Kilka dodatków węglowych w jednym domu? Gmina zablokuje wypłaty dodatku

2022-08-29 13:10

Luka prawna w przepisach o dodatku węglowym, którą masowo wykorzystują Polacy przy składaniu wniosków o 3000 zł. Chodzi o to, że świadczenie przyznawane jest na gospodarstwo domowe, a nie na piec węglowy. Stąd coraz większa liczba gospodarstw domowych z jednego domu ubiegająca się o dopłatę do węgla. Rząd już dostrzegł problem i chce go szybko naprawić, uszczelniając przepisy. Póki co, urzędnicy z gminy skontrolują, komu faktycznie należy się 3000 zł, a kto chce wyłudzić pieniądze.

Spis treści

 1. Dodatek węglowy na gospodarstwo domowe! I tu luka w przepisach
 2. Polacy mnożą gospodarstwa domowe i wnioski o dodatek
 3. Rząd zmieni ustawę o dodatku węglowym
 4. Gmina zablokuje wypłaty. Będą kontrole urzędników!
 5. Komu przysługuje 3000 zł na węgiel?

Dodatek węglowy na gospodarstwo domowe! I tu luka w przepisach

O tym, ze dodatek na węgiel przyznawany jest na gospodarstwo domowe, a nie na piec jasno wytłumaczyła (na konferencji rządu z 23 sierpnia) także minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

To bardzo częsty polski obrazek. Mamy kilka pięter, jeden duży piec zaopatrujący w ciepło cały dom, kilka odrębnych gospodarstw domowych, prowadzących własny budżet. Tym samym są upoważnieni do wypłaty tej konkretnej kwoty w zależności od źródła ciepła. Oczywiście, pod warunkiem, że złożyli wniosek do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - powiedziała Anna Moskwa.

Problem w tym, że ustawa nie precyzuje, czym jest takie gospodarstwo domowe, a jego definicja w przepisach jest bardzo ogólna i daje szerokie pole do interpretacji. Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Polacy mnożą gospodarstwa domowe i wnioski o dodatek

W wielu gminach urzędnicy obserwują wręcz wysyp nowych gospodarstw domowych. Nagle okazuje się, że zamieszkujący jeden dom rodzice, dzieci czy rodzeństwo tworzą oddzielne gospodarstwa i oddzielnie składają wnioski o wypłatę świadczenia na węgiel. W ten sposób z 3000 zł robi się wielokrotność tej sumy.

Ostatnio głośno jest o rodzinie z Rybnika, zamieszkującej lokal o powierzchni 40 m². Miejscowy OPS otrzymał od niej aż 4 wnioski o dopłatę do węgla, co daje łączną kwotę 12 000 zł. Jeśli lokal zajmują np. 4 osoby, które w sensie ekonomicznym prowadzą niezależne gospodarstwa domowe, jest to jak najbardziej możliwe i zgodne z przepisami. Tego jednak nie wziął pod uwagę nasz rząd, tworząc zasady przyznawania dodatków węglowych.

Ważne!

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Art. 233 par. 6 Kodeksu karnego informuje, że za złożenie fałszywego oświadczenia grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Rząd zmieni ustawę o dodatku węglowym

Rząd przyznaje, że wierzył w postawę obywatelską Polaków i "magiczne zwiększanie liczby gospodarstw domowych w Polsce jest faktycznie zaskoczeniem dla rządu i to jest największy problem w ramach funkcjonowania ustawy”, o czym poinformowała 25 sierpnia przedstawicielka Ministerstwa Klimatu i Środowiska Aleksandra Świderska na spotkaniu ze Związkiem Miast Polskich.

Rząd planuje w trybie pilnym uszczelnić ustawę o dodatku węglowym tak, by nie dochodziło do nadużyć. Tym bardziej, ze przed rządem już wkrótce kolejne wypłaty dodatków do ogrzewania na tych samych zasadach, co dodatek węglowy. Konkrety zmian przepisów mamy poznać w najbliższym czasie. Ale w założeniach wypłaty przewidziane są także na gospodarstwo, a nie na piec na olej czy pellet.

Gmina zablokuje wypłaty. Będą kontrole urzędników!

Rząd uważa, że gminy dysponują narzędziami, które dają możliwość weryfikacji wniosków o dodatek na węgiel. Obliguje też gminy, aby taką weryfikacje podjęły. Urzędnicy skontrolują ilość faktycznych, niezależnych gospodarstw domowych pod danym adresem na podstawie m.in.:

 • wniosku o dodatek osłonowy z kryterium dochodowym,
 • PIT (tylko osoby pracujące, mogą stanowić odrębne gospodarstwo domowe),
 • wywiadu środowiskowego,
 • informacji o wypłatach innych zasiłków,
 • deklaracji śmieciowych,
 • danych o dochodach (np. w przypadku rozliczających się wspólnie małżonków),

Ta potencjalna liczba informacji, którymi dysponują urzędy, ma usprawnić przynajmniej pierwszy, szybki etap weryfikacji gospodarstw domowych i ich ograniczenia.

Na wypłatę dodatków węglowych rząd przeznaczył 11,5 mld zł. Jeśli zapotrzebowanie okaże się większe, a środki niewystarczające, wypłata wszystkich świadczeń czy ich wysokość może być niepewna.

Komu przysługuje 3000 zł na węgiel?

Zaraz po wejściu w życie ustawy o dodatku węglowym (ustawa zaczęła obowiązywać 12 sierpnia, przyjmowanie wniosków ruszyło 17 sierpnia) pojawiło się wiele wątpliwości, czy świadczenie przyznawane jest na gospodarstwo domowe, na dom, czy na źródło ogrzewania. Przepisy rozwiązują te wątpliwości:

 • dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
 • nie ma progów dochodowych,
 • należy się też gospodarstwom, które węgiel już kupiły.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Czy zimą Polacy będą mieli czym ogrzać domy?

Prognozy nie są optymistyczne. Włącz podcast i posłuchaj!

Listen to "Teraz zostało już tylko różaniec odmawiać - Bogusław Grabowski o kryzysie węglowym [Express Biedrzyckiej]" on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej