Ulga prorodzinna 2023/2024 - dla kogo ulga prorodzinna? Ile wynosi i jak z niej skorzystać?

2023-12-20 8:50
ulga prorodzinna
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Czym jest ulga prorodzinna inaczej zwana ulgą na dziecko? Kto może ja dostać

Ulga prorodzinna lub inaczej ulga na dziecko jest odliczana od dochodu rodziców lub opiekunów w ich rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Komu należy się ulga prorodzinna w 2023 i 2024 roku? Ile wynosi? Jak z niej skorzystać? Jakie warunki trzeba spełnić?

Pogadane Zbudowane. Jak płacić mniejsze rachunki dzięki inwestowaniu w ekologię?

Spis treści

  1. Na czym polega ulga prorodzinna?
  2. Dla kogo ulga prorodzinna?
  3. Komu nie przysługuje ulga prorodzinna 2023/2024?
  4. Jak skorzystać z ulgi?

Na czym polega ulga prorodzinna?

Ulga prorodzinna, zwana popularnie ulgą na dziecko polega na odliczeniu w rocznym zeznaniu podatkowym ustalonej kwoty od podatku. Jej wysokość uzależniona jest od liczby dzieci będących na utrzymaniu do ukończenia przez nie 18 roku życia lub do końca pobierania nauki na uczelni wyższej, ale nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Ulga przysługuje także na dzieci niepełnosprawne nawet po osiągnięciu przez nie pełnoletności jeśli przysługują im świadczenia z tytułu niepełnosprawności.

Ulga rodzinna na pierwsze dziecko wynosi 1112,04 zł, na drugie – 1112,04 zł, na trzecie 2000,04 zł, a na czwarte i kolejne 2700 zł. Ulga na wszystkie dzieci będące pod opieka jest więc sumą tych kwot. 

Dla kogo ulga prorodzinna?

Z ulgi rodzinnej mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie prawni osoby rozliczające się według zasad podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli PIT-36 i PIT-37. Przy rozliczeniu indywidualnym może z niej skorzystać tylko jedna z osób sprawujących opiekę nad dzieckiem. W przypadku jednego dziecka ulga przysługuje jeśli rodzic lub opiekun uzyskał dochód nie przekraczający 56 000 zł.

W przypadku rozliczenia wspólnego rodziców lub opiekunów limit jest podwajany i wynosi 112 000 zł. Jeśli na wychowaniu znajduje się przynajmniej dwoje dzieci limit dochodowy nie obowiązuje. Kryterium dochodowego nie ma także w przypadku opieki nad przynajmniej jednym dzieckiem niepełnosprawnym.

Komu nie przysługuje ulga prorodzinna 2023/2024?

Ulga prorodzinna nie przysługuje rodzicom i opiekunom, którzy rozliczają się na  innych zasadach niż PIT-36 i PIT-37, a więc kiedy uzyskują wyłącznie dochody:

  • opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej,
  • opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową)

Ulgi nie udziela się także:

od miesiąca, w którym dziecko w wieku 18 – 25 lat zawarło związek małżeński,

od miesiąca, w którym na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe świadczenia.

Z ulgi prorodzinnej nie mogą skorzystać także rodzice pracujących dzieci osiągających dochód przekraczający kwotę 19061,28 zł czyli dwunastokrotność renty socjalnej ustalonej na grudzień 2023 rok.

Jak skorzystać z ulgi?

W rozliczeniu PIT w odpowiednim miejscu należy podać liczbę dzieci na utrzymaniu. W przypadku formularzy ePIT suma odliczenia jest wpisywana automatycznie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej