Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe 2023/2024? Zobacz instrukcję składania wniosku online w polskich bankach

2023-12-21 9:10
Wakacje kredytowe 2024
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Wakacje kredytowe 2024 zostały potwierdzone. Kto z nich skorzysta?

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe 2023/2024? Banki starają się to maksymalnie ułatwić, dlatego procedura składania wniosku online ma tylko kilka kroków. Jak to zrobić w swoim banku? Sprawdź, jak będą wyglądać wakacje kredytowe 2024 dla osób spłacających kredyt hipoteczny.

Spis treści

 1. Wniosek o wakacje kredytowe 2023 – kto może go złożyć?
 2. Wniosek o wakacje kredytowe 2023 – jak go złożyć osobiście lub pisemnie?
 3. Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe 2023 online w poszczególnych bankach?
 4. Wniosek o wakacje kredytowe Alior Bank
 5. Wniosek o wakacje kredytowe BNP Paribas
 6. Wniosek o wakacje kredytowe Credit Agricole
 7. Wniosek o wakacje kredytowe ING Bank Śląski
 8. Wniosek o wakacje kredytowe mBank
 9. Wniosek o wakacje kredytowe Millennium
 10. Wniosek o wakacje kredytowe Pekao S.A.
 11. Wniosek o wakacje kredytowe PKO BP
 12. Wniosek o wakacje kredytowe Santander Bank Polska
 13. Wakacje kredytowe 2024 – dla kogo i na jakich zasadach?
 14. Wniosek o wakacje kredytowe 2024 – jak złożyć?

Wniosek o wakacje kredytowe 2023 – kto może go złożyć?

Wakacje kredytowe 2023 pozwalają zawiesić spłatę jednej raty kredytu mieszkaniowego w każdym kwartale roku (zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej). Z tej opcji może skorzystać każdy, kto zawarł umowę kredytu hipotecznego (lub pożyczki hipotecznej) w złotówkach w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Musi to być umowa zawarta przed 1 lipca 2022 r., dla której okres kredytowania dobiega końca co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty. Umowa musi być nadal aktywna, tj. nie wygasła ani nie została rozwiązana.

Żeby skorzystać z wakacji, wystarczy złożyć prosty wniosek – osobiście, pisemnie, mailowo lub przez bankowość elektroniczną (różne banki mogą oferować różne opcje). Wakacje kredytowe zaczynają obowiązywać z chwilą doręczenia wniosku bankowi. Dla formalności bank w ciągu 21 dni wysyła potwierdzenie otrzymania wniosku oraz informację o wysokości ewentualnych opłat z tytułu ubezpieczenia. Warto pamiętać, że okres kredytowania zostaje wydłużony o okres obowiązywania wakacji.

Sprawdź też:

Ważne

Jeśli umowę kredytową zawarło wspólnie kilka osób, nie jest konieczne uzyskiwanie zgody wszystkich kredytobiorców, żeby skorzystać z wakacji – każda z tych osób może złożyć wniosek o wakacje kredytowe.

Bezpieczny kredyt 2% - czy dla każdego? Murator FINANSE.

Wniosek o wakacje kredytowe 2023 – jak go złożyć osobiście lub pisemnie?

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe 2023 osobiście lub pisemnie? Jest to bardzo łatwe. W przypadku chęci osobistego złożenia wniosku wystarczy udać się do placówki banku, który udzielił nam kredytu hipotecznego i zgłosić chęć skorzystania z wakacji kredytowych. Następnie pracownik banku przeprowadzi nas przez wszystkie niezbędne kroki.

Z kolei chcąc złożyć wniosek o wakacje kredytowe na piśmie, wystarczy samodzielnie przygotować prosty dokument. Nie ma jednego obowiązującego wzoru wniosku o wakacje kredytowe do pobrania. Chcąc złożyć papierowy wniosek, zawrzyj w nim:

 • po lewej u góry: swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, PESEL) oraz dane umowy (numer, data zawarcia, oznaczenie umowy),
 • po prawej u góry: miejscowość i aktualną datę,
 • niżej po prawej: adresata wniosku (bank kredytujący),
 • w środkowej części: hasło „wniosek o zawieszenie spłaty kredytu” oraz prośba o zawieszenie spłaty we wskazanym okresie lub okresach,
 • pod częścią środkową: oświadczenie mówiące, iż składany wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych oraz że masz świadomość odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
 • na samym dole: odręczny, czytelny podpis kredytobiorcy.

Tak przygotowany wniosek trzeba następnie dostarczyć bankowi kredytującemu (np. pocztą).

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe 2023 online w poszczególnych bankach?

Wniosek o wakacje kredytowe 2023 można też wygodnie złożyć online. Poszczególne banki oferują w tym zakresie różne możliwości, np. składanie wniosku przez bankowość elektroniczną lub mailowo. Nieco inne będą też procedury. Najlepiej więc w razie wątpliwości skontaktować się ze swoim bankiem i zadać nurtujące nas pytania. Poniżej omawiamy krok po kroku składanie wniosku o wakacje kredytowe w najpopularniejszych polskich bankach.

Wniosek o wakacje kredytowe Alior Bank

Wniosek możesz złożyć przez email (wysyłając skan wypełnionego papierowego wniosku na adres wakacje.hipoteki@alior.pl) albo w bankowości internetowej Alior Online. Żeby skorzystać z tej drugiej opcji:

 • zaloguj się do swojego konta,
 • wejdź w zakładkę „Moje sprawy”, a następnie w „Dyspozycje, opinie i potwierdzenia”,
 • odnajdź wniosek o „wakacje hipoteczne” i wypełnij go oraz wyślij zgodnie z poleceniami na ekranie.

Wniosek o wakacje kredytowe BNP Paribas

Wniosek składa się przez bankowość Goonline. Żeby to zrobić:

 • zaloguj się do GOonline,
 • wejdź w zakładkę „Moje finanse”, następnie „Kredyty”, później „Szczegóły”, dalej „Wnioski” i odnajdź „Wniosek o wakacje kredytowe”,
 • wypełnij wniosek zgodnie z instrukcjami na ekranie,
 • kliknij w przycisk „Złóż wniosek”.

Wniosek o wakacje kredytowe Credit Agricole

Wniosek można złożyć przez formularz elektroniczny lub pobrać go na dysk, wypełnić i odesłać. Jest on dostępny po zalogowaniu się do swojego konta klienta jako „wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego”. Wypełniając formularz, podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a po wysyłce wniosku zatwierdź ją kodem, który otrzymasz SMS-em (na numer podany w banku jako kontaktowy).

Wniosek o wakacje kredytowe ING Bank Śląski

Wniosek możesz złożyć przez Moje ING. W tym celu wykonaj następujące kroki:

 • zaloguj się do Mojego ING,
 • wybierz z listy kredyt, którego mają dotyczyć wakacje,
 • wejdź w zakładkę „Wnioski” i znajdź opcję „Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu”,
 • wypełnij i wyślij wniosek zgodnie z poleceniami na ekranie.

Wniosek o wakacje kredytowe mBank

Wniosek jest dostępny w serwisie transakcyjnym banku. Aby go złożyć:

 • zaloguj się do serwisu transakcyjnego,
 • wejdź w zakładkę „Pomoc”,
 • wybierz opcję „Załatw swoje sprawy”, a następnie „Inna sprawa”,
 • w wyszukiwarce, która się pojawi, wpisz „Wsparcie w spłacie kredytów” i wejdź w opcję „Zawieszenie spłaty kredytu (ustawowe wakacje kredytowe),
 • podążaj za instrukcjami na ekranie.

Wniosek o wakacje kredytowe Millennium

Wniosek składa się przez Millenet (nie da się tego zrobić przez aplikację mobilną). Żeby tego dokonać:

 • zaloguj się do Millenetu,
 • wejdź w „Moje produkty”,
 • kliknij w przycisk dotyczący kredytu hipotecznego i z dostępnych opcji wybierz wniosek o ustawowe wakacje kredytowe,
 • wypełnij i wyślij wniosek zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 • Warto dodać, że ten sam wniosek można też znaleźć w inny sposób – wchodząc w „Moje finanse”, następnie w „Kredyty i pożyczki”, dalej w „Kredyt hipoteczny”, potem w „Szczegóły” i wreszcie w opcję „Wniosek o wakacje kredytowe”.

Wniosek o wakacje kredytowe Pekao S.A.

Wniosek można złożyć przez aplikację mobilną PeoPay albo przez bankowość elektroniczną Pekao24. Wykonaj następujące kroki:

 • zaloguj się do bankowości elektronicznej,
 • wejdź w „Oferty i wnioski”, następnie w „Usługi”, dalej w „Dyspozycje” i wreszcie w „Dyspozycje i zaświadczenia”,
 • wybierz produkt, którego mają dotyczyć wakacje (umowa kredytu lub pożyczki),
 • z listy dyspozycji wybierz „Zawieszenie spłaty kredytu (rządowe wakacje kredytowe),
 • wypełnij wniosek zgodnie z informacjami na ekranie,
 • po wypełnieniu kliknij „Dalej”, a następnie „Złóż dyspozycję”.

Wniosek o wakacje kredytowe PKO BP

Wniosek możesz złożyć przez serwis iPKO. W tym celu:

 • zaloguj się do iPKO,
 • wejdź w zakładkę „Moje sprawy”, a następnie w „Dyspozycje i zaświadczenia”,
 • wybierz opcję „Nowa dyspozycja” i wejdź w sekcję „Kredyty hipoteczne”,
 • wejdź w opcję „Rządowe zawieszenie spłaty kredytu”,
 • wybierz produkt, którego mają dotyczyć wakacje (kredyt lub pożyczka),
 • podążaj za instrukcjami na ekranie i na koniec potwierdź dyspozycję.

Wniosek o wakacje kredytowe Santander Bank Polska

Wiosek składa się przez bankowość elektroniczną. Żeby to zrobić, wykonaj poniższe kroki:

 • zaloguj się do bankowości elektronicznej,
 • wejdź w zakładkę „Twoje sprawy”,
 • wybierz opcję „Kredyt hipoteczny”, a następnie „Wakacje kredytowe – zawieszenie spłaty kredytu”,
 • kliknij w „Złóż wniosek” i wypełnij go oraz złóż zgodnie z poleceniami na ekranie.

Wakacje kredytowe 2024 – dla kogo i na jakich zasadach?

Wakacje kredytowe w 2024 r. są już potwierdzone. Wprowadzono kryterium dochodowe, które określa, kto może skorzystać z pomocy w spłacie rat – chodzi o stosunek wysokości raty do średniego dochodu w gospodarstwie domowym na przestrzeni 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (wskaźnik RdD). Więcej dowiesz się z artykułu o wakacjach kredytowych 2024.

Jeśli masz kredyt o wartości 380 tys. zł na okres 25 lat przy oprocentowaniu 7,2 procent, to Twoja rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 2734,44 zł. Korzystając z wakacji kredytowych, możesz zawiesić jedną ratę w każdym kwartale. Oznacza to, że aż 10 937,75 zł w skali roku możesz przeznaczyć na inne potrzeby – podaje przykład rząd.

Wniosek o wakacje kredytowe 2024 – jak złożyć?

Obecnie nie wiadomo, jak dokładnie będzie wyglądać składanie wniosku o wakacje kredytowe 2024, ale najprawdopodobniej zasady będą identyczne jak w 2023 r. Oznacza to możliwość wnioskowania o wakacje osobiście, pisemnie lub online.

Poszczególne banki mogą oferować w tym zakresie różne opcje, np. składanie wniosku przez formularz internetowy albo przesłanie go mailowo. Szczegółowych informacji należy szukać na stronie banku, który udzielił nam kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej.

Bank potwierdza przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie okresu zawieszenia – przypomina rząd.

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej