Korekta wpisu w Elektronicznym Dzienniku Budowy - czy jest możliwa?

2023-02-21 16:37
elektroniczny dziennik budowy
Autor: GUNB Elektroniczny Dziennik Budowy działa od 27 stycznia 2023. Można zrealizować szybkie składanie elektronicznego wniosku o wydanie dziennika budowy do organów administracji budowlanej w aplikacji EDB

Korekta czy anulowanie wpisu w Elektronicznym Dzienniku Budowy budzi wiele pytań wśród uczestników procesu budowlanego. Pojawiają się również głosy, że korekta wpisu jest procesem niezwykle uciążliwym, a czasem wręcz jest niemożliwa. Wyjaśniamy, co należy zrobić, aby skorygować wpis w elektronicznym dzienniku budowy?

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) jest innowacyjnym systemem (system c-KOB) w drodze do pełnej cyfryzacji procesu budowlanego. System ten został utworzony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i ma na celu usprawnienie przebiegu procesu inwestycyjnego.

Więcej o tym możesz przeczytać w artykule: Elektroniczny Dziennik Budowy od 27 stycznia 2023!

Czy można zmienić wpis w elektronicznym dzienniku budowy?

Podstawą prawną dokonania korekty w elektronicznym dzienniku budowy jest art. 60h ust. 7 Prawa budowlanego, zgodnie z którym aktualizacji danych lub korekt wprowadzonych wpisów mogą dokonywać podmioty wymienione w art. 60e ust. 1 Prawa budowlanego w zakresie dokonanych przez siebie wpisów, tj. inwestor,  kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego, upoważniony przedstawiciel inwestora.

Na wstępie należy wskazać, że w systemie EDB nie ma możliwości trwałego usunięcia wpisu. Istnieje natomiast możliwość skorygowania (korekty) wpisu lub możliwość anulowania wpisu.

UWAGA! za każdym razem korekta wpisu bądź jego anulowanie wymaga uzupełnienia w postaci uzasadnienia.

Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość dodania załącznika np. dokumentacji zdjęciowej do korekty wpisu lub do wpisu, który zostanie anulowany. Wyjaśnienia wymaga również fakt, iż uczestnik procesu budowlanego może skorygować bądź anulować wyłącznie własny wpis w statusie aktywnym.

Jak skorygować wpis w elektronicznym dzienniku budowy?

Aby dokonać korekty wpisu w elektronicznym dzienniku budowy, należy w menu narzędziowym przy danym wpisie kliknąć w ikonę narzędzia (oznaczone symbolem koła trybowego) i wybrać opcję „Skoryguj wpis”.

W oknie koryguj wpis, wpisujemy nową treść wpisu, uzasadnienie do wprowadzonej zmiany oraz opcjonalnie możemy dodać załącznik np. z dokumentacją zdjęciową, skanem dokumentu, skanem notatki etc. Na uwagę zasługuje fakt, iż w przypadku, gdy pierwotny wpis miał załączone do niego załączniki, w momencie dokonywania korekty wpisu, załączniki te należy ponownie załączyć do korekty wpisu, gdyż automatycznie nie przechodzą one z dotychczasowego wpisu na nowy wpis.

Aby zapoznać się ze skorygowanym wpisem należy w menu narzędziowym wybrać opcję „Pokaż wpis korygujący”. Po kliknięciu w tę opcję pojawi się podglądu wpisu korygującego.

Jak anulować wpis w elektronicznym dzienniku budowy?

Procedura związana z anulowaniem wpisu w elektronicznym dzienniku budowy jest analogiczna do tego, jak wygląda proces dokonywania korekty wpisu. Wyłączną różnicą jest to, że należy wybrać opcję „Oznacz wpis jako anulowany” i postępować zgodnie z instrukcją przewidzianą dla korekty wpisu.

Oznaczenie innym kolorem wpisów skorygowanych oraz wpisów anulowanych

Na uwagę zasługuje również rozróżnienie w postaci koloru wpisu skorygowanego oraz wpisu anulowanego. Wpis skorygowany oznaczony jest w systemie kolorem szarym, natomiast wpis anulowany oznaczony jest w systemie kolorem czerwonym, co zdecydowanie ułatwia pracę z elektronicznym dziennikiem budowy powodując, iż przeglądanie wpisów jest czytelniejsze i bardziej transparentne.

Korekta wpisu w EDB w aplikacji

Dokonywanie korekt wpisów oraz anulowań wpisów w elektronicznym dzienniku budowy możliwe jest zarówno z poziomu przeglądarki internetowej jak i w aplikacji mobilnej EDB na urządzeniu przenośnym wyposażonym w system android lub iOS. Jest to niezwykle przydatna funkcjonalność, gdyż uczestnik procesu budowlanego może dokonywać wpisów, korygować je, anulować czy zwyczajnie je przeglądać zarówno na komputerze stacjonarnym, komputerze przenośnym, na tablecie, telefonie komórkowym etc.

Kto ma dostęp do treści elektronicznego dziennika budowy?

Z treścią wpisów oraz treścią wpisów skorygowanych w elektronicznym dzienniku budowy może zapoznać się każdy upoważniony przez inwestora lub kierownika budowy uczestnik procesu budowlanego oraz pracownicy organu administracji architektoniczno-budowlanej i pracownicy organu nadzoru budowlanego.

Czy zawsze można skorygować lub anulować wpis w elektronicznym dzienniku budowy?

W praktyce mogą zdarzyć się sytuacje, gdy dokonanie korekty wpisu bądź jego anulowanie będzie niemożliwe. Okoliczność ta może wynikać z różnego rodzaju błędów systemowych, aktualnie prowadzonych prac konserwacyjnych w systemie, przeciążenia sieci etc. Często też system może się zwyczajnie zawiesić i wymagane jest jego odświeżenie i ponowne zalogowanie. W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie błędu wraz z wykonaniem zrzutu ekranu tego błędu i przesłanie takiej informacji do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, który jest podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie tego systemu.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż uczestnicy procesu budowlanego, który w danej chwili nie posiadają dostępu do internetu, uprawnieniu są do przeglądania wpisów w elektronicznym dzienniku budowy w trybie offline. Jest to niezwykle praktyczna opcja, gdyż umożliwia uruchomienie aplikacji bez dostępu do internetu, co na terenie budowy nie jest okolicznością nadzwyczajną i niespotykaną.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej