Program Czyste Powietrze Plus 2022 - dla kogo dofinansowanie? Gdzie złożyć wniosek? Nawet 79 tys. dopłaty!

2022-10-10 8:33
Program Czyste Powietrze Plus 2022
Autor: Getty Images Program Czyste Powietrze Plus od 15 lipca 2022 - to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy wciąż mają stare piece węglowe

Program Czyste Powietrze Plus 2022 oferuje nawet do 40 tys. zaliczki na remont domu, czyli do 50% maksymalnej możliwej kwoty dotacji - 79 tys. zł. Wnioski można składać od 15 lipca 2022. Najważniejsza zmiana to prefinansowanie inwestycji. W programie Czyste Powietrze Plus właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dopłatę do wymiany kopciucha oraz ocieplenia domu otrzymają wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Jakie są zasady programu? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zaliczkę na termomodernizację domu? Jak i gdzie złożyć wniosek?

Spis treści

 1. Program Czyste Powietrze Plus - co nowego?
 2. Program Czyste Powietrze Plus - dla kogo?
 3. Jakie warunki trzeba spełnić?
 4. Czyste Powietrze Plus - zasady
 5. Jak złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze Plus?
 6. Od kiedy program Czyste Powietrze Plus?
 7. Program Czyste powietrze 2022
 8. Program Czyste Powietrze Plus to także pieniądze dla gmin

Program Czyste Powietrze Plus - co nowego?

Czym różni się program Czyste Powietrza Plus od Czystego Powietrza?

 • zwiększenie o 10 tys. zł maksymalnej kwoty dotacji na wymianę pieca czy prace termomodenizacyjne w przypadku osób o najniższych dochodach - dofinansowanie wzrasta z 69 do 79 tys. zł,
 • wprowadzenie prefinansowania, a więc możliwości otrzymania pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu, do 50% kosztów całej inwestycji, czyli w przypadku maksymalnej kwoty dofinansowania przed rozpoczęciem remontu można dostać prawie 40 tys. zł.

Program Czyste Powietrze Plus - dla kogo?

Program Czyste Powietrze Plus będzie dostępny tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie, czyli tych, które wcześniej z Czystego Powietrza nie korzystały.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Warunkiem skorzystania z programu Czyste Powietrze Plus są progi dochodowe. Ze ścieżki prefinansowania będą mogli skorzystać beneficjenci kwalifikujący się w programie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Chodzi o 2 grupy beneficjentów (2 i 3 część programu Czyste Powietrze) - właścicieli domów, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi:

 • do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Te dwie grupy w programie Czyste Powietrzu Plus będą mogły otrzymać o 10 tys. wyższą maksymalną kwotę dotacji. W ramach podwyższonego dofinansowania maksymalna dotacja w Czystym Powietrzu wynosi do 37 tys. zł, z kolei w najwyższym - do 69 tys. zł. W Czystym Powietrzu Plus będzie to odpowiednio maksymalnie do 47 tys. i 79 tys. zł.

Czyste Powietrze Plus - zasady

Podstawą otrzymania dotacji zwiększonej o 10 tys. zł jest przynależność do grupy beneficjentów o najniższych dochodach, potwierdzona stosownym zaświadczeniem o wysokości zarobków. Natomiast warunkiem wypłaty pieniędzy na zasadzie prefinansowania jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac zgodnych z zapisami programu. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe jest zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych.

Zaliczka w wysokości do 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego beneficjenta, będzie wypłacana bezpośrednio na konto wykonawcy.

Jak złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze Plus?

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym. W przypadku braku podpisu profilem zaufanym, należy przesłać wersję elektroniczną wniosku, następnie wydrukować formularz i podpisać go  ręcznie oraz i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

Wniosek o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze Plus (jego formularz) zostanie poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia.

Rozpatrzenie wniosku zainteresowanej osoby ma trwać do 14 dni. Następnie w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem ma być uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50% przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia.

Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta.

Od kiedy program Czyste Powietrze Plus?

Wnioski w programie Czyste Powietrze Plus można będzie składać jod 15 lipca. Na realizację programu Czyste Powietrze Plus rząd chce przeznaczyć prawie 2 mld złotych.

UWAGA od 2023 rząd będzie zbierał dane dotyczące stanu technicznego naszych domów. Będą to dane dotyczące m.in.: grubości ścian, dachu, rodzaju ocieplenia czy rocznego zużycia paliwa. Nowe informację zasilą bazę CEEB. Pozyskane dane będą wykorzystywane także do przygotowania sprawozdań z realizacji Programów Czyste Powietrze oraz innych zadań wynikających z lokalnych uchwał antysmogowych, planowania polityki poprawy jakości powietrza oraz wydatków w tym zakresie.

Więcej przeczytasz w artykule: Rząd planuje inwentaryzację budynków. Będą zbierane nowe dane o naszych domach

Program Czyste powietrze 2022

Przypominamy, ze program Czyste Powietrze ruszył jesienią 2018 roku i ma być realizowany przez 10 lat. Celem programu Czyste Powietrze jest wsparcie wymiany kopciuchów i termomodernizacji domów jednorodzinnych. Planowany budżet programu to ponad 100 mld zł.

Pod koniec stycznia 2022 uruchomiono 3. część programu Czyste Powietrze z dofinansowaniem do 69 tys. zł dla mniej zamożnych i nowymi, łatwiejszymi zasadami.

Przeczytaj więcej o programie Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze Plus to także pieniądze dla gmin

Według ministry Anny Moskwy ważna jest przy programie Czyste Powietrze Plus współpraca z samorządami. Dlatego od 1 lipca prowadzone przez samorządy punkty konsultacyjno-informacyjne zyskają na kolejny rok wyższe, wynoszące 35 tysięcy zł. finansowanie w ramach tzw. pakietów zachęt dla gmin.

Warunkiem skorzystania z zachęt dla gmin jest tylko pisemne zgłoszenie samorządu do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zawarcie porozumienia lub aneksu do już wcześniej podpisanego porozumienia. Ostateczny termin na zawarcie porozumienia lub aneksu na nowych zasadach upłynie 30 września 2022 r. Minister Anna Moskwa zapowiedziała również uproszczenie zasad współpracy: " rozliczania i wypłacania środków finansowych, a także większa przejrzystość zasad realizacji działań wspierających mieszkańców w procesie aplikacji i rozliczenia inwestycji w ramach programu Czyste Powietrze Plus.

Źródło: gov.pl

Może zainteresują Cię także:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej