Wniosek o dodatek do gazu 2022 - wzór online. Złóż wniosek do 30 listopada! Jak wypełnić i gdzie złożyć wniosek?

2022-11-29 8:23
Wniosek o dodatek do gazu 2022
Autor: Gaspol Wniosek o dodatek do gazu LPG można składać do 30 listopada 2022. Jednorazowy dodatek do gazu w wysokości 500 zł nie zależy od naszych dochodów

Wniosek o dodatek do gazu LPG 2022 można wciąż złożyć. Wzór wniosku obowiązuje od 21 września 2022. Każde gospodarstwo domowe używające do ogrzewania gazu LPG otrzyma jednorazowy dodatek 500 zł, jeśli złoży wniosek. Można go dostarczyć osobiście, online lub za pośrednictwem poczty. Ważne, aby wniosek złożyć do 30 listopada. Jak prawidłowo wypełnić wniosek o dodatek? Jak złożyć wniosek o dodatek do gazu online? W artykule do pobrania wzór wniosku przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz wskazówki jak go wypełnić.

Wzór wniosku o dodatek do gazu LPG - pdf do pobrania

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało jednolity wzór wniosku dla każdego beneficjenta tego świadczenia. Poniżej wzór wniosku o przyznanie dodatku na gaz LPG do pobrania.

Pobierz aktualny wzór wniosku o dodatek do gazu LPG

Wnioski są także dostępne w gminach oraz mają być dostępne online.

Kiedy składać wnioski o dodatek do gazu LPG?

Dopłaty do skroplonego gazu LPG to forma dofinansowania w ramach dodatku energetycznego, dla gospodarstw domowych ogrzewających swoje domostwa właśnie gazem LPG. Podobne dodatki są przewidziane dla drewna, pelletu i oleju opałowego. Ustawa weszła w życie 20 września 2022, a wnioski o dodatek do gazu można składać od 21 września. Termin końcowy to 30 listopada.

Gmina po otrzymaniu wniosku o dodatek gazowy ma miesiąc na jego rozpatrzenie i wypłatę.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do gazu LPG?

Dane, które będą potrzebne do wypełnienia wniosku to:

 • organ, do którego kierowany jest wniosek, czyli wójt, burmistrz lub prezydent naszego miasta,
 • nasze dane - imię i nazwisko, obywatelstwo, PESEL lub numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania oraz numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu,
 • dane wszystkich członków gospodarstwa domowego
 • adres i miejsce zamieszkania,
 • nr rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata dodatku,
 • informacja na temat głównego źródła ciepła, zgodnego z danymi z CEEB. Już wiadomo,  ze ta informacja będzie weryfikowana przez gminy,
 • informacja o rodzaju wykorzystywanego paliwa, czyli w tym przypadku należy zaznaczyć skroplony gaz LPG,
 • oświadczenie, że wymienione we wniosku dane są prawdziwe.
 • oświadczenie, że gospodarstwo domowe nie skorzystało z dodatku węglowego i nie zakupiło paliwa stałego, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę od przedsiębiorcy, któremu przysługiwała z tego tytułu rekompensata.

Dopłaty do gazu ziemnego w 2023 nie dla wszystkich gospodarstw domowych. Będzie kryterium dochodowe

Kto wypełnia wniosek o dodatek do gazu LPG?

Wniosek o dodatek do gazu LPG wypełnia gospodarstwo domowe zamieszkujące zarówno: domy jednorodzinne, mieszkania w budynkach wielorodzinnych ze wspólną kotłownią oraz lokale korzystające z lokalnych sieci ciepłowniczych na gaz LPG.

Ważne, aby pamiętać o definicji gospodarstwa domowego. Gospodarstwem domowym do wypłaty dodatku do gazu jest gospodarstwo z wyodrębnionym adresem.

Wniosek może wypełnić każde gospodarstwo domowe, którego źródłem ogrzewania jest skroplony gaz LPG. Musi jednak takie źródło ogrzewania być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 roku. Po tym terminie o dodatek do gazu mogą ubiegać się tylko gospodarstwa domowe, które dokonały nowego wpisu po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku.

WAŻNE

Dodatek do gazu LPG nie przysługuje osobom, które otrzymały dodatek węglowy. Dodatek do gazu LPG jest innym świadczeniem, niż dodatek osłonowy na gaz.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek do gazu LPG?

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do urzędu gminy - osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wniosek można też złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, czyli e-PUAP. Do tego będzie potrzebny profil zaufany. Tu przeczytasz Jak założyć profil zaufany?

Jak złożyć wniosek o dodatek do LPG online?

A zatem jak złożyć wniosek w serwisie e-PUAP? Wystarczy kilka kroków.

 1. logujemy się do portalu e-PUAP,
 2. wybieramy z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”
 3. wybieramy adres odpowiedniego urzędu,
 4. wybieramy wniosek o dodatek do gazu LPG,
 5. załączamy pobrany wyżej w artykule i wypełniony wniosek,
 6. składamy podpis elektroniczny
 7. wysyłamy

Ile wynosi dodatek na gaz LPG?

Po złożeniu i pozytywnym rozpatrzeniu przez gminę wniosku otrzymamy na konto dodatek w wysokości 500 zł. Pomoc ta jest przyznawana jednorazowo.

Dodatki, które obowiązują obecnie:

Rząd zapowiedział także wprowadzenie dodatku do prądu elektrycznego. Jednak zasady przyznawania tego świadczenia są dopiero opracowywane.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. poz. 1974)
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej