Inwestowanie 2022 - podwyżki stóp procentowych i inflacja nie sprzyjają inwestycjom w Polsce

2022-04-01 14:18
Inwestowanie 2022
Autor: Getty Images Mniejsze wolumeny handlu zagranicznego, galopująca inflacja i rosnąca niepewność zniechęca do inwestowania

Inwestowanie w 2022 roku coraz mniej się opłaca. Rosnąca niepewność związana z wojną w Ukrainie zniechęca do inwestycji zarówno firmy, jak i konsumentów. Do tego dochodzą zakłócenia w handlu zagranicznym, inflacja i drożejące szybko surowce, które ją napędzają. Sytuacja zdecydowanie nie sprzyja również inwestycjom budowlanym. Branża jednak nie poddaje się kryzysowi, ale okoliczności nie napawają optymizmem.

Spis treści

  1. Inwestowanie 2022 - co nas czeka?
  2. Wojna w Ukrainie - wpływ na gospodarkę
  3. Inwestowanie 2022 a rosnąca inflacja
  4. Inwestowanie 2022 a wzrosty stóp procentowych
  5. Wysokie ceny surowców energetycznych nie pomagają inwestorom
  6. Drożyzna i brak ludzi to kłopoty podażowe i wydłużone inwestycje
  7. Inwestowanie 2022 - prognozy

Inwestowanie 2022 - co nas czeka?

W opublikowanej niedawno analizie bank BNP Paribas prognozuje, że dynamika wzrostu gospodarczego w Polsce może być w tym roku niższa o około 1 pkt proc. i wyniesie 3,5%. Ta prognoza jest jednak obarczona dużym ryzykiem ze względu na wysoką niepewność co do ekonomicznych skutków wojny w Ukrainie. Jeżeli w jej wyniku znacząco osłabnie aktywność w strefie euro, wzrost gospodarczy w Polsce może okazać się w tym roku nawet niższy. Jednocześnie wzrost cen surowców, słabszy kurs walutowy i zaburzenia w łańcuchach dostaw będą dodatkowo podsycać i tak wysoką inflację.

Wojna w Ukrainie - wpływ na gospodarkę

Wojna w Ukrainie niewątpliwie przełoży się na naszą gospodarkę, ale też na gospodarki innych krajów naszego regionu i wszystkie gospodarki europejskie. Czeka nas okres wyższej inflacji i słabszego wzrostu. Prawdopodobnie będzie on wynikał zarówno z mniejszych wolumenów handlu zagranicznego, jak i rosnącej niepewności, która zniechęca do inwestycji przede wszystkim sektor prywatny, gospodarstwa domowe, ale i firmy – wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Michał Dybuła, dyrektor Biura Analiz Ekonomicznych i Sektorowych, główny ekonomista BNP Paribas Bank Polska.

Czytaj też:

Inwestowanie 2022 a rosnąca inflacja

W 2022 czeka nas okres wyższej inflacji. Tym bardziej, że wszystkie kraje naszego regionu wchodziły w ten rok w zasadzie z pełnym wykorzystaniem mocy produkcyjnych, a to oznacza, że presja inflacyjna będzie utrzymywać się na wysokim poziomie. Niezależnie od działań podejmowanych przez rząd, choćby w postaci tarcz antyinflacyjnych, inflacja w marcu 2022 wyniosła 10,9% i pewnie niespecjalnie szybko będzie spadać, a wciąż może rosnąć.

Czytaj też:

Wzrost inflacji dotyczy to nie tylko Polski, ale także Węgier czy Czech. A to oznacza, że cykle podwyżek stóp procentowych, które rozpoczęły się w naszym regionie w ubiegłym roku, będą kontynuowane przynajmniej przez najbliższe trz do sześciu miesięcy – zapowiada ekonomista Michał Dybuła.

Inwestowanie 2022 a wzrosty stóp procentowych

Eksperci banku BNP Paribas prognozują, że Rada Polityki Pieniężnej w nadchodzącą środę (06.04) podniesie stopę referencyjną NBP jeszcze przynajmniej o 150 pkt do 5%, przy czym ryzyko dla tej prognozy jest skierowane raczej ku górze. Kontynuacja podwyżek stóp procentowych – w połączeniu z dużą dozą niepewności i wysoką inflacją – będzie jednak kolejnym czynnikiem, który może w tym roku zniechęcić firmy do inwestowania.

Czytaj też:

Spadek czy też wolniejsze tempo inwestycji w Polsce będzie pokłosiem dwóch rzeczy. Po pierwsze, wzrostu niepewności. Po drugie, wyższych stóp procentowych, bo bank centralny skupił się na walce z inflacją – i słusznie, ale to oznacza, że koszt pieniądza będzie rósł również w kolejnych miesiącach. A wyższe oprocentowanie nie sprzyja inwestycjom. Poza tym trudniej inwestuje się w kraju graniczącym z państwem, w którym toczy się wojna – mówi Michał Dybuła. – To też może mieć wpływ na preferencje konsumentów i ich skłonność do wydawania pieniędzy. Niepewność, która jest związana z wojną, zwykle nie przekłada się na ten aspekt pozytywnie.

Wysokie ceny surowców energetycznych nie pomagają inwestorom

Jednym z ważniejszych czynników uderzających w polską gospodarkę będą w nadchodzących miesiącach wysokie ceny surowców energetycznych, jak i ewentualne trudności w ich pozyskaniu. Ich wpływ będzie nie tylko bezpośredni, ale i pośredni – poprzez niższą aktywność gospodarczą w Unii Europejskiej, która jest dla Polski najważniejszym partnerem handlowym, odpowiadającym za około 75 proc. rodzimego eksportu.

Wpływ drożejących surowców – zwłaszcza ropy naftowej, która już spowodowała znaczący wzrost cen paliw na stacjach benzynowych – odczuli już też konsumenci. Wzrosty cen energii i innych surowców bezpośrednio zmniejszą siłę nabywczą naszych nominalnych dochodów – dodaje ekspert.

Czytaj też:

Drożyzna i brak ludzi to kłopoty podażowe i wydłużone inwestycje

Spadek siły nabywczej gospodarstw domowych i niechęć konsumentów do ponoszenia wydatków na dobra trwałe mogą się okazać w nadchodzących miesiącach kolejnymi czynnikami, które będą powodować obniżenie tempa wzrostu polskiego PKB. Wydatki konsumpcyjne może jednak napędzać napływ uchodźców z Ukrainy, których – według ostatnich danych Straży Granicznej – do Polski przyjechało już 2,34 mln. To będzie także oddziaływać na polski rynek pracy i może się okazać wsparciem dla polskich przedsiębiorstw, borykających się ze znalezieniem pracowników.

Z drugiej strony ponad 200 tys. Ukraińców opuściło Polskę, żeby walczyć o swój kraj. To są głównie pracownicy zatrudnieni w branżach takich jak budownictwo, transport czy logistyka. Stosunkowo łatwo wyliczyć, że jeśli mamy 10% mniej kierowców, to prawdopodobnie przewieziemy 10% mniej towarów albo czas dostaw wydłuży nam się o 10%. Tak więc to będzie mieć bezpośredni wpływ zarówno na branżę transportową, jak i na wszystkie inne branże uzależnione od transportu albo te, które przewożą dużo produktów, półproduktów i wyrobów gotowych. Z podobną sytuacją będziemy mieć też do czynienia w budownictwie. Brak pracowników będzie powodować kłopoty podażowe i wydłużać okres budów – mówi główny ekonomista banku BNP Paribas.

Czytaj też:

Inwestowanie 2022 - prognozy

Według analityków wpływ na polską gospodarkę wynikający z ograniczenia eksportu do Ukrainy i Rosji będzie jednak raczej umiarkowany. Wynika to z faktu, że udział każdego z tych krajów w polskiej sprzedaży zagranicznej nie jest zbyt wysoki i w ubiegłym roku oscylował w granicach 2–3%. Większym problemem mogą się za to okazać zerwane łańcuchy dostaw i zaburzenia w imporcie.

Źródło: Michał Dybuła, dyrektor Biura Analiz Ekonomicznych i Sektorowych, główny ekonomista BNP Paribas Bank Polska, Nweseria

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej