Nowa ulga dla przedsiębiorców - na prototypy. Wynalazki i patenty firm mają być tańsze w produkcji

2022-02-11 16:31
Ulga dla przedsiębiorców - patenty, prototypy, wynalazki
Autor: Getty Images Ulga dla przedsiębiorców 2022 - patenty, prototypy i wynalazki objęte ulgą. Jak działa ulga, kiedy można ją stosować?

Nowa ulga dla przedsiębiorców na prototypy dotyczy produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Polski Ład wprowadził system ulg dla firm, które inwestują w swój rozwój, czyli innowacyjne wynalazki i patenty. Ma być taniej! Z artykułu dowiesz się czym jest ulga na prototypy, jak działa i co można odliczyć. Dodajmy, że w pakiecie są też inne ulgi m.in. na wsparcie innowacyjnych pracowników.

Spis treści

 1. Ulga dla przedsiębiorców na prototypy – czym jest?
 2. Jak działa ulga dla firm na prototypy?
 3. Co firma może odliczyć w ramach ulgi na prototypy?
 4. Na co jeszcze ulga na prototypy?
 5. Kiedy można skorzystać z ulgi na prototypy?

Ulga dla przedsiębiorców na prototypy – czym jest?

Ulga na prototypy ma wspomóc podatkowo tych podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Ma stworzyć możliwość tańszego wytworzenia prototypu, aby następnie wdrożyć wynalazek do produkcji.

Jak działa ulga dla firm na prototypy?

Ministerstwo Finansów w ramach Polskiego Ładu wprowadziło rozwiązanie, które pozwala podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i udało im się wytworzyć nowy produkt, który może być wdrożony do produkcji, na:

 • odliczenie 30% poniesionych kosztów na produkcję nowego produktu i wprowadzenia go na rynek.
 • wysokość odliczenia nie może przekroczyć jednak w roku podatkowym 10% dochodu osiągniętego z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Ulga na prototypy ma wspierać podatników, którzy poniosą wydatki na etapie:

 • testowania wynalazku,
 • przed rozpoczęciem jego produkcji na masową skalę,
 • przed wprowadzeniem go na rynek.

Firma, która zdecyduje się przygotować prototyp, może zaliczyć wydatki poniesione na jego wytworzenie w koszty uzyskania przychodu. Odliczenie dodatkowych 30% wydatków od podstawy opodatkowania oznacza, że za każdą złotówkę wydaną na opracowanie prototypu i próbną produkcję nowego towaru, dochód firmy zmniejszy się o 1,30 zł.

Co firma może odliczyć w ramach ulgi na prototypy?

W ramach ulgi na prototypy można odliczyć m.in.:

 • koszty poniesione przez podatnika na rozruch technologiczny produkcji stanowiący efekt prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorcę, na nabycie lub wytworzenie maszyn niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,
 • koszty poniesione na ulepszenie i dostosowanie środków trwałych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,
 • koszty nabycia materiałów i surowców poniesione wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

Do kosztów kwalifikowanych dotyczących wprowadzenia na rynek nowego produktu zalicza się m.in.:

 • wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatów, zezwoleń, homologacji dotyczących nowego produktu powstałego w wyniku działalności B+R, które umożliwią podatnikowi sprzedaż tego produktu.
Ważne

Aby ułatwić firmom stosowanie ulgi, przepisy ustawy PIT i CIT zawierają precyzyjną listę wydatków (koszty kwalifikowane), które będą uznawane za służące opracowaniu prototypu (produkcji próbnej) i wprowadzeniu go na rynek.

Na co jeszcze ulga na prototypy?

Firmy, które inwestują w innowacyjne rozwiązania mogą skorzystać nie tylko z ulgi na prototypy, ale też z ulgi na robotyzację i ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników. Mogą też łącznie stosować ulgi B+R i IP-Box.

Z ulgi na innowacyjnych pracowników mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani: według skali podatkowej (PIT-36), podatkiem liniowym (PIT-36L), podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8). Ulga jest dedykowana dla pracodawców, którzy w zeznaniu rocznym nie odliczyli od swojego dochodu kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R), ponieważ: w danym roku podatkowym ponieśli stratę, albo wysokość przysługującego odliczenia przekroczy wysokość osiągniętego dochodu.

Wysokość odliczenia wynosi:

 • iloczyn stawki podatkowej 17% oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (PIT-36);
 • iloczyn stawki podatkowej 19% oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym (PIT-36L);
 • iloczyn stawki podatku 9% lub 19% CIT oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8).

Czytaj więcej:

Kiedy można skorzystać z ulgi na prototypy?

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi na prototypy są uprawnieni do odliczenia poniesionych kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek w zeznaniu za rok podatkowy, w którym te wydatki zostaną poniesione.

W przypadku jednak, gdy podatnik poniesie stratę lub uzyska dochód w wysokości niższej od przysługujących mu odliczeń – ma prawo do odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – tych wydatków w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej