Program Moja Woda 2024 tylko do końca czerwca! Jak dostać 6000 zł na zbieranie deszczówki?

2024-02-08 7:00
program Moja Woda 2024
Autor: gettyimages Trwa ostatnia edycja programu Moja Woda 2024

Program Moja Woda dobiega końca - trwa tylko do 30 czerwca 2024. Zostało więc tylko kilka miesięcy, żeby dostać dofinansowanie do zbiornika na deszczówkę i inne instalacje do zbierania i ponownego wykorzystania wody. Jak złożyć wniosek online o dotację, która w tym roku wynosi 6000 zł? Jakie dokumenty są wymagane, jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dopłatę do zbierania deszczówki.

Spis treści

 1. Moja Woda 2024 - tylko do 30 czerwca można uzyskać dotację!
 2. Dla kogo dofinansowanie z programu Moja Woda 2024?
 3. Moja Woda 2024 - jak i gdzie złożyć wniosek?
 4. Moja Woda 2024 - jak złożyć wniosek online? Wzór wniosku PDF
 5. Na co można dostać pieniądze z programu Moja Woda 2024?
 6. Jakie dopłaty na zbieranie deszczówki?
 7. Moja Woda - terminy

Moja Woda 2024 - tylko do 30 czerwca można uzyskać dotację!

Wciąż trwa ostatnia edycja programu Moja Woda, która ruszyła 3 sierpnia 2023 r. Jej budżet wynoszący 130 milionów złotych jeszcze się nie wyczerpał. Właściciele domów mają możliwość otrzymania do 6000 złotych na inwestycje w tzw. małą retencję na swoich nieruchomościach. Chodzi tu gównie o zbiorniki na wodę deszczową, ale także inne instalacje do gromadzenia deszczówki czy wody roztopowej.

Program prowadzą Wojewódzkie Oddziały Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które nadal mają środki na ten cel. W Krakowie zostało już do rozdysponowania tylko 5 mln zł. Na ile umów wystarczy jeszcze środków?

Jeśli planujesz inwestycję w zbiornik na deszczówkę, instalację rozsączającą, zbiornik retencyjny, zielony dach itp., warto dowiedzieć się, jak skorzystać z dofinansowania.

Dla kogo dofinansowanie z programu Moja Woda 2024?

O dotacje na zbieranie deszczówki mogą występować osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się dom jednorodzinny. Beneficjenci programu mają zrealizować instalację zatrzymania i zagospodarowania wody deszczowej lub roztopowej (zakup, montaż, budowa, uruchomienie).

Moja Woda 2024 - jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie z programu Moja Woda należy złożyć do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty (na przykład fakturami zakupu) oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie instalacji (protokół wykonania lub oświadczenie o samodzielnej realizacji).

Moja Woda 2024 - jak złożyć wniosek online? Wzór wniosku PDF

Wnioski do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowana jest nieruchomość, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, należy składać na obowiązującym formularzu za pośrednictwem Portalu Beneficjenta i w wersji papierowej w siedzibie WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu lub loguje się (jeżeli już takie konto posiada). Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do WFOŚiGW.

Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Moja Woda - wzór wniosku o dofinansowanie PDF

Na co można dostać pieniądze z programu Moja Woda 2024?

Dofinansowanie będzie można otrzymać do zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy, uruchomienia następujących instalacji:

 • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych);
 • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2 m³;
 • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte);
 • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń;
 • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowo budowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Jakie dopłaty na zbieranie deszczówki?

Z programu Moja Woda można uzyskać dofinansowanie do 80% kosztów poniesionych przez inwestora, ale nie więcej niż 6000 zł na jedno przedsięwzięcie (w ubiegłych latach było to 5000 zł).

Ministerstwo podało, że minimalna kwota inwestycji kwalifikującej się do programu wynosi 2000 zł. Dotacje będą dostępne dla inwestycji, które zostaną zakończone najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku.

Przeczytaj też o innym programie, w ramach którego można się starać o dofinansowanie do zbiornika na deszczówkę. To program Złap deszcz, o którym piszemy poniżej:

Moja Woda - terminy

Przypomnijmy, że program Moja Woda przewidziany jest na lata 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024, a wydatkowanie środków do końca 2024 roku.

Program został ogłoszony 1 czerwca 2020. W ramach pierwszej edycji Mojej Wody wpłynęło ok. 25 tysięcy wniosków na dofinansowanie przydomowych instalacji retencyjnych. Nabór wniosków, których łączna kwota wyniosła ponad 114 mln zł, prowadzony był od 1 lipca do 31 października 2020 przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

II edycja programu Moja Woda trwała od 22 marca do 10 czerwca 2021 roku. W tym czasie drogą elektroniczną wpłynęło 31 000 wniosków na dofinansowanie przydomowych instalacji retencyjnych. Łączna kwota finansowania we wnioskach złożonych elektronicznie wyniosła 160 mln zł. W 2022 roku program Moja Woda nie wystartował.

III edycja programu została uruchomiona 3 sierpnia 2023 r. z pulą środków 130 mln zł. Ten nabór będzie trwać tak długo, jak długo będą jeszcze środki.

WAŻNE

Deszczówka nie nadaje się do picia. Podobno tylko 3% wody zużywanej codziennie przeznacza się do picia i przygotowywania posiłków, a pozostałą jej część do innych czynności, czyli nie musi to być woda pitna. I właśnie tę ilość wody pobieranej z wodociągów może zastąpić deszczówka.

Szkoła Budowania: Otoczenie Domu
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej