Dodatek osłonowy 2022 - do kiedy można złożyć wniosek? Co się zmieniło po 31 lipca?

2022-08-01 11:49

Dodatek osłonowy 2022 to forma wsparcia finansowego dla osób o niskich dochodach. Celem dodatku osłonowego jest zniwelowanie gospodarstwom domowym rosnących cen energii oraz żywności. Wypłaty dodatku osłonowego cały czas trwają. Można też jeszcze składać wnioski, ale ważną datą był 31 lipca. Dlaczego? Ile wynosi dodatek osłonowy 2022? Jakie kryteria dochodu trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek osłonowy? Jak złożyć wniosek i do kiedy?

Spis treści

 1. Dlaczego 31 lipca to ważna data w dodatku osłonowym?
 2. Kiedy wypłaty dodatku osłonowego 2022?
 3. Do kiedy można składać wnioski?
 4. Czym jest dodatek osłonowy?
 5. Dla kogo dodatek osłonowy? Ważne kryterium dochodowe
 6. Jakiej wysokości dodatek osłonowy?
 7. Dla kogo wyższy o 25% dodatek osłonowy?
 8. Wniosek dla starających się o dodatek
 9. Wzór wniosku o dodatek osłonowy
 10. Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy - instrukcja
 11. Gdzie i jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
 12. Jak dowiem się czy dostałem dodatek osłonowy?
 13. Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy? Animacja

Dlaczego 31 lipca to ważna data w dodatku osłonowym?

Przyznanie dodatku osłonowego uzależnione jest od dochodu w gospodarstwie domowym. Ważna jest tu data złożenia wniosku. W zależności od tego, czy wniosek był złożony do końca lipca, czy po tej dacie, brany jest pod uwagę dochód z różnych lat.

Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy złożony był przed 31 lipca 2022 - liczył się dochód z 2020 roku, a jeżeli po 31 lipca 2022 - z 2021. ​To może być kluczowe w przyznaniu świadczenia i jego wysokości.

Kiedy wypłaty dodatku osłonowego 2022?

Osoby, które złożyły wniosek o dodatek osłonowy do końca stycznia 2022 otrzymują wypłatę w dwóch równych ratach. Pierwsza rata dodatku osłonowego była wypłacana do 31 marca 2022. Warto wspomnieć, że nie wszyscy dostali pieniądze w terminie. Pierwsze wypłaty dodatku osłonowego ruszyły dopiero w ostatnich dniach marca, ale część świadczeniobiorców dostała pieniądze z opóźnieniem, nawet miesięcznym.

Właściwie trudno przewidzieć, kiedy dostanie się dodatek osłonowy. Są beneficjenci, którzy, składając wniosek do 31 stycznia, dostali już dwie raty wypłaty, a są tacy, którzy tylko jedną. Z kolei ci, którzy składali wnioski po tej dacie, cierpliwie mają czekać na wypłatę jednej, ale podwójnej transzy.

Tempo wypłaty dodatków osłonowych zależy od sytuacji poszczególnych gmin – od liczby złożonych w nich wniosków oraz czasu potrzebnego na ich obsługę, w tym na przeprowadzenie procesu weryfikacji, a także ilości środków w każdym kwartale. Urzędy mają czas na wypłaty maksymalnie do 2 grudnia 2022.

Do kiedy można składać wnioski?

Trzeba też pamiętać, że wnioski o dodatek osłonowy można cały czas składać. Czas jest do 31 października 2022.

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Dodatek osłonowy 2022 - wnioski i ważne terminy

Osoby, które złożyły wniosek do końca stycznia 2022, otrzymają wypłatę w dwóch równych ratach w terminach:

 • do dnia 31 marca 2022,
 • do dnia 2 grudnia 2022.

W przypadku gdy osoba składa wniosek o wypłatę dodatku osłonowego po 31 stycznia 2022, otrzyma go w jednej transzy, niezwłocznie po przyznaniu dodatku.

Od początku 2022 czynna jest specjalna infolinia (+48 22 369 14 44) dot. dodatku osłonowego, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Ważne: Dodatek osłonowy nie jest opodatkowany PIT

Czym jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy to forma finansowego wsparcia dla obywateli. Rząd przeznaczył 4 mld zł dla blisko 7 milionów gospodarstw domowych w Polsce. Dodatek osłonowy wraz z obniżkami podatku VAT oraz akcyzy na paliwo, gaz i energię, jest elementem tarczy antyinflacyjnej.

Dla kogo dodatek osłonowy? Ważne kryterium dochodowe

Celem wprowadzenia dodatku osłonowego jest rekompensata dla obywateli za rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługuje najuboższym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jakiej wysokości dodatek osłonowy?

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu. I tak:

 • 400 zł otrzyma jednoosobowe gospodarstwo przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 2100 zł,
 • 600 zł otrzyma 2-3 osobowe gospodarstwo, jeśli budżet nie przekracza 1500 zł miesięcznie na osobę,
 • 850 zł otrzyma 4-5 osobowe gospodarstwo, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę,
 • 1150 zł otrzyma gospodarstwo 6 i więcej osobowe, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.

Dla kogo wyższy o 25% dodatek osłonowy?

Na nieco wyższy dodatek osłonowy mogą liczyć zagrożeni ubóstwem energetycznym. Chodzi o gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Dla nich dodatek osłonowy wynosi odpowiednio (kryteria dochodowe bez zmian):

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy 2022
Autor: gov.pl Dodatek osłonowy 2022

Wniosek dla starających się o dodatek

Ministerstwo Klimatu przygotowało wersję wniosku o dodatek osłonowy uwzględniającą wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przypomnijmy, że właściciele domów mieszkalnych mają obowiązek zgłaszania informacji, czym ogrzewają budynki, składając deklarację CEEB.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy

Wniosek o dodatek osłonowy

Ważne!

Aby dostać wyższy dodatek osłonowy, niezbędny jest spis źródeł ciepła, czyli złożenie deklaracji do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy - instrukcja

Gdzie i jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom. Przyznanie dodatku przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia).

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będą rozpatrywane m.in. przez CUS (Centrum Usług Społecznych) w danym mieście/gminie i mogą być składane:

 • tradycyjnie (osobiście lub za pośrednictwem poczty),
 • elektronicznie (np. e-PUAP).

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, lub odebrana osobiście w siedzibie organu przyznającego dodatek.

Jak dowiem się czy dostałem dodatek osłonowy?

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres e-mail. Wnioskodawca może również zasięgnąć informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w urzędzie.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy? Animacja

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej