Przetarg na 7-km odcinek A4

2009-03-17 16:34
autostrada A4
Autor: GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, oddział w Rzeszowie, ogłosiła przetarg na wykonanie kolejnego odcinka autostrady A4 Tarnów-Rzeszów od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód.

Termin składania ofert mija 14 kwietnia 2009 r. To trzeci przetarg ogłoszony na budowę autostrady A4 - 2 marca br. ogłoszone zostały postępowania przetargowe na budowę systemem „Projektuj-Buduj” autostrady A4 na odcinkach: Wierzbna (bez węzła) - Radymno dł. 25 km i Radymno (bez węzła) – Korczowa (gr. państwa) dł. 22 km.

Inwestycja obejmuje budowę ok. 6,9 km odcinka autostrady o przekroju poprzecznym 2x2 pasy ruchu + pas awaryjny o parametrach technicznych drogi klasy A. Wykonawca zobowiązany będzie także uwzględnić: 

 • budowę bezkolizyjnego węzła autostradowego "Rzeszów Centralny",
 • budowę bezkolizyjnego węzła autostradowego "Rzeszów Wschód",
 • przebudowę (lub przełożenie) istniejących dróg poprzecznych (krajowych, powiatowych i gminnych) krzyżujących się z projektowaną autostradą A4 z dostosowaniem parametrów technicznych tych dróg do klas GP, Z i L,
 • budowę dróg dojazdowych,-budowę dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, koleją, rzekami i szlakami migracji zwierząt przecinającymi autostradę w postaci następujących obiektów inżynierskich: wiadukty drogowe - 3 szt., wiadukty autostradowe - 2 szt., mosty autostradowy - 3 szt., przepusty, przejścia dla zwierząt),
 • budowę przepustów pod drogami poprzecznymi i dojazdowymi oraz zjazdami,
 • budowę urządzeń związanych z ochroną,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowę elementów odwodnienia,
 • budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających,
 • budowę oświetlenia i zasilania węzłów "Rzeszów Centralny" i "Rzeszów Wschodni" ,
 • przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
 •  przebudowę urządzeń i sieci melioracyjnych,
 • przebudowę sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia,
 • przebudowę urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
 • przebudowę urządzeń teletechnicznych ( w tym kolejowych),
 • budowę łączności autostradowej alarmowej (rurociąg kablowy, przejścia kanalizacji kablowej dla kolumn alarmowych),
 •  budowę zasilania elektrycznego obiektów autostradowych,
 •  budowę ogrodzenia autostrady, w tym bramy, furtki, zabezpieczenia przejść nad ciekami

W marcu planowane jest ogłoszenie kolejnych dwóch przetargów: jednego na budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Stobierna – węzeł Rzeszów Wschód – granica miasta Rzeszowa oraz drugiego na budowę obwodnicy Jarosławia.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej