Planowanie przestrzenne i przepisy budowlane: rząd zdał się na ekspertów. Kim oni są?

2018-06-25 12:17
Zespół doradców ministra inwestycji i rozwoju
Autor: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Zespół doradców, którzy zarekomendują rządowi zmiany w Prawie budowlanym oraz w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński powołał kolejnych 3 doradców do zespołu, który ma mu pomóc w opracowaniu założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego. Zakłada ona zmiany w planowaniu przestrzennym i Prawie budowlanym. Kim są doradcy, którzy je zarekomendują rządowi?

O potrzebie gruntownej reformy planowania przestrzennego i przepisów budowlanych kolejne rządy mówią od kilkunastu lat. W 2012 r. rząd PO-PSL powołał nawet Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego, której zadaniem było przygotowanie projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. W 2016 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk uznał, że nie potrzebuje pomocy ekspertów Komisji Kodyfikacyjnej, bo projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego jest już prawie gotowy. Ale żeby przyspieszyć wejście w życie najpilniejszych rozwiązań, resort przygotował projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego, zwanej ustawą inwestycyjną.

Nic z tych planów nie wyszło, bo na początku 2018 r. budownictwo oraz planowanie i zagospodarowanie przestrzenne przeszło w ręce ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, a ten uznał, że trzeba jeszcze raz przemyśleć zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w przepisach Prawa budowlanego.

W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju zapewniają, że powołany przez min. Kwiecińskiego zespół doradców skorzysta z dorobku poprzedników.

W zespole jest obecnie 19 ekspertów.

 • Piotr Andrzejewski – architekt; członek Krajowej Rady Izby Architektów RP, w której pełni funkcję przewodniczącego Komisji Legislacji.
 • Dariusz Anisiewicz – architekt; specjalista ds. postępowań planistycznych i administracyjnych; członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Izby Architektów RP; członek kilku gminnych Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych, m.in. MKUA w Kielcach.
 • Magdalena Błeńska, posłanka niezależna, która do Sejmu dostała się z listy Kukiz’15. Z wykształcenia Błeńska jest architektem (studiowała na Wydziale Architektury Politechniki RWTH Aachen w Niemczech). W Sejmie jest członkiem Komisji Infrastruktury.
 • Izolda Buzar-Śmigiel – radca ministra inwestycji i rozwoju.
 • Robert Dziwiński – były wieloletni Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, a wcześniej zastępca szefa GINB. Dziwiński był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Ten prawnik z wykształcenia prowadzi obecnie firmę doradczą z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego.
 • Anita Grabowska-Wlaź – przewodnicząca zespołu; dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
 • Mirosław Hagemejer – architekt, członek Krajowej Rady Izby Architektów RP, dyrektor Wydziału Planowania w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Lublina. Wcześniej Hagemejer był dyrektorem Wydziału Architektury i Budownictwa i Głównym Architektem Lublina.
 • Artur Kosicki – autor ponad 50 publikacji z zakresu procesu budowlanego, gospodarowania nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego; ten prawnik z wykształcenia jest współautorem dodatku specjalnego do miesięcznika Nieruchomości C.H.Beck "Prawo budowlane w orzecznictwie sądów administracyjnych". Artur Kosicki był wieloletnim zastępcą Dyrektora Departamentu Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 • Ryszard Kowalski – prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa. W przeszłości Kowalski był m.in. przewodniczącym Rady Wyrobów Budowlanych i ekspertem sejmowej Komisji Infrastruktury.
 • Norbert Książek – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Ten prawnik z wykształcenia był wieloletnim pracownikiem GUNB, specjalizującym się w orzecznictwie.
 • Grzegorz Kubaszewski – naczelnik Wydziału Wykonywania oraz Ograniczania Praw do Nieruchomości w Departamencie Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
 • Robert Mikulski – radca prawny i legislator. W swojej karierze zawodowej pracował m.in. w Rządowym Centrum Legislacji (jako główny legislator), Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędzie Rady Ministrów i Ministerstwie Finansów oraz w Wydziałach Geodezji i Kartografii oraz Architektury Urzędu Miasta Konstancin-Jeziorna.
 • Marek Poddany – wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich. W ramach działalności gospodarczej Poddany jest prezesem firmy deweloperskiej Sedno Dom.
 • Tomasz Sławiński – urbanista (członek Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich), magister inżynier budownictwa lądowego, magister inżynier architekt oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Sławiński był wieloletnim pracownikiem m.in. Biura Planowania Rozwoju Warszawy, a następnie Mazowieckiego Biura Planowania Rozwoju Regionalnego.
 • Jarosław Sosnowski – sekretarz zespołu. To pracownik Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
 • Mariusz Ścisło – prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, autor licznych opracowań urbanistycznych. Ścisło był konsultantem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.
 • Zbigniew Kledyński - profesor nauk technicznych. Specjalizuje się w budownictwie wodnym i w inżynierii wodnej. Jest nauczycielem akademickim na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, a także byłym dziekanem tego Wydziału. W latach 2012-2016 prorektor Politechniki Warszawskiej.
 • Ryszard Trykosko - przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Poza działalnością zawodową jest członkiem m.in. Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej oraz Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Ryszard Trykosko to również były członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju.
 • Andrzej Falkowski - inżynier budownictwa z wieloletnim doświadczeniem w branży. Jest zastępcą przewodniczącego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przewodniczącym Zespołu Prawno-Regulaminowego Podlaskiej OIIB.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej