Składka zdrowotna 2022 dla przedsiębiorców. Od marca składka od dochodu - nowy Polski Ład

2022-02-11 12:30
Składka zdrowotna
Autor: Getty Images

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców na nowych zasadach zacznie obowiązywać od marca 2022. 9 lutego Sejm uchwalił nowelizację przepisów nowego Polskiego Ładu o świadczeniach opieki zdrowotnej. Zgodnie z zapisami od marca przedsiębiorcy będą po raz pierwszy płacić składkę zdrowotną, tak jak – pracownicy, emeryci, zleceniobiorcy – od dochodu. Dowiedz się więcej o zmianach dla przedsiębiorców dotyczących składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Nowelizacja Ustawy to odpowiedź na grudniowy apel środowiska przedsiębiorców, którzy jeszcze przed wejściem nowych przepisów zmieniających sposób kalkulowania składki zdrowotnej, zwracali uwagę, że nowa definicja liczenia podstawy wymiaru  składki może doprowadzić do ogromnych problemów finansowych, a nawet bankructwa w przypadku istotnej części przedsiębiorców.

Spis treści

  1. Zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców
  2. Różnice remanentowe uwzględniane w obliczaniu składki zdrowotnej
  3. Zmiany w zakresie sprzedaży środków trwałych
  4. Jakich przedsiębiorców dotyczą zmiany w składce zdrowotnej?

Zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców

Zmiany mają na celu zbliżenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej do dochodu podatkowego. Polegają one na wyłączeniu z przychodów uwzględnianych przy obliczaniu składki zdrowotnej większości przychodów wolnych od podatku dochodowego w szerokim rozumieniu, czyli niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy PIT, jak i odrębnych przepisów, np. rozporządzeń o zaniechaniu poboru podatku. Zmiana pozwala na obliczenie dochodu na potrzeby składki zdrowotnej w sposób zbliżony do dochodu obliczanego dla celów podatku PIT, w tym z uwzględnieniem tzw. różnic remanentowych.

Dochód będzie zbieżny z dochodem opodatkowanym PIT, czyli będzie obliczony z uwzględnieniem różnic remanentowych i nie obejmie większości przychodów zwolnionych z PIT. Zmiany te realizują postulaty przedsiębiorców zgłaszane do podatkowego Polskiego Ładu – powiedział, cytowany w komunikacie Ministerstwa Finansów, wiceminister Artur Soboń.

Różnice remanentowe uwzględniane w obliczaniu składki zdrowotnej

Ministerstwo Finansów informuje w komunikacie, że różnice remanentowe będą również uwzględniane przy obliczaniu miesięcznej składki zdrowotnej przez osoby sporządzające remanent w trakcie roku. To pozwoli na uwzględnienie stanu remanentu sporządzonego na 1 stycznia 2022, czyli takiego, w którym uwzględniono między innymi towary zakupione w 2021 roku. Poinformowano, że w odniesieniu do roku 2022 przedsiębiorca nie będzie musiał zwiększać dochodu dla celów składki zdrowotnej, jeżeli remanent końcowy będzie wyższy od remanentu początkowego.

Zmiany w zakresie sprzedaży środków trwałych

Zmiany dotyczą też sprzedaży środków trwałych, które dla potrzeb PIT były amortyzowane przed 2022 r. Chcemy ułatwić przedsiębiorcom wejście w nowy sposób obliczania składki zdrowotnej – dodał w komunikacie wiceminister finansów Artur Soboń.

Jakich przedsiębiorców dotyczą zmiany w składce zdrowotnej?

Sposób obliczania podstawy wymiaru dla składki zdrowotnej dotyczy przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym - informuje ZUS.

Przypomnijmy, że pierwotnie uchwalone przepisy przewidywały, iż podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowił będzie dochód rozumiany jako zwykła różnica między osiągniętymi przychodami, a kosztami uzyskania tych przychodów.

W komunikacie ZUS czytamy, że "do celów wyliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorca będzie mógł uwzględnić niemal wszystkie te zwolnienia, które uwzględnia się również przy wyliczaniu podstawy opodatkowania dla celów PIT. Wyjątek stanowią nieliczne zwolnienia wymienione w treści przepisu. Co istotne, wśród tych wyjątków znalazły się m.in. wprowadzone w tym roku nowe zwolnienia, tj. zwolnienie dla pracujących seniorów, zwolnienie dla osób powracających z zagranicy oraz zwolnienie dla rodzin z dziećmi. W wymienionych wyżej przypadkach, zwolnienie w kwocie 85 tys. zł uwzględnione będzie mogło zostać dla celów PIT, lecz nie pomniejszy podstawy wymiaru dla składki zdrowotnej."

Źródło: Ministerstwo Finansów, ZUS

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej