Warszawa: Modernizacja Al. Jerozolimskich do 2012 r. Jeszcze tylko węzeł Łopuszańska-Kleszczowa

2010-10-18 17:39
Wizualizacja: Węzeł Łopuszańska - Kleszczowa, Warszawa
Autor: UM Warszawa Węzeł Łopuszańska - Kleszczowa. Wizualizacja

18 października 2010 r. podpisana została umowa między m.st. Warszawa a Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie z UE modernizacji Al. Jerozolimskich – budowa węzła Łopuszańska – Kleszczowa. Wartość projektu to 191 mln zł, dofinansowanie wynosi 141,85 mln zł.

- Węzeł Łopuszańska-Kleszczowa to pierwszy w historii miasta projekt współfinansowany z Funduszu Spójności. Dzięki zawartej dzisiaj umowie o dofinansowanie otrzymamy dotację w wysokości ponad 141 mln zł - mówi Michał Olszewski, dyrektor Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy. - Jest on komplementarny z wieloma inwestycjami planowanymi i realizowanymi w tej części Warszawy, tj. budowa ul. Nowolazurowej, budowa trasy S7 – Salomea – Wolica czy budowa ekspresowej obwodnicy Warszawy – S2.

Zobacz koniecznie: GDDKiA bije kolejne rekordy w wykorzystywaniu funduszy UE na budowę dróg

Modernizacja  Al. Jerozolimskich:  niemal 310 mln zł

- Tym projektem zakończymy przebudowę jednej z największych arterii komunikacyjnej miasta – Al. Jerozolimskich. Całość tego przedsięwzięcia była objęta unijnym dofinansowaniem. Łącznie były to trzy oddzielne projekty. Dwa z nich zostały już rozliczone, ten zaś zostanie rozliczony do połowy 2012 r. Łącznie na całość modernizacji Al. Jerozolimskich od Ronda Zesłańców Syberyjskich do węzła Łopuszańska z budżetu miasta wydamy niemal 310 mln zł, z czego 187 mln zł pokryje Unia Europejska – dodaje Kazimierz Sender, za-ca dyrektora Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy.

Zobacz koniecznie: PMR bada poziom optymizmu w budownictwie: nie ma to jak wsparcie z UE

 O 70% mniej wypadków

Przebudowa węzła Al. Jerozolimskich i ul. Łopuszańskiej na skrzyżowanie bezkolizyjne znaczne usprawni ruchu na trasie wylotowej z Warszawy, szczególnie poprzez rozwiązanie problemów związanych ze skrętem z Al. Jerozolimskich w ul. Łopuszańską. Dzięki modernizacji będzie aż o 70% mniej wypadków w tym miejscu, mimo iż zwiększy się liczba przejazdów. Przed realizacją inwestycji przez skrzyżowanie przejeżdżało 29 tys. samochodów w ciągu doby, po jej zakończeniu będzie to 107 tys. pojazdów. Realizacja projektu ma znaczenie ponadregionalne, ponieważ odbywa się tutaj ruch tranzytowy.

Projekt "Modernizacja Al. Jerozolimskich – budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa" obejmuje:

  • budowę trzypoziomowego węzła z wyspą centralną wraz z estakadami o łącznej długości 3,4 km,
  • budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych,
  •  budowę przystanków autobusowych wyposażonych w zatoki postojowe i wiaty przystankowe,
  • budowę kanalizacji deszczowej,
  • przebudowę przyłączy wodociągowych,
  • przebudowę linii energetycznych i teletechnicznych,
  • budowę nowego oświetlenia.

Węzeł będzie miał trzy poziomy. W wykopie będzie przebiegała jezdnia główna Al. Jerozolimskich o przekroju 2x3 pasy ruchu poprowadzone pod skrzyżowaniem na poziomie -1 w stosunku do poziomu terenu. Piętro wyżej powstanie skrzyżowanie z tzw. wyspą centralną, sterowane sygnalizacją świetlną. Estakady zostaną bezpośrednio poprowadzone nad skrzyżowaniem na poziomie +1 i połączą ul. Łopuszańską z Al. Jerozolimskimi w kierunku Pruszkowa. Połączenie to ułatwi dojazd do projektowanej trasy „Salomea Wolica”.

Projekt dofinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wys. 141 850 570,68 zł. Wartość projektu wynosi: 191 554 149,70 zł.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej