Dodatek osłonowy 2022 - do kiedy i dla kogo? Wniosek o dodatek osłonowy można jeszcze złożyć!

2022-06-29 19:08

Dodatek osłonowy to forma wsparcia finansowego dla osób o niskich dochodach. Pierwsza rata dodatku osłonowego dla tych, którzy złożyli wniosek do 31 stycznia 2022, wypłacona została do 31 marca, choć w wielu gminach były opóźnienia. Są już też wypłaty drugiej raty. Jakie są terminy wypłat dodatku? Do kiedy można złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Spis treści

 1. Kiedy wypłaty dodatku osłonowego 2022?
 2. Do kiedy można składać wnioski?
 3. Czym jest dodatek osłonowy?
 4. Dla kogo dodatek osłonowy? Ważne kryterium dochodowe
 5. Jakiej wysokości dodatek osłonowy?
 6. Dla kogo wyższy o 25% dodatek osłonowy?
 7. Nowy wniosek z ważną zmianą dla starających się o dodatek
 8. Wzór wniosku o dodatek osłonowy
 9. Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy - instrukcja
 10. Gdzie i jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
 11. Jak dowiem się czy dostałem dodatek osłonowy?
 12. Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy? Animacja

Kiedy wypłaty dodatku osłonowego 2022?

Osoby, które złożyły wniosek o dodatek osłonowy do końca stycznia 2022 otrzymają wypłatę w dwóch równych ratach. Pierwsza rata dodatku osłonowego była wypłacana do 31 marca 2022. Warto wspomnieć, że nie wszyscy dostali pieniądze w terminie. Pierwsze wypłaty dodatku osłonowego ruszyły dopiero w ostatnich dniach marca, ale część świadczeniobiorców dostała pieniądze z opóźnieniem, nawet miesięcznym.

Właściwie trudno przewidzieć, kiedy dostanie się dodatek osłonowy. Są beneficjenci, którzy, składając wniosek do 31 stycznia, dostali już dwie raty wypłaty, a są tacy, którzy tylko jedną. Z kolei ci, którzy składali wnioski po tej dacie, cierpliwie mają czekać na wypłatę jednej, ale podwójnej transzy.

Tempo wypłaty dodatków osłonowych zależy od sytuacji poszczególnych gmin – od liczby złożonych w nich wniosków oraz czasu potrzebnego na ich obsługę, w tym na przeprowadzenie procesu weryfikacji, a także ilości środków w każdym kwartale. Urzędy mają czas na wypłaty maksymalnie do 2 grudnia 2022.

Do kiedy można składać wnioski?

Trzeba też pamiętać, że wnioski o dodatek osłonowy można cały czas składać. Czas jest do 31 października 2022.

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Dodatek osłonowy 2022 - wnioski i ważne terminy

Osoby, które złożyły wniosek do końca stycznia 2022, otrzymają wypłatę w dwóch równych ratach w terminach:

 • do dnia 31 marca 2022,
 • do dnia 2 grudnia 2022.

W przypadku gdy osoba składa wniosek o wypłatę dodatku osłonowego po 31 stycznia 2022, otrzyma go w jednej transzy, niezwłocznie po przyznaniu dodatku.

Od początku 2022 czynna jest specjalna infolinia (+48 22 369 14 44) dot. dodatku osłonowego, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Ważne: Dodatek osłonowy nie jest opodatkowany PIT

Czym jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy to forma finansowego wsparcia dla obywateli. Rząd przeznaczył 4 mld zł dla blisko 7 milionów gospodarstw domowych w Polsce. Dodatek osłonowy wraz z obniżkami podatku VAT oraz akcyzy na paliwo, gaz i energię, jest elementem tarczy antyinflacyjnej.

Dla kogo dodatek osłonowy? Ważne kryterium dochodowe

Celem wprowadzenia dodatku osłonowego jest rekompensata dla obywateli za rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługuje najuboższym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jakiej wysokości dodatek osłonowy?

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu. I tak:

 • 400 zł otrzyma jednoosobowe gospodarstwo przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 2100 zł,
 • 600 zł otrzyma 2-3 osobowe gospodarstwo, jeśli budżet nie przekracza 1500 zł miesięcznie na osobę,
 • 850 zł otrzyma 4-5 osobowe gospodarstwo, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę,
 • 1150 zł otrzyma gospodarstwo 6 i więcej osobowe, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.

Dla kogo wyższy o 25% dodatek osłonowy?

Na nieco wyższy dodatek osłonowy mogą liczyć zagrożeni ubóstwem energetycznym. Chodzi o gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Dla nich dodatek osłonowy wynosi odpowiednio (kryteria dochodowe bez zmian):

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy 2022
Autor: gov.pl Dodatek osłonowy 2022

Nowy wniosek z ważną zmianą dla starających się o dodatek

Ministerstwo Klimatu przygotowało nową wersję wniosku o dodatek osłonowy. Zmiana dotyczy informacji o wpisie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przypomnijmy, że właściciele domów mieszkalnych od 1 stycznia 2021 roku mają obowiązek zgłaszania informacji, czym ogrzewają budynki, składając deklarację CEEB. W nowej wersji wniosku wystarczającą będzie informacja o zgłoszeniu źródła ogrzewania do bazy CEEB. W formularzu słowo "wpisane" zamienione zostanie na "zgłoszone". Powyższa modyfikacja przepisu ma być ułatwieniem w uzyskaniu dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie.

Sprawdź do kiedy trzeba złożyć deklarację CEEB. To ważny obowiązek, nie możesz przegapić terminu.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy

Wniosek o dodatek osłonowy

Ważne!

Aby dostać wyższy dodatek osłonowy, niezbędny jest spis źródeł ciepła, czyli złożenie deklaracji do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy - instrukcja

Gdzie i jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom. Przyznanie dodatku przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia).

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będą rozpatrywane m.in. przez CUS (Centrum Usług Społecznych) w danym mieście/gminie i mogą być składane:

 • tradycyjnie (osobiście lub za pośrednictwem poczty),
 • elektronicznie (np. e-PUAP).

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, lub odebrana osobiście w siedzibie organu przyznającego dodatek.

Jak dowiem się czy dostałem dodatek osłonowy?

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres e-mail. Wnioskodawca może również zasięgnąć informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w urzędzie.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy? Animacja

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej