Stopy procentowe NBP grudzień 2022 - czy RPP 7 grudnia podniesie stopy procentowe w Polsce? Prognozy

2022-12-05 10:25
Stopy procentowe grudzień 2022
Autor: Getty Images Stopy procentowe - 7 grudnia 2022 odbędzie się kolejne posiedzenie RPP. Czy stopy procentowe wzrosną?

Stopy procentowe NBP w Polsce - w środę, 7 grudnia 2022, odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Czy stopy procentowe będą wyższe? Przypomnijmy, że 9 listopada Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała utrzymać wysokość stóp na poziomie 6,75%, niezmienionym w stosunku do października. Co dalej ze stopami procentowymi w 2022 roku? Poznajcie opinie ekspertów. W artykule tabela z wyliczeniami jak mogą wzrosnąć raty kredytów jeżeli w przyszłości stopy będą jeszcze podnoszone.

Spis treści

 1. Stopy procentowe grudzień 2022 - prognozy
 2. Stopy procentowe w listopadzie 2022 bez zmian!
 3. Jak mogą wzrosnąć raty kredytów po kolejnych podwyżkach stóp?
 4. Co mogą zrobić kredytobiorcy, którzy tracą płynność finansową?
 5. Jak wzrost inflacji wpływa na stopy procentowe?
 6. Kto najbardziej odczuje podwyżkę stóp procentowych?
 7. Przyczyny kolejnych wzrostów stóp procentowych NBP
 8. Jak zmieniały się stopy procentowe od maja do października 2022

Stopy procentowe grudzień 2022 - prognozy

Póki co cykl podwyżek stóp procentowych został zawieszony i wiele wskazuje na to, że przerwa może jeszcze chwilę potrwać. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja w listopadzie wyniosła w Polsce 17,4%. To nadal bardzo wysoka inflacja, a jej szczyt może nastąpić dopiero za kilka miesięcy. Ciężko dokładnie określić kiedy, ponieważ nie wiemy jakie będą wyniki pracy rządu, który szuka sposobu na zrekompensowanie powrotu stawek VAT na paliwa i energię od 1 stycznia 2023 roku - mówi Wiktor Żelazo, starszy ekspert kredytowy Lendi.  

Wiemy już, z harmonogramu udostępnionego przez NBP, że decyzyjne posiedzenia RPP będą od 2023 roku dwudniowe, a z wypowiedzi członków rady polityki pieniężnej możemy wywnioskować, że rada zdaje sobie sprawę z faktu, że zacieśnianie polityki pieniężnej działa z opóźnieniem czasowym rzędu kilku miesięcy, a nawet kwartałów, zatem efekty podwyżek stóp procentowych zobaczymy dopiero w przyszłości - dodaje ekspert.

To może oznaczać, że rada polityki pieniężnej chce obserwować skutki dotychczasowych podwyżek z zachowaniem stosownej ostrożności i możliwym przyjęciem wznowienia dalszych podwyżek. Mając na uwadze powyższe, na grudniowym posiedzeniu w aktualnej sytuacji możemy spodziewać się decyzji rady polityki pieniężnej ws. stóp procentowych na niezmienionym poziomie, tak jak zrobiła to na dwóch ostatnich posiedzeniach.

Stopy procentowe w listopadzie 2022 bez zmian!

Rada Polityki Pieniężnej 9 listopada 2022 zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie w stosunku do października. Większość ekspertów spodziewała się podwyżki o 25 punktów bazowych, jednak stopy procentowe w listopadzie pozostały na poziomie 6,75%. Przypomnijmy, że RPP również na październikowym posiedzeniu utrzymała wysokość stóp wrześniowych, a we wrześniu po raz 11. podniosła stopy o 0,25 pkt. bazowych, do poziomu 6,75%.

Zgodnie z decyzją RPP z 9 listopada 2022 poziom stóp procentowych wynosi:

 • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej
 • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej
 • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej
 • stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej
 • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej

Brak podwyżki stóp w październiku jest postrzegany jako duża niespodzianka. To decyzja dobra dla kredytobiorców, ale zła dla celu RPP, jakim jest okiełznanie rozpędzającej się inflacji.

Obszerny artykuł na temat przyczyn kolejnych wzrostów stóp TUTAJ.

Jak mogą wzrosnąć raty kredytów po kolejnych podwyżkach stóp?

Poniższa tabela przedstawia, jak może zmienić się rata kredytu względem ewentualnych podwyżek stóp procentowych, jeśli w przyszłości RPP zdecyduje się na wznowienie cyklu podwyżkowego. To symulacja wzrostu rat w kilku wariantach tj. podwyżki o 0,25 p.p., 0,5 p.p. i 1 p.p. (pamiętając, że WIBOR 6M nie jest równy stopie referencyjnej).

Wyliczenia i przykład:

Dla kredytu o wartości 300 tys. zł, zaciąganym na okres 30 lat kredytowania, przy marży banku 1,68 pp oraz 20% wkładzie własnym. Przykład dotyczy banku ING, którego oferta dostępna jest w promocji "Jesienią idę na swoje - Łatwy start" - do 12/12/2022.

Poniższe raty nie uwzględniają produktów dodatkowych takich jak np. ubezpieczenie na życie.

Warianty Oprocentowanie Wysokość miesięcznej raty w zł Koszt odsetkowy w zł

Wartość na dzień 28.11.2022- WIBOR 6M - 7,5%

9,18% 2 453 583 080

dla WIBOR 6M na poziomie 7,75%

9,43% 2 507 602 520

dla WIBOR 6M na poziomie 8%

9,68% 2 562 622 320

dla WIBOR 6M na poziomie 8,5%

10,18% 2 673 662 280

Co mogą zrobić kredytobiorcy, którzy tracą płynność finansową?

Jest kilka rozwiązań:

 • Refinansowanie kredytu, czyli przeniesienie go do innego banku oferującego lepsze warunki cenowe. Przy rosnących stopach procentowych banki obniżają marże. Warto skonsultować z ekspertem finansowym posiadane warunki kredytu z możliwymi do uzyskania w innym banku i przeliczyć potencjalne oszczędności.
 • Przejście z rat malejących na raty równe.
 • Zmiana oprocentowania zmiennego na stałe.
 • Konsolidacja bieżących zobowiązań. Scalenie wszystkich kredytów, debetów, kart kredytowych w jedno zobowiązanie z dłuższym okresem kredytowania.
 • Wakacje kredytowe.
 • Wydłużenie okresu spłaty kredytu. Dla przykładu wydłużając okres kredytowania z 20 na 30 lat rata spadnie o około 10 procent.
 • Warto skorzystać z pomocy doświadczonego eksperta kredytowego w celu znalezienia optymalnego rozwiązania, dostosowanego do indywidualnych możliwości finansowych.

Jak wzrost inflacji wpływa na stopy procentowe?

Trzeba mieć świadomość, że kolejne podwyżki stóp to pokłosie rosnącej inflacji.

Sytuacja w gospodarce mocno powiązana jest z sektorem bankowym, który dostarcza na rynek popularne rozwiązania kredytowe, jakimi są kredyty konsumpcyjne oparte o WIBOR 3M oraz 6M - informuje Natalia Bihun, ekspertka kredytowa Lendi. Stawka WIBOR wpływa na oprocentowanie kredytów hipotecznych i gotówkowych dla zmiennego oprocentowania, a takich instytucje finansowe udzielają na rynku najwięcej. Mówiąc obrazowo, WIBOR to stawka, po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze. Serie podwyżek stóp procentowych zapoczątkowane na jesieni spowodowały znaczny wzrost rat kredytowych. Co gorsze – nic nie wskazuje na to, aby poziom inflacji się zatrzymał, a tym bardziej zaczął maleć.

Czytaj też:

Kto najbardziej odczuje podwyżkę stóp procentowych?

Skutki podwyżki odczują osoby spłacające kredyty zaciągnięte w polskim złotym oraz wszyscy, którzy złożyli wniosek i planują wziąć kredyt. Według głównego analityka BIK, perspektywy na rynku kredytów mieszkaniowych nie napawają optymizmem.

Grupą kredytobiorców, którzy najbardziej odczują podwyżkę są osoby, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy od końca maja 2020 roku do początku października 2021, czyli w okresie obowiązywania stopy referencyjnej na poziomie 0,1%, zaciągnęły go samodzielnie i jednocześnie spłacały inne zobowiązania kredytowe.

Takich klientów było 88 958. Zaciągnęli oni 90 863 kredytów mieszkaniowych na kwotę 25,6 mld zł. Średnia kwota ich kredytu wyniosła 281 741 zł. Wartość innych zobowiązań finansowych tych klientów to 1,8 mld zł, w tym głównie kredyty gotówkowe na 1,3 mld zł.

Podwyżka stóp procentowych, bezpośrednio wpłynie na spadek dostępności kredytów mieszkaniowych, ponieważ jeszcze bardziej ograniczy zdolność kredytową.

Kontynuacja podwyżek stóp – w połączeniu z dużą dozą niepewności i wysoką inflacją – będzie też kolejnym czynnikiem, który może w tym roku zniechęcić firmy do inwestowania. Do tego dochodzą rosnąca niepewność związana z wojną w Ukrainie, zakłócenia w handlu zagranicznym, drożejące szybko surowce, które napędzają inflację. 

Czytaj też:

Przyczyny kolejnych wzrostów stóp procentowych NBP

W komunikacie NBP czytamy, że "utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych".

Po rozpoczęciu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie wzrosła niepewność dotycząca dalszego kształtowania się sytuacji makroekonomicznej na świecie, w tym w Europie. Znalazło to odzwierciedlenie w istotnym pogorszeniu nastrojów na rynkach finansowych oraz deprecjacji części walut. Ponownie wzrosły ceny węgla, gazu ziemnego, ropy naftowej oraz części surowców rolnych. Jednocześnie przedłużają się zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży, a ceny transportu międzynarodowego są nadal podwyższone. Przyczyni się to najprawdopodobniej do dalszego wzrostu inflacji na świecie, która w wielu krajach osiągała wysokie poziomy jeszcze przed rosyjską agresją zbrojną na Ukrainę.

Inflację w Polsce ogranicza jedynie obniżenie części stawek podatkowych w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej.

Czytaj też:

Źródło: komunikat NBP, Newseria

Jak zmieniały się stopy procentowe od maja do października 2022

Poziom stóp procentowych od 5 października 2022

 • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej
 • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej
 • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej
 • stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej
 • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej

Poziom stóp procentowych od 7 lipca 2022

 • stopa referencyjna 6,5% w skali rocznej
 • stopa lombardowa 7,0% w skali rocznej
 • stopa depozytowa 6,0% w skali rocznej
 • stopa redyskonta weksli 6,55% w skali rocznej
 • stopa dyskontowa weksli 6,0% w skali rocznej

Poziom stóp procentowych od 8 czerwca 2022

 • stopa referencyjna 6% w skali rocznej
 • stopa lombardowa 6,5% w skali rocznej
 • stopa depozytowa 5,5% w skali rocznej
 • stopa redyskonta weksli 6,05% w skali rocznej
 • stopa dyskontowa weksli 6,1% w skali rocznej

Poziom stóp procentowych od 6 maja 2022

 • stopa referencyjna 5,25 proc. w skali rocznej
 • stopa lombardowa 5,75% w skali rocznej
 • stopa depozytowa 4,75% w skali rocznej
 • stopa redyskonta weksli 5,30% w skali rocznej
 • stopa dyskontowa weksli 5,35% w skali rocznej

Na jakim poziomie zatrzyma się inflacja? Jak mocno wpłynie na stopy procentowe?

Posłuchaj podcastu i dowiedz się więcej!

Listen to "Tak źle było ostatnio w 1997 r. Co dalej z inflacją?" on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej