Bezpieczny Kredyt dla młodych można uzyskać, mając mieszkanie lub dom. Poznaj wyjątki od zakazu w programie Pierwsze Mieszkanie 2023

2023-09-15 12:47
Bezpieczny Kredyt dla młodych
Autor: Piotr Mastalerz Bezpieczny Kredyt dla młodych można czasem otrzymać, posiadając nieruchomość.

Bezpieczny Kredyt dla młodych w teorii mogą otrzymać tylko osoby nieposiadające nieruchomości. W praktyce istnieje jednak wiele wyjątków od tego zakazu. Sprawdź, co dokładnie mówią zasady programu Pierwsze Mieszkanie 2023.

Spis treści

 1. Bezpieczny Kredyt dla młodych – najważniejsze zasady
 2. Istnieją wyjątki od zakazu posiadania nieruchomości w programie Pierwsze Mieszkanie
 3. Posiadasz mieszkanie za granicą, TBS albo SIM? Też otrzymasz kredyt 2 proc.
 4. Miałeś już kredyt hipoteczny? Wciąż masz szansę na Bezpieczny Kredyt dla młodych
 5. Masz nieruchomość? Nie zawsze założysz Konto Mieszkaniowe

Bezpieczny Kredyt dla młodych – najważniejsze zasady

Bezpieczny Kredyt 2 procent to nowy kredyt hipoteczny, który od 3 lipca można otrzymać w programie Pierwsze Mieszkanie 2023. Do uzyskania jest 500–600 tys. zł, a do rat kredytu przez 10 lat dopłaca państwo, dzięki czemu rata pozostaje na niskim poziomie. O kredyt dla młodych można wnioskować, jeśli:

 • kredytobiorca w dniu udzielenia kredytu nie ma ukończonych 45 lat (gdy o kredyt starają się wspólnie dwie osoby prowadzące razem gospodarstwo domowe, ten warunek musi spełniać przynajmniej jedna z osób),
 • kredytobiorca nie posiada i nie posiadał nigdy domu ani mieszkania (dotyczy także spółdzielczego prawa do nieruchomości),
 • osoba, z którą kredytobiorca prowadzi wspólnie gospodarstwo domowe również nie posiadała mieszkania ani domu (ani spółdzielczego prawa do nich) przez cały okres od dnia zawarcia małżeństwa (w przypadku współmałżonków) lub okres od dnia urodzenia wspólnego dziecka (w przypadku par bez ślubu).

– Posiadanie rozdzielności majątkowej nie wpływa na możliwość z korzystania z programu – podkreśla Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Jak widać, teoretycznie w programie mogą wziąć udział wyłącznie osoby nabywające swoją pierwszą w życiu nieruchomość. W ustawie o Bezpiecznym Kredycie 2 proc. przewidziano jednak wyjątki od standardowych reguł programu Pierwsze Mieszkanie. Oznacza to, że część osób, które mają lub miały w przeszłości nieruchomość, również mogą uzyskać nowy kredyt mieszkaniowy dla młodych 2023.

Ważne

Za Bezpieczny Kredyt dla młodych nie można nabyć udziału w nieruchomości – musi to być prawo do całego mieszkania lub domu.

Istnieją wyjątki od zakazu posiadania nieruchomości w programie Pierwsze Mieszkanie

W przypadku kredytu na mieszkanie 2 procent ustawa przewiduje kilka sytuacji, gdy zakaz posiadania nieruchomości nie obowiązuje. Warto je znać, ponieważ może się okazać, że osoba pozornie skreślona z udziału w Pierwszym Mieszkaniu jednak może skorzystać z programu.

Jakie wyjątki obowiązują od zakazu posiadania mieszkania lub domu? Jak podaje rozdział 3 ustawy, warunek nieposiadania nieruchomości uważa się za spełniony, jeśli:

 • kredytobiorca lub osoba prowadząca z nim gospodarstwo domowe przed ukończeniem 18 lat łącznie odziedziczyli lub otrzymali w darowiźnie, a następnie zbyli maksymalnie jedno mieszkanie lub dom;
 • kredytobiorca i osoba prowadząca z nim gospodarstwo domowe łącznie posiadają (lub posiadali kiedyś) prawo do maksymalnie połowy mieszkania lub domu otrzymanego w spadku – pod warunkiem, że nie zamieszkują w tej nieruchomości od minimum roku;
 • kredytobiorca i osoba prowadząca z nim gospodarstwo domowe łącznie posiadają (lub posiadali kiedyś) prawo do maksymalnie jednego mieszkania lub domu wyłączonego z użytkowania decyzją nadzoru budowlanego – dotyczy tylko decyzji wydanych co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o Bezpieczny Kredyt albo decyzji wydanych w związku z katastrofą budowlaną lub działaniem żywiołów (w dowolnym terminie).

Co ważne, powyższe wyjątki dotyczą zarówno posiadania prawa własności do nieruchomości, jak i prawa spółdzielczego.

Pamiętaj

Osoba starająca się o Bezpieczny Kredyt 2% składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, w którym potwierdza, że spełnia kryteria udziału w programie Pierwsze Mieszkanie.

Posiadasz mieszkanie za granicą, TBS albo SIM? Też otrzymasz kredyt 2 proc.

Warto pamiętać, iż ze starania się o kredyt 2 procent wyklucza kredytobiorcę konkretnie posiadanie prawa własności lub prawa spółdzielczego do nieruchomości. Posiadanie innego prawa do lokalu nie wpływa na Bezpieczny Kredyt. Kredytobiorca może więc być np. posiadaczem prawa dzierżawy nieruchomości albo najemcą mieszkania komunalnego czy mieszkania TBS.

– Najemcy/partycypanci lokali w TBS/SIM nie są właścicielami nieruchomości, wobec czego mają możliwość skorzystania z bezpiecznego kredytu 2% – podaje MRiT.

Co ważne, kredytobiorcy nie skreśla też nieruchomość za granicą, nawet posiadana na własność. Jak bowiem przyznaje resort rozwoju, rząd nie ma możliwości sprawdzenia, czy osoba wnioskująca o nowy kredyt posiada mieszkanie lub dom w innym kraju.

Miałeś już kredyt hipoteczny? Wciąż masz szansę na Bezpieczny Kredyt dla młodych

W programie Pierwsze Mieszkanie przewidziano także zakaz związany z kredytem hipotecznym. O Bezpieczny Kredyt nie mogą się starać osoby, które:

 • są stroną umowy innego kredytu hipotecznego, uzyskanego w celu nabycia mieszkania lub domu (dotyczy także nabycia spółdzielczego prawa),
 • były stroną takiej umowy w okresie 36 miesięcy (3 lat) przed dniem złożenia wniosku o Bezpieczny Kredyt.

Ustawa przewiduje jednak jeden wyjątek od tej reguły. Chodzi o sytuację, gdy ktoś zawarł umowę kredytową, ale później została ona rozwiązania w związku z odstąpieniem przez klienta od umowy deweloperskiej (lub innej umowy zawartej z deweloperem).

Taka osoba może starać się o Bezpieczny Kredyt 2%, pod warunkiem, że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 43 ust. 1 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego, czyli najczęściej z winy dewelopera (m.in. błędy w prospekcie informacyjnym, niedotrzymywanie terminów itp.).

Masz nieruchomość? Nie zawsze założysz Konto Mieszkaniowe

Program Pierwsze Mieszkanie składa się z dwóch elementów: kredytu na zakup mieszkania oraz konta oszczędnościowego, na którym można odkładać środki na przyszły zakup. Warto pamiętać, że część osób, którym Bezpieczny Kredyt nie przysługuje z powodu posiadania nieruchomości, nadal może założyć Konto Mieszkaniowe. Dotyczy to przede wszystkim osób, które posiadają (lub posiadały) prawo do jednego mieszkania lub domu o powierzchni:

 • do 50 m2, jeśli dana osoba mieszka lub mieszkała w tym lokalu z dwojgiem dzieci,
 • do 75 m2, jeśli dana osoba mieszka lub mieszkała w tym lokalu z trojgiem dzieci,
 • do 90 m2, jeśli dana osoba mieszka lub mieszkała w tym lokalu z czworgiem dzieci,
 • o dowolnym metrażu, jeśli dana osoba mieszka lub mieszkała w tym lokalu z co najmniej pięciorgiem dzieci.

Ustawa przewiduje też wyjątki podobne jak te dla kredytu 2%, czyli dotyczące m.in. posiadania lokalu wyłączonego z użytkowania czy połowy odziedziczonej nieruchomości, w której dana osoba nie zamieszkuje. Warto więc zapytać w banku o możliwość otwarcia Konta Mieszkaniowego.

QUIZ. Sobór, browar, czynszówka... Znasz te nazwy budynków?

Pytanie 1 z 15
Browar to obiekt, w którym produkuje się...
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej