GDDKiA bije kolejne rekordy w wykorzystywaniu funduszy UE na budowę dróg

2010-10-08 8:00

Ponad 58 mld zł warte są inwestycje, dla których dyrekcja już wystąpiła o wsparcie unijne, wnioskując o niemal 34 mld zł dofinansowania. GDDKiA otrzymała już wsparcie dla ponad połowy z tych projektów i podpisała umowy na dofinansowanie prawie 30 inwestycji wartych łącznie 40 mld zł, z czego niemal 30 mld zł zrefunduje UE.

A jeszcze dwa lata temu nie było żadnej umowy o dofinansowanie w ramach POIŚ. Praca GDDKiA w ciągu ostatnich trzech lat to realne zyski dla Skarbu Państwa – kolejne duże refundacje już spływają do Polski. W 2011 r. powinniśmy otrzymać z Komisji Europejskiej 12 mld zł zwrotu. 

Fundusz Spójności

GDDKiA realizuje 19 projektów Funduszu Spójności, których wartość dofinansowania wynosi 6,6 mld zł. Łącznie do 30 września 2010 złożono wnioski o płatność na kwotę 6,12 mld euro, z czego KE zrefundowała 5,6 mld zł, z czego tylko w 2010 roku kwotę 1,36 mld zł.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ):

  • Łącznie do 30 września 2010 r. złożono 29 wniosków o dofinansowanie dla projektów indywidualnych (ponad 57 mld zł kosztów całkowitych), w tym 28 projektów inwestycyjnych i jeden projekt dotyczący ochrony zdrowia i życia na drogach krajowych. Ponadto złożono 1 wniosek na konkurs w ramach działania 6.1. oraz 1 wniosek w konkursie w ramach działania 8.1 POIŚ.
  • Do 30 września 2010 r. podpisano 24 umowy o dofinansowanie. Całkowita wartość projektów objętych podpisanymi umowami o dofinansowanie sięgnęła 40 mld zł, w tym dofinansowanie prawie 30 mld zł.
  • Złożone zostały łącznie 72 wnioski o płatność obejmujących ponad 9,7 mld zł wydatków kwalifikowanych – wysokość dofinansowania UE dla tych wniosków sięga 8 mld zł. Centrum Unijnych Projektów Transportowych dokonało poświadczenia ponad 6,4 mld zł wydatków, proces weryfikacji pozostałych wniosków jest w toku. Komisja Europejska dokonała już zwrotu niemal 4,5 mld zł, z czego w 2009 było to 3 mld 149 mln zł. Z kwoty 3 149 mln zł, prawie 2 mld zł wpłynęło szybciej niż zakładano (w 2009 zamiast w 2010 r.)
  • W roku 2009 zrealizowano 170 proc. prognozy wpływów całego sektora transportu w POIiŚ, a refundacja objęła 8 proc. dostępnej alokacji dla projektów drogowych.
  • W roku 2010 do 30 września 2010 r. KE zrefundowała do teraz 1,4 mld zł. W sumie, do końca roku spodziewamy się 5 mld zł, a w roku 2011 około 12 mld zł.

Program operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW):

  • Łącznie do 30 września 2010 r. złożono 8 wniosków o dofinansowanie (ponad 1,7 mld zł kosztów całkowitych).
  • W dniu 30 września  2010 r. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zostały złożone dwa kolejne wnioski o dofinansowanie na budowę obwodnicy Frampola i Hrubieszowa na łączną kwotę 197,9 mln zł kosztów całkowitych.
  • Do 30 września 2010 r. podpisano 5 porozumień o dofinansowaniu projektów (odpowiednik umowy o dofinansowanie w ramach POIŚ). Całkowita wartość projektów objętych podpisanymi porozumieniami sięgnęła 1,2 mld zł, w tym dofinansowanie prawie 650 mln zł.
  • Złożonych zostało 13 wniosków o płatność na łączną kwotę 96,7 mln zł. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dokonała poświadczenia wydatków na łączną kwotę 78,7 mln zł.

Umowy o dofinansowanie podpisane przez GDDKiA stanowią około 23 proc. wszystkich umów o dofinansowanie (w odniesieniu do wkładu UE), a wydatki kwalifikowane poświadczone przez CUPT to ponad 13 proc. wszystkich poświadczonych wydatków kwalifikowalnych ze wszystkich projektów we wszystkich (krajowych i regionalnych) programach operacyjnych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej