Zmiana ustawy o dodatku węglowym - tylko jeden dodatek na adres. Koniec nadużyć!

2022-09-03 8:13
palenie węglem
Autor: gettyimages Ustawa o dodatku ma być uszczelniona z powodu luki prawnej

Rząd pilnie uszczelnia ustawę o dodatku węglowym. Problem jest w tym, że ustawa przewidywała dofinansowanie do węgla dla gospodarstwa domowego. A z jednego pieca na węgiel, w jednym domu, może korzystać nawet kilka gospodarstw domowych. Przy składaniu wniosków o dopłaty do węgla okazało się, że gospodarstw domowych dziwnie przybywa. Jakie zmiany w ustawie o dodatku węglowym proponuje rząd?

Spis treści

  1. Rząd zmienia ustawę o dodatku węglowym
  2. Jeden dodatek węglowy na jeden adres domu

Rząd zmienia ustawę o dodatku węglowym

Od 17 sierpnia przyjmowane są wnioski o dodatek węglowy. Zapisy ustawy o dodatku węglowym wyraźnie mówią, że prawo do dodatku węglowego w wysokości 3000 zł na każde gospodarstwo domowe, które wykorzystuje węgiel jako główne źródło ogrzewania. Jedynym wymogiem, aby dofinansowanie było przyznane jest zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Nie ma kryterium dochodowego, nie trzeba być właścicielem czy współwłaścicielem domu, nie trzeba być nawet zameldowanym, a wystarczy podać adres, pod którym się mieszka. Można też wynajmować dom czy mieszkanie.

Problem tkwił w podanej w ustawie nieprecyzyjnej definicji gospodarstwa domowego, a co za tym idzie różnej jego interpretacji prowadzących do nadużyć. Efektem tego, jak sami przedstawiciele rządu mówią, jest nagłe mnożenie się gospodarstw domowych. Weźmy np. małżeństwo mieszkające z pełnoletnim, pracującym już synem. W myśl ustawy, syn również stanowi gospodarstwo domowe, czy niezależne od rodziców, to już kwestia dyskusyjna, ale on również może wystąpić z wnioskiem o wypłatę 3000 zł.

Takie przykłady można mnożyć. Pod jednym adresem może znajdować się kilka gospodarstw jedno- lub wieloosobowych. I tak jak z każdego z tych gospodarstw domowych może być złożony wniosek o dodatek osłonowy, tak samo jest z dodatkiem węglowym.

Jeden dodatek węglowy na jeden adres domu

Taka jest propozycja zmiany przepisów o dodatku węglowym - jeden adres, z jedną możliwością dofinansowania. Ta poprawka w ustawie ma zapobiec celowemu lub sztucznemu dzieleniu gospodarstw domowych, aby otrzymać więcej dodatków. O takich praktykach - w przypadku dodatku węglowego - informowały samorządy.

Ponadto zostanie wydłużony termin, jeśli chodzi o możliwość rozpatrywania wniosków na węgiel - z 30 dni do 60 dni. Ma to dać samorządom więcej czasu na weryfikację wniosków.

Tym samym wydłuża się termin wypłaty świadczenia - do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, ale nie później niż do 30 grudnia 2022.

W przypadku wątpliwości dotyczących informacji zawartych we wniosku o wypłatę dodatku, organ rozpatrujący będzie mógł przeprowadzić wywiad środowiskowy.

Więcej informacji o tym, jak gminy mają weryfikować wnioski o dodatek węglowy w artykule: Gmina zweryfikuje dane we wniosku o dodatek węglowy. Samorządy otrzymały instrukcję dotyczącą wypłaty dodatku węglowego.

Zmiany w ustawie o dodatku węglowym mają szansę wejść w życie jeszcze we wrześniu.

Jeśli masz więcej pytań, polecamy nasze artykuły:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej