Nowy kierunek studiów budowlanych na Politechnice Warszawskiej

2021-10-21 17:16
bhp na budowie deskowania
Autor: PIP Na tej budowie zabrakło wiedzy jak bezpiecznie rozebrać niepotrzebne już deskowania, więc je pozostawiono ku zgubie przechodzących pod nimi pracowników...

Tym nowym kierunkiem studiów podyplomowych na PW jest „Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie". To potwierdza, że BHP na budowie ze względu na specyfikę wymaga specjalnego potraktowania i jest zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

Nowy kierunek studiów ma potencjał 

Wypadków na budowach jest mniej, ale wciąż jest ich dużo. Ze wstępnych danych wynika, że w 2020 roku poszkodowanych w wypadkach na budowie zostało 3872 osoby (od stycznia do września ta liczba wynosiła 2370). W ich wyniku śmierć poniosło 39 pracowników (tylko w IV kw. przybyło 15 ofiar, do września było 24), odnotowano 57 osób ciężko poszkodowanych. Z tytułu wypadków przy pracy pracownicy przebywali ogółem 182 436 dni na zwolnieniach lekarskich (średnio na osobę - 47,5 dnia). Liczba wypadków śmiertelnych przy pracy stawia budownictwo w roku 2020 na drugim miejscu w całej gospodarce. W transporcie i gospodarce magazynowej było 40 ofiar, w przetwórstwie przemysłowym 32, w górnictwie 14. 

Praca w budownictwie ma swoją specyfikę. Nietrudno tam omijać przepisy BHP, szczególnie przy braku kontroli czy niefrasobliwym podejściu do bezpieczeństwa na budowie. Ale trend jest wręcz odwrotny, wymagania co do standardów bezpieczeństwa i bezpiecznej organizacji robót budowlanych są coraz wyższe i nowocześniejsze. To obecnie całkiem spory obszar wiedzy, którą powinny posiadać osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu wychodzi nowy kierunków studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej, który miał premierę na wiosnę 2021. Po ukończeniu nauki na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie” absolwenci mają wiedzę na poziomie zaawansowanym niezbędną do bezpiecznego planowania i organizowania robót budowlanych, określania zagrożeń, podejmowania działań zapobiegawczych oraz minimalizujących skutki wypadków na budowie, koordynowania robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów BHP oraz wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi na rzecz poprawy bezpieczeństwa na placu budowy.        

Dla kogo nowy kierunek studiów na PW?

Adresatami studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie” są absolwenci (z wykształceniem co najmniej licencjackim lub inżynierskim) kierunków:

 • budownictwo,
 • architektura,
 • inżynieria naftowa i gazownicza,
 • inżynieria środowiska,
 • transport,
 • elektrotechnika,
 • górnictwo i geologia,
 • energetyka.

Studia trwają dwa semestry. Z uwagi, że zajęcia mają w dużej mierze charakter warsztatowy, limit osób na roku to 30 osób. Jak informuje dr inż. Krzysztof Kaczorek, kierownik Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie” na Wydziale Inżynierii Lądowej PW, ruszyły już zapisy na drugą edycję (termin zapisów ma potrwać do 22 lutego 2022, ale nabór pewnie skończy się o wiele wcześniej) i połowa miejsc jest już zajęta. Pierwszy rocznik ostatnie zajęcia będzie miał 11 listopada 2021. Kolejny rozpocznie naukę na wiosnę 2022.  

Nowy kierunek studiów – program

Zajęcia na nowym kierunku studiów prowadzą wykładowcy z PW, ale również m.in. inspektorzy warszawskiej PIP czy eksperci Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Program I semestru

 • Zagadnienia prawne związane z BHP
 • Plan BiOZ oraz zarządzanie placem budowy
 • BHP przy robotach na wysokości
 • BHP przy robotach typowych I
 • BHP przy robotach nietypowych i specjalistycznych
 • BHP w budownictwie infrastrukturalnym

Program II semestru

 • BHP przy robotach typowych II
 • BHP przy narzędziach, urządzeniach i instalacjach elektrycznych
 • Analiza czynników ryzyka
 • Zarządzanie BHP na etapie przygotowania inwestycji
 • Modelowanie informacji o budynku (BIM) dla BHP
 • BHP przy robotach remontowych, rozbiórkowych i wyburzeniowych

Jedynym chyba mankamentem nowego kierunku studiów na PW jest ich koszt – 9000 zł. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej