Zmiany w podatkach 2024 - nowe podatki i zmiany dla przedsiębiorców od stycznia 2024

2024-01-26 10:25
prawo polskie
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator W 2024 r. warto wiedzieć o kilku istotnych zmianach w prawie.

2024 przyniesie nam kilka bardzo istotnych zmian w przepisach podatkowych. Poniżej lista najważniejszych regulacji, które wejdą w życie. Jakie ważne zmiany w podatkach w 2024 i dla kogo? Trzeba to wiedzieć.

Spis treści

  1. Krajowy system e-Faktur (KSeF)
  2. Podatek minimalny CIT
  3. Progi podatkowe i kwota wolna od podatku
  4. Odliczenia od podatku
  5. Składki ZUS

Krajowy system e-Faktur (KSeF)

Od 1 lipca 2024 r. obowiązkowy stanie się nowy system wystawiania i otrzymywania faktur dla wszystkich podmiotów odprowadzających VAT (dla firm zwolnionych z VAT – od 1 stycznia 2025). Fakturowanie będzie się odbywać przez specjalnie do tego dedykowaną platformę elektroniczną. Efektem będzie wystawienie faktury ustrukturyzowanej KseF. Jest to dokument w formacie .xml.

System ma dać konkretne korzyści podmiotom gospodarczym – zostaną zwolnione z konieczności archiwizowania papierowych faktur ani ich przechowywania, druga korzyść to szybszy zwrot podatku VAT – z 60 do 45 dni. Zaletą jest też jednolity format faktury elektronicznej.

Szkoła Budowania: Instalacja grzewcza

Podatek minimalny CIT

To kolejna rewolucyjna zmiana wprowadzona w ramach przepisów tzw. Polskiego Ładu. Rok 2024 będzie pierwszym, za który firmy będą musiały zapłacić tzw. podatek minimalny. Daninę w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania zapłacą podatnicy, którzy poniosą stratę w prowadzonej działalności (ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe), lub też ich dochody nie przekroczą 2 proc. uzyskanego przychodu.

Podstawę opodatkowania będzie stanowić suma części przychodów podatnika oraz określonych kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych.

Podatek minimalny ma w założeniach uszczelniać system podatkowy i zwalczać praktyki optymalizacyjne. Nie zapłacą go podatnicy składający deklarację PIT. Nie dotyczy on również spółek, gdzie wspólnicy są wyłącznie podatnikami PIT (spółka cywilna, spółka jawna, która podlega pod PIT ze względu na charakter swoich udziałowców, spółka partnerska). Wśród podmiotów zwolnionych z podatku są również m.in. spółki komunalne, przedsiębiorstwa finansowe, zaczynające działalność (do 3 lat od rozpoczęcia), tzw. mali podatnicy - których roczne przychody nie przekraczają 9,21 mln zł.

Progi podatkowe i kwota wolna od podatku

Mimo zapowiedzi polityków współrządzącej Koalicji Obywatelskiej, kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych najprawdopodobniej nie wzrośnie w przyszłym roku do obiecanych 60 tys. zł. Pozostanie więc na aktualnym poziomie – 30 tys. Bez zmian pozostają też progi podatkowe: 12 proc. (po obniżeniu od 1 lipca 2022 z 17 proc.) oraz 32 proc. Pierwszy próg dotyczy osób, których dochody nie przekroczyły w mijającym roku 120 tysięcy złotych. Drugi próg podatkowy obejmuje dochody przekraczające tę kwotę, jednak podwyższona stawka podatku naliczana jest wyłącznie od nadwyżki ponad 120 tys. zł.

Odliczenia od podatku

W 2024 r. będzie obowiązywał szereg ulg od podatku dochodowego, z których będzie można skorzystać: m.in. ulga prorodzinna, ulga 4 plus (dla rodzin wielodzietnych), ulga na internet, rehabilitacyjna, ulga na zabytki, darowizny na kształcenie zawodowa, termomodernizacyjna, badawczo – rozwojowa, ulga dla krwiodawców, ulga IKEZ, ulga na terminal, na robotyzację, na prototyp, ulga dla pracujących seniorów, ulga na powrót (dla osób, które wróciły z zagranicy).

Składki ZUS

W przyszłym roku, jak poinformowało Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 7824 zł. Tym samym podstawa wymiaru składek będzie nie niższa niż 4694,40 zł (60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Tym samym składki społeczne ZUS w 2024 roku wyniosą:

  • składka emerytalna 916,35 zł,
  • składka rentowa 375,55 zł,
  • składka chorobowa 115,01 zł,
  • składka wypadkowa 78,40 zł,
  • składka na Fundusz Pracy 115,01 zł.

W sumie jest to 1600,32 zł – o 181,52 zł więcej niż w 2023 r

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej