Chlewnia. Zobacz projekt nowoczesnej chlewni na rusztach

2019-05-24 14:40
chlewnia elewacja frontowa
Autor: Murator Projekty Projekt chlewni - elewacja frontowa

Budynek chlewni, jego architektura, jak i wyposażenie, muszą spełniać wymagania technologii chowu trzody chlewnej. Prezentujemy projekt nowoczesnej chlewni na rusztach. To chlewnia z przeznaczeniem dla średnich i dużych gospodarstw.

Chlewnia na rusztach - funkcja

Chlewnia na rusztach zbudowana na planie wydłużonego prostokąta umożliwiającego rozmieszczenie sektorów dla zwierząt w dwóch ciągach, umieszczonych wzdłuż dłuższych ścian. Architektura obiektu wynika z jego przeznaczenia: prosta bryła to rozwiązanie tanie w budowie, pozwalające na ekonomiczne zagospodarowanie wnętrza.

Dach ma niewielki kąt nachylenia (14°). Na jednolite płaszczyzny połaci zaproponowano pokrycie z falistych płyt włóknisto-cementowych – materiału taniego i prostego w montażu, a zarazem zapewniającego estetyczny wygląd budynkowi. Kolor można dobrać do barwy ścian wykończonych tynkiem cienkowarstwowym.
W szczytowej ścianie zaprojektowano rampę do odbioru zwierząt oraz trzy wejścia. Dwuskrzydłowe wrota prowadzą do głównego korytarza między sektorami, jednoskrzydłowe blisko narożnika – do części biurowo-usługowej, osobnym wejściem można dostać się do kotłowni. Dodatkowe wejście zaplanowano w przeciwległej ścianie szczytowej oraz w połowie ściany bocznej.
Okna zamontowane w ścianach równomiernie oświetlają powierzchnię chlewni. Oświetlenie naturalne zaplanowano zgodnie z unijnymi standardami: powierzchnia okien w stosunku do powierzchni podłogi w sektorach dla knurów, loch i prosiąt wynosi 1:15.

Wymiary chlewni:
Powierzchnia użytkowa: 1760,06 m²
Powierzchnia zabudowy: 1921,06 m²
Kubatura: 5770 m³
Długość: 80,48 m
Szerokość: 23,87 m
Wysokość w okapie: 3,17 m
Wysokość w kalenicy: 6,54 m

Chlewnia i obiekty towarzyszące

Chlewnia została zaprojektowana z myślą o średnich i dużych gospodarstwach. Wzniesienie budynku umożliwiającego produkcję trzody na większą skalę może przekraczać możliwości przestrzenne tradycyjnego gospodarstwa. Dla takiego budynku, mającego ponad 80 m długości i prawie 24 m szerokości, często trzeba szukać miejsca poza obrębem zagrody.

Budowa chlewni to nie jedyna inwestycja niezbędna do prowadzenia produkcji. Obok musi się znaleźć miejsce na obiekty towarzyszące:

  • zbiornik na gnojowicę z przepompownią,
  • silosy na paszę.

Technologia budowy chlewni na rusztach

Fundamenty chlewni CH08 to monolityczne, betonowe ławy i stopy fundamentowe wykonywane bezpośrednio na budowie z betonu B25, na warstwie podkładowej z tak zwanego chudego betonu – B10. Ściany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczków betonowych grubości 24 cm.

Ważne

W ramach adaptacji projektu gotowego trzeba pamiętać o konieczności dostosowania posadowienia obiektu do konkretnych warunków gruntowych.

Konstrukcję ścian zewnętrznych oraz ściany wewnętrznej zaprojektowano w tak zwanym układzie ramowym – ramy żelbetowe składające się ze słupów i wieńca, wypełnione bloczkami wapienno-piaskowymi grubości 25 cm. Tylko w ścianach bocznych zastosowano słupy stalowe. Zgodnie z projektem słupy i wieńce żelbetowe powinny być wykonane z betonu klasy B-25 i zbrojone prętami stalowymi A-III i A-O. Wieńce w ścianach zewnętrznych pełnią jednocześnie funkcję nadproży nad otworami stanowiącymi wloty powietrza. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproża prefabrykowane z belek typu L-19.

Ściany zewnętrzne ocieplono styropianem o grubości 12 cm. Ściany działowe w części socjalno-sanitarnej również wymurowano z bloczków wapienno-piaskowych gr. 12 cm. Konstrukcja dachu to prefabrykowane wiązary kratowe o kącie nachylenia pasa górnego 14°.

W projekcie przewidziano odprowadzenie wody z dachu rynnami i rurami spustowymi do gruntu, kanalizacji deszczowej lub studzienek chłonnych.

Posadzka w części komunikacyjnej i usługowej to szlichta betonowa, w sektorach – ruszty z betonu i z PVC.

projekt chlewni elewacja boczna
Autor: Murator Projekty Projekt chlewni - elewacja boczna

Instalacje w budynku chlewni

Przewidziano instalację centralnego ogrzewania z kotłem na węgiel typu groszek o mocy nominalnej 100 kW. W sektorach odchowu prosiąt, bezpośrednio pod termoizolacyjnym sufitem dyfuzyjnym oraz w części socjalno-biurowej zaprojektowano grzejniki aluminiowe, w sektorze porodowym – płyty grzewcze dla prosiąt.

Właściwą wentylację w sektorach dla zwierząt zapewnia automatycznie sterowany system podciśnieniowej wymiany powietrza. Zanieczyszczone powietrze jest usuwane z chlewni dzięki wentylatorom zamontowanym w kanałach wyciągowych. Ich liczba i średnica zależy od przeznaczenia sektorów.

Doprowadzanie powietrza zaprojektowano w dwóch wariantach. W pierwszym powietrze napływa przez zaprojektowane pod okapem szczeliny nawiewu powietrza, a następnie, przepływając przez sufit, przedostaje się do sektorów porodowego i chowu prosiąt. Do pozostałych sektorów powietrze napływa w sposób standardowy, czyli przez wloty w ścianach bocznych budynku. Ponadto chlewnia jest wyposażona w system awaryjnego otwierania przepustnic w razie przerw w dostawie prądu.
W pomieszczeniach socjalno-biurowych, w magazynie pasz oraz w laboratorium przewidziano wentylację grawitacyjną. W kotłowni zaprojektowano otwór wlotowy powietrza o wymiarach 25 x 25 cm w ścianie szczytowej (wykonany 50 cm nad posadzką i zabezpieczony siatką).
W kotłowni przewidziano zamontowanie gotowego komina segmentowego przeznaczonego do opalania paliwem stałym. Przyjęto komin o średnicy 250 mm i wysokości 8 m.

Chlewnia - projekt budowlany

Projekt gotowy staje się budowlanym, czyli takim, który można złożyć w urzędzie, aby uzyskać pozwolenie na budowę dopiero wówczas, gdy projektant dokona jego adaptacji. Ponadto projekt ten powinien być uzupełniony o plan zagospodarowania działki. Projektant adaptujący projekt gotowy jest zobowiązany do:

  • wykonania adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych,
  • sprawdzenia (przeliczenia) konstrukcji budynku, ze względu na warunki gruntowe i obciążenia normatywne (związane m.in. ze strefą klimatyczną, w której znajduje się budynek),
  • sprawdzenia projektu z powodu ewentualnych zmian przepisów i norm, które zostały wprowadzone od czasu wykonania projektu gotowego,
  • dostosowania instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej do warunków miejscowych na podstawie projektów przyłączy,
  • naniesienia na oryginale projektu gotowego (kolorem czerwonym) wszystkich zmian.

Interesują Cię zagadnienia technologiczno-budowlane w rolnictwie? Zobacz

Projekt chlewni na rusztach
Autor: Murator Projekty Projekt chlewni
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej