Będzie druga jezdnia na podkarpackiej drodze ekspresowej S19. Jest pozwolenie na budowę!

2024-04-17 12:35
S19 pomiędzy węzłami Sokołów Małopolski Północ i Jasionka
Autor: GDDKiA S19 pomiędzy węzłami Sokołów Małopolski Północ i Jasionka to obecnie droga jednojezdniowa

Wojewoda podkarpacki wydał pozwolenie na budowę dla drugiej jezdni na S19 pomiędzy węzłami Sokołów Małopolski Północ i Jasionka. To ważna droga prowadząca m.in. do lotniska w Jasionce. Druga jezdnia ma być gotowa do 2026 roku. Zbuduje ją Strabag.

Spis treści

  1. Jest ZRID dla budowy drugiej jezdni na S19
  2. Jednojezdniowa droga ekspresowa S19
  3. S19 Sokołów Małopolski Północ i Jasionka po rozbudowie z dwoma jezdniami
  4. Przebudowa S19 do Jasionki – zakres prac
  5. Kolejne przejścia dla zwierząt na S19
  6. Estakada koło kościoła w Nienadówce
  7. S19 to część trasy Via Carpatia

Jest ZRID dla budowy drugiej jezdni na S19

To odcinek podkarpackiej ekspresówki, realizowany w systemie „projektuj i buduj” w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Wykonawcą jest firma Strabag, która opracowała dokumentację techniczną, niezbędną do złożenia wniosku o ZRID. Pozytywna decyzja wojewody podkarpackiego umożliwia szybkie przystąpienie do prac w terenie. Wniosek dotyczy odcinka S19 o długości 13,8 km pomiędzy węzłami Sokołów Małopolski Północ i Jasionka. Wartość kontraktu to 272 830 814,75 zł. Wszystkie prace powinny zostać ukończone w IV kwartale 2026 r.

To największa kolejowa inwestycja na Śląsku. Otwarto linię do lotniska w Pyrzowicach

Plac budowy niezwłocznie przekażemy wykonawcy, który w pierwszej kolejności przeprowadzi niezbędną inwentaryzację geodezyjną, przyrodniczą a także inwentaryzację dróg publicznych i obiektów kubaturowych. Następnie przeprowadzone zostaną rozpoznania saperskie oraz środowiskowe, w tym ornitologiczne przed wykonaniem wycinki drzew i karczowaniem krzewów. Kolejnym etapem będą prace związane z wycinką drzew i karczowaniem krzewów oraz usuwaniem karpin – informuje Joanna Rarus, rzeczniczka GDDKiA w Rzeszowie.

Jednojezdniowa droga ekspresowa S19

Obecnie droga ekspresowa w tym miejscu – to jedna jezdnia o trzech pasach ruchu, czyli 2+1, +pobocza. Brakuje pasa rozdziału kierunków jazdy. Jak na dzisiejsze standardy dróg ekspresowych to niewystarczające.

Jak informuje GDDKiA, celem inwestycji jest zapewnienie na całej trasie Via Carpatia na terenie Polski przekroju o minimalnych parametrach 2x2 (dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu). Istotna jest także likwidacja tzw. wąskiego gardła, powodującego utrudnienia w ruchu tranzytowym oraz na dojeździe do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Portu Lotniczego w Jasionce. Dzięki dobudowie drugiej jezdni poprawi się komfort jazdy oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu co przełoży się na mniejszą liczbę wypadków

Przebieg drogi S19 Sokołów Małopolski Północ - Jasionka
Autor: GDDKiA Mapa przebiegu drogi S19 Sokołów Małopolski Północ - Jasionka Link: Powiększ MAPĘ

S19 Sokołów Małopolski Północ i Jasionka po rozbudowie z dwoma jezdniami

Po rozbudowie droga będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza. Docelowa nośność to 11,5 t/oś. Inwestycja będzie realizowana na terenie powiatu rzeszowskiego (gmina Sokołów Małopolski i gmina Trzebownisko) i łańcuckiego (gmina Czarna), w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejącej, pierwszej jezdni drogi ekspresowej. Na

początkowym odcinku po zachodniej stronie, a od Stobiernej do Jasionki po wschodniej.  

Przebudowa S19 do Jasionki – zakres prac

Zakres prac w ramach rozbudowy S19 obejmie także dostosowanie istniejących obiektów inżynierskich, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) i ochrony środowiska. Przebudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, cieki wodne oraz infrastruktura techniczna. Węzły Sokołów Małopolski Północ, Sokołów Małopolski i Jasionka, które posiadają pełny, docelowy przekrój dwujezdniowy, nie będą wymagały rozbudowy. Łączna długość planowanych do rozbudowy odcinków drogi wynosi ok. 13,8 km.   

W ramach inwestycji powstaną nowe obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości 155,6 m w miejscowości Nienadówka, dwa wiadukty (w tym jeden z funkcją przejścia dla zwierząt średnich) oraz dwa przejazdy gospodarcze.   

Dwukilometrowy tunel czeka, ale na S19 powstają estakady i wiadukty

Kolejne przejścia dla zwierząt na S19

W zakresie ochrony środowiska zostaną wykonane cztery przejścia dla zwierząt średnich (jedno zespolone z wiaduktem), cztery przejścia dla zwierząt małych, osiem przejść dla płazów, ponad 2,7 km ekranów akustycznych oraz zbiorniki retencyjne (13 otwartych i 5 zamknięte). Posadzona zostanie zieleń dogęszczająca, izolacyjna, krajobrazowa i naprowadzająca. Powstaną też urządzenia oczyszczające ścieki opadowe z jezdni i osłony przeciwolśnieniowe.   

Estakada koło kościoła w Nienadówce

W Nienadówce droga ekspresowa poprowadzona zostanie estakadą w odległości około 30 m od kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła, usytuowanego przy drodze wojewódzkiej nr 878. Ze względu na ochronę tego obiektu sakralnego, reprezentującego styl neogotycki, w decyzji środowiskowej określono warunki realizacji robót budowlanych w rejonie kościoła. Nie będą stosowane walce wibracyjne oraz wykonany zostanie również ekran przeźroczysty w celu ekspozycji walorów historycznych i zabytkowych.   

Ponadto w ramach inwestycji istniejący MOP Stobierna (kierunek Lublin) zostanie rozbudowany, co oznacza, że w przyszłości będzie mogła powstać tu stacja paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe. Natomiast istniejąca stacja benzynowa zlokalizowana przy dawnej DK19 w Stobiernej zostanie podłączona do drogi ekspresowej S19. Tym samym kierowcy jadący od Lublina w kierunku Rzeszowa będą mogli zatankować swoje pojazdy.  

Czytaj też: Najwyższa estakada w Polsce powstaje na Podkarpaciu! Zmieści się pod nią 26-piętrowy wieżowiec

S19 to część trasy Via Carpatia

Via Carpatia to ważny korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości.

W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.  

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość około 169 km, a tak przedstawia się stan jej realizacji w tym województwie:        

  • 81,8 km – oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie – Rzeszów Południe),     
  • 72,9 km – w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Babica – Jawornik, Krosno – Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe – Dukla, dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka oraz na etapie uzyskiwania ZRID: Domaradz – Krosno, Dukla – Barwinek),     
  • 11,6 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz).  

Czytaj też:

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej