Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2024. Kiedy ryczałt jest opłacalny i jak go obliczyć?

2024-03-15 11:23
Opodatkowanie ryczałtem 2024
Autor: Szymon Starnawski

Ryczałt to obecnie jedna z trzech możliwych form opodatkowania. W odróżnieniu od podatku liniowego i skali podatkowej podstawą opodatkowania jest przychód, a stawki podatkowe zależne są od profilu prowadzonej działalności i mogą wynosić od 2% do 17%.

Murator Remontuje: Ogrzewanie podłogowe
Materiał sponsorowany

Spis treści

 1. Kiedy ryczałt jest opłacalny?
 2. Ryczałt – dla kogo?
 3. Jakie są stawki ryczałtu?
 4. Jakie odpisy i ulgi na ryczałcie?
 5. Jak obliczyć ryczałt?
 6. Jak prowadzić ewidencję ryczałtu?

Formę opodatkowania od przychodów ewidencjonowanych, zwaną skrótowo ryczałtem można wybrać już momencie rejestrowania działalności gospodarczej. Tą formą opodatkowania są również objęte wszystkie osoby uzyskujące przychody z najmu prywatnego. W ryczałcie nie ma odliczania kosztów uzyskania przychodu, więc bardzo prosto jest obliczyć należny podatek.

Kiedy ryczałt jest opłacalny?

Do wyboru tej formy opodatkowania może skłonić niska stawka podatku, jaką objęty jest deklarowany profil działalności. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że nie ma możliwości odliczenia żadnych kosztów. Ryczałt więc jest bardzo opłacalny dla przedsiębiorców, którzy nie muszą ponosić dużych kosztów swej działalności. Jest dobrym rozwiązaniem dla sprzedających swoje wyroby, prowadzących gospodarstwa rolne, świadczących samodzielnie usługi informatyczne, komputerowe, prawnicze, edukacyjne czy budowlane.

Ryczałt – dla kogo?

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą rozliczać się ryczałtowo. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej,
 • przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,
 • spółki cywilne, których wspólnikami są osoby fizyczne i przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółki jawne, których jednymi wspólnikami są osoby fizyczne.

W przypadku kontynuacji działalności warunkiem jest uzyskanie w poprzednim roku podatkowym przychodu, który nie przekroczył 2 000 000 euro.

Z opodatkowania ryczałtem wyłączone zostały pewne rodzaje działalności, jak prowadzenie apteki, kupna i sprzedaży dewiz, handlu częściami samochodowymi.

Jakie są stawki ryczałtu?

Pełna lista działalności i stawek podatkowych można znaleźć w Art. 12 1. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przykładowe stawki ryczałtu:

 • 2% - sprzedaż roślin i zwierząt własnego chowu;
 • 3% - działalność gastronomiczna z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;
 • 5,5% - roboty budowlane;
 • 8,5 – usługi edukacyjne;
 • 12% - usługi komputerowe;
 • 15% - działalność sportowa, rekreacyjna, rozrywkowa;
 • 17% - wolne zawody wykonywane osobiście (brokerzy, agenci ubezpieczeniowi, adwokaci, księgowi i inne).

Sprawdź też: PIT-28 2023 - do kiedy w 2024? Rozliczenie najmu mieszkania za 2023 rok

Jakie odpisy i ulgi na ryczałcie?

Korzystając z formy opodatkowania od przychodów ewidencjonowanych przychód można pomniejszyć o:

 • ulgę rehabilitacyjną,
 • ulgę internetową,
 • ulgę termomodernizacyjną,
 • ulgę na zabytki,
 • darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, oświatowe na cele kształcenia zawodowego,
 • stratę z lat ubiegłych.
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W opodatkowaniu ryczałtem nie można skorzystać z ulgi prorodzinnej i ulgi dla samotnie wychowujących dziecko oraz rozliczyć się ze współmałżonkiem. Jednak w przypadku gdy osoba rozlicza się ryczałtem, a dodatkowo podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych (umowa o pracę), to może zastosować ulgi należne tej formie, ale odliczając je od podatku naliczonego tylko dla tej formy (nie od sumy obu działalności).

Z możliwości pomniejszania przychodu wyłączone są osoby uzyskujące przychody z najmu prywatnego.

Jak obliczyć ryczałt?

Ryczałt ma najprostszą formę obliczania podatków. Prowadzący działalność rozliczają się w cyklu miesięcznym lub kwartalnym. Od kwoty uzyskanego przychodu odlicza opłacone składki na ubezpieczenie społeczne i od uzyskanego wyniku obliczając kwotę należnego podatku według właściwej stawki. Jeśli przedsiębiorca rozliczający się ryczałtem uzyskał przychód z kilku profili działalności opodatkowanej różnymi stawkami, wówczas oblicza, jaką część całego przychodu stanowiła każda z działalności. Od przychodu z każdego profilu odejmuje należną wyliczoną część składki na ubezpieczenie społeczne, a wynik sumuje.

Jak prowadzić ewidencję ryczałtu?

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną ryczałtem mają obowiązek:

 • posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów,
 • prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzić odrębnie dla każdego roku ewidencję przychodów.

W opodatkowaniu ryczałtem prowadzi się najprostszą formę księgowości, w której ewidencjonowane muszą być jedynie przychody uzyskiwane z działalności. Ewidencja musi być prowadzona według wzoru Ministerstwa Finansów za każdy rok podatkowy osobno. Jest prowadzona na podstawie faktur lub w przypadku ich braku dowodu wewnętrznego.

Ewidencji nie muszą prowadzić osoby osiągające przychód z najmu prywatnego.

Obecnie ewidencję można prowadzić w formie papierowej i elektronicznej Od 2025 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność opodatkowaną ryczałtem będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych wyłącznie przy użyciu programów komputerowych i przekazywania jej do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej.

źródło: www.biznes.gov.pl

Najpiękniejsze stacje metra w Warszawie. Zobacz subiektywny przegląd

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej