakresu automatyki. Absolwenci są przygotowani, aby pracować w przedsiębiorstwach wykorzystujących systemy automatyki i robotyki.
 • energetykaStudia to rozległa wiedza na temat procesów technologicznych związanych z przetwarzaniem energii. Studenci uczą się jak wykorzystywać wiedzę i umiejętności, aby samodzielnie rozwiązywać problemy związane w energetyką pojawiające się w samorządach terytorialnych. W przyszłości pracują m.in. w polskich jak i zagranicznych koncernach energetycznych, firmach prowadzących inwestycje energetyczne, u dostawców urządzeń i usług dla energetyki.
 • lotnictwo i kosmonautykaKierunek studiów poszerzający wiedzę z matematyki i fizyki, dzięki czeku można lepiej zrozumieć zjawiska fizyczne, mechaniczne czy elektryczne w inżynierii lotniczej. Studenci uczą się zasad działania systemów antykolizyjnych, sterowania lotem i wspomagania lądowania, a także jak skonstruowane są statki latające. Po studiach pracują w krajowych i międzynarodowych koncernach sektora lotniczego i kosmicznego czy firmach wdrażających zaawansowane technologie.
 • mechanika i budowa maszynKierunek studiów, na którym zdobywa się obszerną wiedzę z zakresu budowy maszyn roboczych, przemysłowych i pojazdów. Uczy się wykorzystywać nowoczesne narzędzia komputerowe, wspomagające projektowanie, eksploatowanie i konfigurowanie maszyn oraz poznaje zasady wytrzymałości konstrukcji i materiałoznawstwa. Absolwenci zazwyczaj znajdują pracę w przedsiębiorstwach przemysłowych różnych gałęzi gospodarki.

Wydział Mechatroniki

(ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa) Kierunki studiów:

 • inżynieria biomedycznaKierunek studiów przepełniony zagadnieniami z zakresu informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Studenci uczą się obsługiwać nowoczesną aparaturę oraz systemy diagnostyczne pod względem metodycznym i technologicznym. Na absolwentów czeka praca w firmach zajmujących się aparaturą medyczną, szpitalami i placówkami medycznymi, a nawet w dużych koncernach wytwarzających sprzęt medyczny.
 • machatronikaTe studia obejmują wiele zagadnień z wielu dziedzin m.in. mechaniki, elektroniki i elektrotechniki, informatyki, inżynierii sterowania, analizy sygnałów. Uczą planować konstrukcje urządzeń mechatronicznych i przeprowadzać eksperymenty. Studenci zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystywania narzędzi komputerowych, sterowania mikroprocesorowego, sensoryki urządzeń. Po studiach pracują m.in. w biurach konstrukcyjno-projektowych czy przedsiębiorstwach przemysłowych.

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

(ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa) Kierunki studiów:

 • inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowychPodczas studiów najważniejsze są przedmioty z chemii, fizyki i matematyki. Dzięki rozszerzeniu tej wiedzy studenci potrafią rozpoznawać nowoczesne materiały i technologie wykorzystywane do produkcji napędów elektrycznych i hybrydowych. Znają komponenty układów napędowych, budują i analizują ich modele matematyczne. Absolwenci tego kierunku studiów znajdują pracę w branżach: motoryzacyjnej, transportowej czy energetycznej.
 • mechanika i budowa maszynKierunek studiów, na którym zdobywa się obszerną wiedzę z zakresu budowy maszyn roboczych, przemysłowych i pojazdów. Uczy się wykorzystywać nowoczesne narzędzia komputerowe, wspomagające projektowanie, eksploatowanie i konfigurowanie maszyn oraz poznaje zasady wytrzymałości konstrukcji i materiałoznawstwa. Absolwenci zazwyczaj znajdują pracę w przedsiębiorstwach przemysłowych różnych gałęzi gospodarki.
 • mechatronikaTe studia obejmują wiele zagadnień z wielu dziedzin m.in. mechaniki, elektroniki i elektrotechniki, informatyki, inżynierii sterowania, analizy sygnałów. Uczą planować konstrukcje urządzeń mechatronicznych i przeprowadzać eksperymenty. Studenci zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystywania narzędzi komputerowych, sterowania mikroprocesorowego, sensoryki urządzeń. Po studiach pracują m.in. w biurach konstrukcyjno-projektowych czy przedsiębiorstwach przemysłowych.

Wydział Transportu

(ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa) Kierunek studiów:

 • transportTen kierunek studiów uczy projektowania, modernizacji i eksploatacji systemów transportowych i logistycznych oraz zarządzania nimi. Studenci uczą się m.in. jak opracować proces technologiczny obsługi technicznej i napraw pojazdów, projektować systemy transportowe i logistyczne oraz urządzenia sterowania i kierowania ruchem dla różnych środków transportu. Absolwenci mogą poszukiwać pracy w przedsiębiorstwach transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, w firmach spedycyjnych, biurach studiów i projektów.

Wydział Zarządzania

(ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa)Kierunki studiów:

 • zarządzanie i inżynieria produkcjiNa tym kierunku studenci zdobywają wiedzę z zakresu działalności gospodarczej, projektowania systemów produkcyjnych i informatycznych, organizacji pracy i zarządzania, inżynierii produkcji, a także nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych. Poznają podstawy programowania, projektowania i algorytmizacji procesów. Absolwenci zazwyczaj są menedżerami w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach konsultingowych, także branży IT czy instytucjach administracji publicznej.
 • zarządzanieStudia na tym kierunku to rozbudowany program z zakresu organizacji i zarządzania procesami w przedsiębiorstwie, ekonomii, finansów czy marketingu. Uczą analizować i oceniać strategie przedsiębiorstwa, doskonalić procesy biznesowe, planować finansowanie przedsięwzięć czy kreować nowe modele w gospodarce (start-up). Absolwenci zazwyczaj są menedżerami, analitykami biznesowymi, pracownikami działu IT, członekami zespołów badawczo-rozwojowych instytucji o różnym profilu.

Wydziały Filia w Płocku

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

(ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock) Kierunki studiów:

 • budownictwoStudia obejmują tematykę budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego. Studenci uczą się projektować podstawowe obiekty i elementy budowlane, a nawet całe konstrukcje. Bardzo ważne są zagadnienia z zakresu wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli. Po studiach potrafią kierować zespołami fachowców i wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe w budownictwie. Pracują w firmach wykonawczych, biurach projektowych czy wytwórniach materiałów budowlanych.
 • inżynieria środowiskaPodczas studiów zdobywa się wiedzę z zakresu procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych, zachodzących w środowisku. Uczy się projektować sieci i instalacje ciepłownicze, ogrzewnicze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, gazowe, wodociągowe i inne. Po studiach można pracować w przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, biurach projektowych czy firmach zarządzających gospodarką komunalną.
 • mechanika i budowa maszynKierunek studiów, na którym zdobywa się obszerną wiedzę z zakresu budowy maszyn roboczych, przemysłowych i pojazdów. Uczy się wykorzystywać nowoczesne narzędzia komputerowe, wspomagające projektowanie, eksploatowanie i konfigurowanie maszyn oraz poznaje zasady wytrzymałości konstrukcji i materiałoznawstwa. Absolwenci zazwyczaj znajdują pracę w przedsiębiorstwach przemysłowych różnych gałęzi gospodarki.
 • technologia chemiczna

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

(ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock)Kierunek studiów:

 • ekonomiaNa studiach studenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu ekonomii i dziedzin z nią związanych. Poznają teorię oraz metody i narzędzia niezbędne do rozwiązywania problemów gospodarczych. Uczą się modelować i prognozować zjawiska ekonomiczne, a także posługiwać się technikami informatycznymi. Po studiach na absolwentów praca czeka w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych, bankach, instytucjach finansowych czy biurach rachunkowych.
Politechnika Warszawska – kierunki studiów
Autor: Thingstocksphotos Aktualnie Politechnika Warszawska kształci 32 174 studentów (dane GUS z 30.11.2017) na 48 kierunkach studiów

Politechnika Warszawska – internetowe studia na odległość

Od 2000 roku Politechnika Warszawska prowadzi studia metodami i technikami kształcenia na odległość, za pośrednictwem łączy internetowych. W ten sposób można ukończyć czteroletnie studia inżynierskie oraz dwuletnie magisterskie na kierunkach: Informatyka (Wydział Elektryczny), Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), Automatyka i Robotyka (Wydział Mechatroniki).

Politechnika Warszawska – rekrutacja 2018/2019
Autor: Thingstocksphotos Politechnika Warszawska kształci inżynierów, magistrów i doktorantów

Politechnika Warszawska – rekrutacja

Jeżeli chcesz rozpocząć studia na Politechnice Warszawskiej, musisz się zarejestrować w systemie internetowym www.zapisy.pw.edu.pl.

W roku akademickim 2018/2019 przeprowadzana jest rekrutacja na:

 • kierunek Architektura
 • pozostałe kierunki studiów prowadzone w Warszawie
 • kierunki studiów prowadzone w Filii PW w Płocku
Ważne:Zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym – październik 2018

Jeżeli wybrałeś już kierunek studiów zobacz co zrobić żeby zostać studentem Politechniki Warszawskiej oraz w jaki sposób obliczane są punkty PK, które decyduja o przyjeciu na studia>>

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej