Via Baltica - w grudniu kolejne 24 km będą oddane do użytku. Gdzie pojedziemy szybciej?

2022-10-11 19:01
S61 pomiędzy węzłami Kalinowo i Raczki
Autor: GDDKiA S61 pomiędzy węzłami Kalinowo i Raczki

Zaawansowanie prac sięga 90 %, oddanie do ruchu planowane jest na grudzień - chodzi o 24 - kilometrowy odcinek na drodze krajowej S61. Via Baltica to ważny fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Trasa na obszarze Polski jest realizowana w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Kiedy będziemy mogli przejechać całą drogą Via Baltica? Dowiedz się, na jakim etapie jest budowa szlaku w Polsce i poza naszymi granicami.

Spis treści

 1. Via Baltica w Polsce
 2. Via Baltica – aktualności z budowy
 3. Jak postępuje budowa na poszczególnych odcinkach Via Baltica?
 4. Via Baltica odcinki oddane do użytku i w budowie
 5. Przebieg trasy Via Baltica poza granicami Polski
 6. Via Baltica w granicach Estonii
 7. Via Baltica w granicach Łotwy
 8. Via Baltica w granicach Litwy
 9. Trasa Via Carpatia

Przypomnijmy, że Via Baltica to jedna z najważniejszych tras, nie tylko z punktu widzenia układu komunikacyjnego Polski, ale i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiegnie drogą ekspresową S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej nową drogą ekspresową S61 przez Łomżę, Szczuczyn, Ełk i Suwałki do granicy państwa w Budzisku.

Via Baltica w Polsce

Z roku na rok na szlaku rośnie natężenie ruchu pojazdów, w tym dużych ciężarówek przewożących towary z północy na zachód Europy. Do końca roku 2018 kraje leżące wzdłuż trasy Via Baltica przede wszystkim wzmocniły nawierzchnie istniejących dróg, zbudowały krótkie odcinki obwodnic (często tylko jednojezdniowe – Łotwa), a teraz realizują lub planują nowe inwestycje już w układzie docelowym. W Polsce Via Baltica buduje się najszybciej. Mamy najwięcej kilometrów istniejących, a także realizowanych odcinków trasy. Całą trasą od Warszawy do granicy z Litwą mieliśmy pojechać już w 2021 roku. Do Tallina nową drogą dojedziemy dopiero w 2035 roku. Na Łotwie będą jeszcze odcinki jednojezdniowe ale omijające tereny zabudowane.

Via Baltica – aktualności z budowy

11 października oddział Białystok GDDKiA zapowiedział, że w grudniu 2022 zostanie oddany do użytku 24-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej Via Baltica z Suwałk do Budziska, prowadzący do granicy z Litwą. Obecnie kierowcy podróżują na Litwę drogą krajową nr 8, która jest w coraz gorszym stanie technicznym. Nowa droga została wytyczona wzdłuż starej, ale omija m.in. miejscowość Szypliszki. Zaawansowanie prac na tym odcinku wynosi już 90 %, dlatego oddanie do ruchu planowane jest na grudzień 2022 roku. Cała inwestycja będzie gotowa w kwietniu 2023.

We wrześniu 2022 został oddany do ruchu 23,3 km odcinek drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Ełk Południe. To drugi z trzech odcinków S61 realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, który został zakończony. Na początku roku oddany do użytku został odcinek Wysokie – Raczki, a w przyszłym roku zakończy się budowa odcinka S61 Ełk Południe – Wysokie. Wykonawcą trasy od miejscowości Szczuczyn do węzła Ełk Południe o wartości 700 mln zł było konsorcjum firm Porr i Unibep.

19 maja 2022 GDDKiA poinformowała o podpisaniu umowy na budowę prawie 13-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S61 Łomża Zachód - Kolno. To obwodnica Łomży, strategiczna część budowanego szlaku komunikacyjnego Via Baltica z przeprawą przez Narew, która przejmie ruch tranzytowy. Ze względu na problemy z poprzednim wykonawcą, a co za tym idzie dodatkowymi procedurami przetargowymi, będzie to też ostatni realizowany odcinek drogi ekspresowej S61.

Obwodnicę Łomży buduje firma Intercor za 713,4 mln zł. Zadaniem nowego wykonawcy będzie dokończenie projektowania oraz optymalizacja wykonanych wcześniej projektów wraz z wybudowaniem niemal obwodnicy Łomży. Ma to być dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. W ciągu drogi wybudowane zostaną również trzy węzły drogowe - Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ - oraz nowy, 1200-metrowy most nad doliną Narwi.  

Via Baltica
Autor: GDDKiA Via Baltica przebieg Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Jak postępuje budowa na poszczególnych odcinkach Via Baltica?

Przyjrzyjmy się jak wygląda sytuacja na poszczególnych odcinkach trasy Via Baltica.

Odcinek Podborze - Śniadowo

Odcinek realizowany od węzła Podborze koło Ostrowi Mazowieckiej, do węzła Śniadowo. Budowa obejmuje ok. 19,5 km drogi ekspresowej S61 i przebudowę 3 km drogi ekspresowej S8. Jest to jeden z dwóch odcinków S61, gdzie zaistniała konieczność wyłonienia nowych wykonawców, a terminy uległy przesunięciu. Po przeprowadzeniu nowego przetargu, 21 listopada 2019 roku został wyłoniony nowy wykonawca, firma Polaqua. Z końcem 2021 wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka S61 Podborze - Śniadoworoku. Zakończenie budowy planowane jest w drugiej połowie 2023 roku.

Odcinek Śniadowo - Łomża Południe

To fragment długości 16,99 km od węzła Śniadowo do węzła Łomża Południe był realizowany od 9 lutego 2018 roku, czyli od chwili podpisania umowy z wykonawcą (Polaqua) w systemie „Projektuj i buduj”. Decyzja ZRID została wydana 12 sierpnia 2019 roku. Wkrótce potem ruszyły prace. Te 17 km dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni udostępnione zostały już 13 lipca 2021. W ramach inwestycji wybudowano węzeł Śniadowo na połączeniu z drogą wojewódzką nr 677 oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) - Chomentowo Zachód i Chomentowo Wschód.

Odcinek Łomża Południe - Łomża Zachód

To dwujezdniowa droga ekspresowa z nawierzchnią betonową długości 7,18 km, realizowana od węzła Łomża Południe do węzła Łomża Zachód. W ramach zadania realizowane jest także „przełożenie” drogi krajowej nr 63, której nowy odcinek (nawierzchnia bitumiczna) będzie miał prawie 9 km. Prace ruszyły wkrótce po wydaniu decyzji ZRID, 19 lutego 2020 roku. Realizacja prowadzona jest w systemie „Projektuj i buduj”, a wykonawcą jest firma Mota-Engil Central Europe. Wartość kontraktu budowlanego wynosi 218 mln zł. Cała trasa, o łącznej długości ok. 7,2 km, była gotowa jesienią 2021. 

Odcinek Łomża Zachód - węzeł Kolno 

Jest to odcinek będący częścią obwodnicy Łomży. Realizowany jest od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno na długości 12,92 km (S61) wraz z przebudową DK64 kategorii GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości 6,96 km. Wykonawcą jest firma TOTO S.p.A., która złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRID 12 sierpnia 2019 roku. Ze względów formalno-prawych wydanie ZRID spodziewane jest na koniec października 2020. W związku z tym realizacja kontraktu wartego 525,6 mln zł potrwa do końca 2022 roku.

Węzeł Kolno - Stawiski

To fragment trasy realizowany od węzła Kolno do węzła Stawiski długości 16,43 km. Wykonawca firma Strabag uzyskała ZRID 26 września 2019 roku i wkrótce potem rozpoczęła prace. Kontrakt o wartości 288,32 mln zł ma zostać zrealizowany w III kwartale 2021 roku. Dotychczas powstał nowy odcinek DK63 o długości ponad 2,2 km, przebudowano też fragment drogi powiatowej nr 1903B na długości ponad 1,1 km.

Odcinek Stawiski - Szczuczyn

Odcinek realizowany od węzła Stawiski do początku obwodnicy Szczuczyna długości 18 km. Decyzja ZRID wydana została 30 sierpnia 2019 r. Planowane oddanie do użytkowania tego odcinka to III kwartał 2021 r. Wykonawcą jest firma Budimex, a wartość kontraktu budowlanego to 342,1 mln zł. Dotychczas na blisko 1,6 km obwodnicy Stawisk dobudowano drugą jezdnię. Nowa trasa biegnie wzdłuż obecnej DK61. Wybudowano na niej węzeł Grabowo.

Odcinek Suwałki - Budzisko

Odcinek ma długość ponad 24 km. Aktualnie wykonywane są wykopy i nasypy, a na niektórych fragmentach trasy położono już pierwsze warstwy nawierzchni przyszłej drogi ekspresowej. W ramach inwestycji wybudowane zostaną Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Żubryn Zachód i Żubryn Wschód oraz Budzisko Zachód i Budzisko Wschód. Wartość kontraktu to przeszło miliard złotych. Wykonawcą jest firma Budimex. Zakończenie robót planowane jest na jesień 2022 roku. Poprzedni wykonawca, Impresa Pizzarotti, po uzyskaniu decyzji ZRID (maj 2019 r.) nie przystąpił do prowadzenia robót. Podjęliśmy odpowiedzialną decyzję o odstąpieniu od umowy ze względu na brak mobilizacji i faktycznych przygotowań wykonawcy do rozpoczęcia robót (m.in. nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty).

Odcinek Szczuczyn - Ełk Południe

Odcinek długości ok. 23,3 km jest w budowie od marca 2020 roku. Wartość umowy w formule „Projektuj i buduj” to niemal 700 mln zł. 13 września 2022 r. ten odcinek został oddany do ruchu. Wykonawcą trasy od miejscowości Szczuczyn do węzła Ełk Południe o wartości 700 mln zł było konsorcjum firm Porr i Unibep.

Odcinek Ełk Południe - Wysokie

Długość odcinka to ok. 22,9 km (w tym połączenie z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o długości ok. 4 km). Wartość umowy w formule „Projektuj i buduj” to 686 mln zł. Pod koniec września 2020 uzyskano dla tego zadania decyzję ZRID. Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 2020. Aktualnie wykonawca jest w końcowej fazie wymian gruntu. Powstaje również łącznik w ciągu przyszłej S16 i węzeł Ełk Wschód na połączeniu z S61. Przewidywany termin zakończenia to początek 2023 roku.

Odcinek Wysokie - Raczki

Ponad 20-kilometrowy odcinek jest w budowie od października 2019 roku. Wartość umowy w formule „Projektuj i buduj” to 484 mln zł. Trasa oddana do ruchu 3 stycznia 2022.

Obwodnica Szczuczyna, Raczki - Suwałki i obwodnica Suwałk - oddane do ruchu

W woj. podlaskim kierowcy korzystają już z trzech odcinków S61 o łącznej długości ok. 33,5 km. Jako pierwszy, w listopadzie 2014 r., został oddany odcinek Raczki - Suwałki Południe długości ok. 12,7 km, zbudowany w ramach realizacji obwodnicy Augustowa. Od kwietnia 2019 roku kierowcy mogą korzystać z kolejnych 12,8 km, czyli obwodnicy Suwałk, a od 15 maja 2020 roku z drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna długości ok. 8 km. Dzięki tej ostatniej inwestycji obwodnica Szczuczyna stała się dwujezdniową „eską”.

Via Baltica odcinki oddane do użytku i w budowie

Umowa na projekt i budowę blisko 13-kilometrowej obwodnicy Łomży oznacza, że w realizacji jest ponad 200 km drogi ekspresowej S61. Wartość prac budowlanych w ramach S61 przekracza 5 mld zł. Dodajmy, że budowa S61 została podzielona na 13 odcinków:

1. Podborze – Śniadowo, długość ok. 19,5 km • w realizacji, wykonawca: Rubau Polska i Construcciones Rubau Hiszpania, • wartość ok. 479 mln zł, umowa zawarta 30.01.2018 r., rozpoczęcie prac w II połowie 2021, oddanie planowane w II połowie 2023.

2. Śniadowo – Łomża Południe, ok. 17 km • zrealizowane, wykonawca: Polaqua • wartość ok. 380 mln zł, umowa zawarta 9.02.2018 r., oddanie 13 lipca 2021.

3. Łomża Południe – Łomża Zachód, ok. 7,2 km • w realizacji, wykonawca: Mota Engil Central Europe • wartość ok. 218 mln zł, umowa zawarta 21.12.2017 r., oddanie jesienią 2021.

4. Łomża Zachód – Kolno, ok. 13 km • w realizacji, wykonawca: TOTO • wartość ok. 525,6 mln zł, oddanie planowane pod koniec 2022.

5.Kolno – Stawiski, ok. 16,5 km • w realizacji, wykonawca: Strabag, • wartość ok. 288 mln zł, umowa zawarta 31.10.2017 r., oddanie planowane w III kwartale 2021.

6. Stawiski – Szczuczyn, ok. 18 km • w realizacji, wykonawca: Budimex • wartość ok. 342 mln zł, umowa zawarta 31.10.2017 r., oddanie planowane w III kwartale 2021.

7. Obwodnica Szczuczyna II jezdnia, ok. 6,6 km • zrealizowana • wykonawca: Polaqua • wartość ok. 75 mln zł, umowa zawarta 26.05.2017 r., oddana 15 maja 2020.

8. Szczuczyn – Ełk Południe, ok. 23,3 km • oddane do użytku, wykonawca konsorcjum Porr SA, Porr Bau GmbH, UNIBEP SA • wartość ok. 700 mln zł, oddana 13 września 2022.

9. Ełk Południe - Wysokie, ok. 23 km (wraz z S16 do Ełku) • w realizacji, wykonawca: konsorcjum Trakcja PRKI, Mostostal Warszawa, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Białystok • wartość ok. 686 mln zł, umowa zawarta 19.07.2018 r. oddanie planowane początek 2023.

10. Wysokie – Raczki, ok. 20 km • oddane do ruchu 3 stycznia 2022 • wykonawca: Budimex • wartość 484 mln zł.

11. Raczki – obwodnica Suwałk, ok. 13 km • w użytkowaniu  • wykonawca: Budimex, realizacja łącznie z obw. Augustowa, • wartość 659 mln zł, oddana w 2014 r.

12. Obwodnica Suwałk, ok. 12,8 km • w użytkowaniu, wykonawca: Budimex • wartość ok. 300 mln zł, umowa zawarta 29.09.2015 r., oddana w II kw. 2019 r.

13. Suwałki – Budzisko, ok. 24,2 km • w realizacji, wykonawca: Impresa Pizzarotti • wartość ok. 605 mln zł, umowa zawarta 6.06.2017 r., oddanie planowane jesienią 2022.

Via Baltica
Autor: GDDKIA Przebieg Via Baltica w granicach Polski Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Przebieg trasy Via Baltica poza granicami Polski

Via Baltica w granicach Estonii

 • długość trasy 192 km
 • aktualnie ukończone 10% trasy (dane grudzień 2018)
 • 33% trasy ma być ukończone w 2022, pomiędzy Tallinem a Parnawą (łącznie ok. 60 km)
 • cała trasa ma być gotowa w 2030 roku
Via Baltica
Autor: GDDKIA Przebieg trasy Via Baltica w granicach Estonii Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Via Baltica w granicach Łotwy

 • długość trasy 198 km
 • w planach budowa fragmentu obwodnicy Rygi pomiędzy Baltezers, a Saulkalne (ok. 20 km). Realizacja w formule PPP planowana w latach 2023-2026. Przebudowa istniejącej drogi do układu 2+2
 • obwodnica Lecavy - realizacja planowana w latach 2023-2030 (ok. 20 km); droga po nowym śladzie w układzie 1+1
 • obwodnica Bauska - realizacja planowana w latach 2023-2030 (ok. 18 km); droga po nowym śladzie w układzie 1+1
Via Baltica
Autor: Gdd Przebieg trasy Via Baltica w granicach Łotwy Link: Kliknij i powiększ zdjęcie
Via Baltica
Autor: GDDKIA Przebieg trasy Via Baltica w granicach Litwy Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Via Baltica w granicach Litwy

 • długość trasy 268 km
 • 40-km odcinek Mariampol – Kowno oddany do użytku z końcem listopada 2018 (układ 2+2)
 • przebudowywana obwodnica Poniewieża (ok. 22 km) ma być oddana do ruchu przed końcem 2019
 • 40-km odcinek od granicy z Polską do Mariampolu ma być oddany do ruchu przed końcem 2023(układ 2+2)
 • przebudowa węzłów: Akademia (do 2019), Giraite (2020) i Sargenai (2020)
 • 80-km odcinek Sitkunai – Poniewież z obejściem Ramygalos ma być ukończony do końca 2035
 • 57-km odcinek od granicy z Łotwą do Poniewieża ma być oddany do ruchu przed końcem 2030 roku

Polski odcinek Via Baltica to również blisko 105 km drogi ekspresowej S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Ministerstwo zapewnia, że w 2018 r. kierowcy pojadą brakującymi odcinkami trasy od Wyszkowa do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Łączny koszt budowy S8 Warszawa - Ostrów Mazowiecka to ok. 4 mld zł. Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. Szczuczyn – Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF).

Trasa Via Carpatia

Dodajmy, że równolegle trwa budowy trasy Via Carpatia, która ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej