Obwodnica Łomży w ciągu S61 z umową na główny odcinek

2022-05-20 8:17
obwodnica Łomży
Autor: GDDKiA S61 Łomża Zachód - Kolno, rejon przyszłego węzła Łomża Zachód

Obwodnica Łomży to strategiczna część budowanego szlaku komunikacyjnego Via Baltica z przeprawą przez Narew, która przejmie ruch tranzytowy. 19 maja GDDKiA podpisała umowę na realizację głównej części obwodnicy Łomży - 13-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno.

Obwodnica Łomży - problemy z wykonawcami

Obwodnica Łomży realizowana jest w ramach Programu budowy 100 obwodnic, przewidzianego na lata 2020 - 2030.

Przypomnijmy, że w maju 2021 GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą, włoską firmą TOTO, który opracował dokumentację potrzebną do uzyskania decyzji ZRID i na tym właściwie zakończył zaangażowanie w inwestycję.

23 lipca 2021 został ogłoszony nowy przetarg. 15 grudnia GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę - konsorcjum NDI (lider), NDI SOPOT i B4 (partnerzy), które inwestycję wyceniło na 660 mln zł. Niestety i na tym etapie pojawiły się niespodziewane problemy po stronie wykonawcy. Okazało się, że konsorcjum NDI nie było w stanie samodzielnie spełnić wymogu doświadczenia przy wykonywaniu robót drogowych postawionego w postępowaniu przetargowym. Nie wskazało też innego Podmiotu Udostępniającego Zasoby w tym zakresie. Na początku tego roku przetarg unieważniono.

Kto zbuduje obwodnicę Łomży?

Czterech z siedmiu wykonawców biorących udział w przetargu przedłużyło termin związania ofertą. Były to firmy: Intercor, Budimex, Polaqua i Strabag. GDDKiA postanowiła przystąpić do badania kolejnej najwyżej ocenionej oferty, a złożyło ją Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia.  Realizację inwestycji firma wyceniła na 713,4 mln zł. Kwota ta zmieściła się w budżecie GDDKiA na to zadanie.

Zadania dla nowego wykonawcy obwodnicy Łomży

Zadaniem wykonawcy będzie dokończenie projektowania oraz optymalizacja wykonanych wcześniej projektów wraz z wybudowaniem niemal 13-kilometrowego odcinka S61. Ma to być dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Rodzaj nawierzchni wybierze wykonawca. Wybudowane zostaną również trzy węzły drogowe - Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ - oraz nowy, 1200-metrowy most nad doliną Narwi.   

Inwestycja obejmuje też budowę dodatkowych jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych. Przewidziano także urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe, urządzenia oczyszczające oraz przejścia dla zwierząt. W sumie na S61 zostanie wykonanych 16 obiektów inżynierskich.

W ramach zadania powstanie również nowy fragment jednojezdniowej DK64 na odcinku od węzła Łomża Północ do Elżbiecina o długości prawie 7 km. Odcinek DK64 będzie miał jedną jezdnię, a skrzyżowania w postaci rond zbudowane zostaną w rejonie miejscowości Marianowo (z istniejącą DK61) oraz w rejonie miejscowości Elżbiecin (z istniejącą DK64).

Realizacja odcinka S61 Łomża Zachód - Kolno, tak jak pozostałych odcinków pomiędzy Podborzem a Stawiskami, jest współfinansowana z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Obwodnica Łomży
Autor: GDDKiA Przebieg S61 i lokalizacja odcinka Łomża Zachód - Kolno

Obwodnica Łomży jako dwujezdniowa ekspresówka

Odcinek Łomża Zachód - węzeł Kolno stanowiący kluczową część obwodnicy Łomży będzie miał długość 12,92 km i powstanie jako dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Rodzaj nawierzchni wybierze wykonawca.

Inwestycja obejmuje też budowę dodatkowych jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, a także urządzeń ochrony środowiska (ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, urządzeń oczyszczających (separatory) czy przejść dla zwierząt). Wybudowane zostaną tu trzy węzły drogowe: Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ oraz nowy, 1200-metrowy most nad doliną Narwi.

W ramach zadania powstanie również fragment drogi krajowej nr 64 na odcinku od węzła Łomża Północ do Elżbiecina o długości 6,96 km. Odcinek drogi krajowej nr 64 będzie miał jedną jezdnię, skrzyżowania w postaci rond z istniejącą drogą krajową nr 61 w rejonie miejscowości Marianowo oraz z istniejącą drogą krajową nr 64 w rejonie miejscowości Elżbiecin.

Znaczenie obwodnicy Łomży

Budowa drogi ekspresowej S61 jest inwestycją istotną nie tylko dla sieci dróg w Polsce, ale ma też znaczenie europejskie, łącząc się z drogę ekspresową S8 Wrocław – Warszawa – Białystok, tworzy międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica. Docelowo przejmie on ruch tranzytowy pomiędzy krajami bałtyckimi i Europą Zachodnią.

Sprawna realizacja odcinka S61 stanowiącego obwodnicę Łomży, ma sprawić, że ruch po Via Baltice - od grudnia 2023 roku - będzie odbywał się bez większych problemów na całej jej długości. Natomiast budowa drugiej jezdni i zakończenie budowy odcinka od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno nastąpi w 2024.

GDDKiA/MaB

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej