Wakacje kredytowe 2024 – od kiedy i kto skorzysta? Tak sprawdzisz, czy spełniasz kryterium dochodowe

2024-03-18 9:33
Pieniądze
Autor: Getty Images/alfexe Pieniądze

Wakacje kredytowe 2024 mają wejść w życie w nadchodzących miesiącach. Trzeba jednak pamiętać o kryterium dochodowym, które może sprawić trudność m.in. przedsiębiorcom. Zmienią się też zasady działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jaka pomoc dostępna jest przy kredycie hipotecznym i jak z niej skorzystać?

Spis treści

 1. Czy będą wakacje kredytowe 2024? Dla kogo będą dostępne?
 2. Jakie kryterium dochodowe przy wakacjach kredytowych? Jak obliczyć?
 3. Jaka obowiązuje maksymalna kwota kredytu mieszkaniowego?
 4. Wskaźnik RdD na poziomie 40% lub wyższy? Skorzystasz z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
 5. Wakacje kredytowe – ile miesięcy bez spłaty rat?
 6. Zawieszenie spłaty kredytów hipotecznych to znaczne koszty dla banków
Szkoła Budowania: Instalacja grzewcza

Czy będą wakacje kredytowe 2024? Dla kogo będą dostępne?

Przedłużenie rządowych wakacji kredytowych na 2024 rok zostało potwierdzone przez rząd. Wakacje wejdą w życie od 1 maja br. Wcześniej media donosiły, że rząd rozważa wycofanie się z tego rozwiązania, jednak zostało to oficjalnie zdementowane. Przypomnijmy, że ustawowe wakacje kredytowe wprowadzono w lipcu 2022 r. jako formę pomocy dla kredytobiorców, którzy z powodu wzrostu stóp procentowych mają problem ze spłatą kredytu hipotecznego.

Z pomocy w spłacie kredytu hipotecznego nie każdy jednak skorzysta. Z wakacji kredytowych 2024 skorzystają osoby, u których rata kredytu stanowi ponad 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego (liczonego jako średnia za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku) lub osoby mające na wychowaniu minimum troje dzieci (w dniu złożenia wniosku). W tym drugim wypadku liczą się dzieci do 18. roku życia, a starsze tylko pod określonymi warunkami (do 25. roku życia, o ile kontynuują naukę oraz dzieci niepełnosprawne w dowolnym wieku). Jak podkreśla resort finansów, wakacje przysługują tylko w przypadku kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r. na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Jakie kryterium dochodowe przy wakacjach kredytowych? Jak obliczyć?

Jeśli chodzi o kryterium dochodowe, czyli stosunek raty do dochodu, to oblicza się to następująco:

 • zsumuj dochody całego gospodarstwa domowego (wszystkich domowników) w każdym z 3 ostatnich miesięcy (osobno dla każdego miesiąca),
 • dla każdego z 3 ostatnich miesięcy podziel wysokość swojej raty kredytu przez łączny dochód (np. 3000 zł/6500 zł),
 • oblicz średnią arytmetyczną z 3 uzyskanych wyników (np. 30% + 40% + 40%/3),
 • jeśli otrzymany wynik jest wyższy niż 30%, masz prawo skorzystać z wakacji kredytowych 2024.

Należy pamiętać, że przy obliczeniach uwzględnia się dochody wszystkich osób należących do gospodarstwa domowego, a nie tylko kredytobiorcy.

Trudniej jest w przypadku przedsiębiorców. Dla nich obliczenie dochodu nie jest tak łatwe, zwłaszcza gdy dana osoba otrzymała jakieś dodatki lub premie roczne. Jak dowiedział się w resorcie finansów serwis interia.pl, w razie wątpliwości, jak obliczyć swój dochód, przedsiębiorca powinien skontaktować się z bankiem i zapytać, jak zrobić to prawidłowo. Zasadniczo przedsiębiorcy powinni stosować te same zasady obliczania dochodu, które obowiązują przy staraniu się o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców – warto poczytać na stronie FWK, jak się to robi.

– Wniosek o wakacje kredytowe będzie można złożyć od 1 maja 2024 r. w swoim banku pisemnie lub przez bankowość elektroniczną, w zależności od tego, jakie funkcjonalności udostępni bank. Bank potwierdza przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Brak potwierdzenia nie wpłynie na rozpoczęcie okresu zawieszenia – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Jaka obowiązuje maksymalna kwota kredytu mieszkaniowego?

Żeby móc skorzystać z wakacji kredytowych 2024, kwota kredytu nie może przekraczać 1,2 mln zł. Warto zauważyć, że otrzymanie w banku większej kwoty kredytu niż 1,2 mln zł wymaga wysokich zarobków i bardzo dobrej zdolności kredytowej. W praktyce zatem ograniczenie dotknie osoby, które i tak raczej nie powinny mieć problemów ze spłatą rat.

Wskaźnik RdD na poziomie 40% lub wyższy? Skorzystasz z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Warto wiedzieć, że wakacje kredytowe nie będą jedyną formą wsparcia dla kredytobiorców dostępną w 2024 r. Od maja osoby, u których wskaźnik RdD (raty do dochodu) osiągnie minimum 40%, będą mogły wnioskować o wsparcie albo pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców na spłatę zadłużenia. Przedtem ten wskaźnik wynosił 50%, a zatem trudniej było skorzystać z pomocy.

Jednocześnie warto pamiętać, że maksymalna kwota wsparcia została podwyższona do 3000 zł miesięcznie. Maksymalna wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia to obecnie 120 tys. zł. Możliwy okres otrzymywania takiej pomocy wydłużono z 36 miesięcy do 40 miesięcy, a okres zwrotu wsparcia ze 144 do 200 miesięcy. Ten, kto w terminie spłaci pierwsze 134 raty, może uzyskać umorzenie pozostałych 66 rat.

Co ważne, wsparcie z FWK przysługuje pod warunkiem, że miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczny koszt obsługi kredytu jest niższy niż 2,5-krotność kryteriów podanych w ustawie o pomocy społecznej, czyli 1940 zł dla singla oraz 1500 zł na każdego członka wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Wakacje kredytowe – ile miesięcy bez spłaty rat?

W 2024 r., podobnie jak w poprzednim roku, można będzie zawiesić łącznie spłatę 4 rat. Z uwagi na opóźnienie wejścia przepisów w życie (od 1 maja zamiast od 1 marca) nastąpią jednak pewne zmiany w stosunku do lat poprzednich. Wakacje kredytowe 2024 będą działać następująco:

 • I kwartał 2024 r. – brak możliwości zawieszenia spłaty rat,
 • II kwartał 2024 r. (od 1 maja) – można zawiesić spłatę 2 rat,
 • III kwartał 2024 r. – można zawiesić spłatę 1 raty,
 • IV kwartał 2024 r. – można zawiesić spłatę 1 raty.

Przypomnijmy, że okres kredytowania zostaje automatycznie wydłużony o czas trwania wakacji kredytowych.

Zawieszenie spłaty kredytów hipotecznych to znaczne koszty dla banków

Choć z osoby spłacające kredyty mieszkaniowe z pewnością cieszą się z przedłużenia wakacji kredytowych, trzeba pamiętać, że ta ulga dla kredytobiorców to większe obciążenie finansowe dla banków. Jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego, w 2022 r. łączny koszt dla banków wyniósł aż 13,41 mld zł. Był on na tyle wysoki, że osiem banków przekroczyło poziomy krytyczne wskaźników inicjujących plan naprawy (choć ostatecznie siedem z nich zdecydowało, że sobie poradzą i wstrzymały się z dalszymi krokami).

– Narodowy Bank Polski (…) zwraca uwagę, że koszt wakacji kredytowych dla banków okazał się nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do redukcji kosztów ryzyka kredytowego. NBP obliczył, że sektor bankowy zapłacił za wstrzymanie rat tyle samo, co przy minimum pięciokrotnym wzroście sumy złotowych kredytów mieszkaniowych z utratą wartości – mówi ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Jednocześnie mimo tych dodatkowych kosztów banki zakończyły 2022 rok z zyskiem 12,4 mld zł, czyli ponad dwa razy większym niż w 2021 r.

QUIZ. 10 niby prostych pytań o bloki z wielkiej płyty. Na którym polegniesz?

Pytanie 1 z 10
Najwięcej bloków z wielkiej płyty powstało w Polsce...
Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Tekst sponsorowany

Czytaj więcej