Podatek ryczałtowy - zmiany od 2023 roku! Dla kogo najlepszy ryczałt? Jakie składki ZUS przy ryczałcie ewidencjonowanym? Poradnik

2023-01-02 10:13
Podatek ryczałtowy 2023, podatek ewidencjonalny
Autor: Getty Images Podatek ryczałtowy 2023 - UWAGA na zmiany terminów dla zeznań PIT-28 i PIT-28S

Podatek ryczałtowy, czy też ryczałt ewidencjonowany 2023 - co to jest, ile wynosi, kiedy się opłaca i jakich przedsiębiorców dotyczy? Uwaga! Od rozliczenia za 2022 rok obowiązuje nowy termin dla zeznań PIT-28 i PIT-28S, składanych przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - przypomina Ministerstwo Finansów.

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, obowiązkowo powinien płacić odpowiednie podatki. W zależności od tego, czy jest to osoba fizyczna, czy też firma, można je rozliczać na różne sposoby. Jednym z nich jest właśnie podatek ryczałtowy, inaczej ryczałt ewidencjonowany. Od 2023 roku zmieniają się terminy rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

Spis treści

 1. Co to jest podatek ryczałtowy?
 2. Zmiany terminów rozliczenia podatku ryczałtowego od 2023
 3. Podatek ryczałtowy - jak obliczyć składkę zdrowotną?
 4. Podatek ryczałtowy, a wysokość składki zdrowotnej?
 5. Jak ustalić próg dochodowy w 2023
 6. Uwaga na niedopłaty na koniec roku! Zwrot tylko na wniosek
 7. Składki ZUS przy podatku ryczałtowym

Co to jest podatek ryczałtowy?

Podatek ryczałtowy to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy korzystający z takiej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu, tym samym nie mają możliwości pomniejszania podatku o koszty jego uzyskania. Ryczałtem ewidencjonowanym mogą się rozliczać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby duchowne oraz osoby osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, itp. jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Czytaj też:

Zmiany terminów rozliczenia podatku ryczałtowego od 2023

Od rozliczenia za 2022 rok obowiązuje nowy termin dla zeznań PIT-28 i PIT-28S, składanych przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. I tak:

 • Od rozliczenia 2022 roku PIT-28 i PIT-28S składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.
 • Ryczałt za grudzień 2022 r. oraz za ostatni kwartał 2022 roku jest płatny do końca lutego 2023.
 • W kolejnych latach ryczałt będzie płatny do 20. stycznia następnego roku podatkowego.

Dotychczas PIT-28 i PIT-28S były składane od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Po zmianie zeznania te będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Dzięki tej zmianie zrównane zostały terminy rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych dla wszystkich podstawowych form opodatkowania (tj. PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT- 36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39). Za 2022 rok końcowy termin złożenia zeznań przypada 2 maja 2023 roku.

Podatek ryczałtowy - jak obliczyć składkę zdrowotną?

Wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców jest zależna od:

 • przychodów,
 • przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z ustawą podatkową (Dz. U. z 2021 r., poz. 2105) uchwaloną w ramach Polskiego Ładu składka na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtowców od 2022 roku wynosi 9% podstawy jej wymiaru. A podstawa według GUS wynosi:

 • 60% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach do 60 tys. zł
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach od 60 do 300 tys. zł
 • 180% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach powyżej 300 tys. zł

Chodzi oczywiście o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłaszana jest zazwyczaj po 20 stycznia każdego roku. Reasumując, dopiero w ostatnich tygodniach stycznia 2023 poznamy wysokość przeciętnego wynagrodzenia, które wpłynie na wysokość składki zdrowotnej.

Podatek ryczałtowy, a wysokość składki zdrowotnej?

Przypomnijmy, że w 2021 roku przedsiębiorcy na ryczałcie płacili 381,81 zł miesięcznie, ale składkę można było odliczyć od podatku. Była to kwota 328,78 zł. Po odliczeniu składki od podatku realne obciążenie miesięczne każdego ryczałtowca wynosiło 53,03 zł (381,81 zł - 328,78 zł). Nie ma co ukrywać, że po zmianach składki te będą znacznie wyższe:

 • przy przychodach do 60 tys. zł: z 53,03 zł do 318,60 zł (w przybliżeniu)
 • przy przychodach od 60 do 300 tys. zł: z 53,03 zł do 531 zł (w przybliżeniu)
 • przy przychodach powyżej 300 tys. zł: z 53,03 zł do 955,80 zł (w przybliżeniu)

Czytaj też:

Jak ustalić próg dochodowy w 2023

Które przychody, tegoroczne czy ubiegłoroczne, wziąć pod uwagę przy ustalaniu właściwego progu składki w 2022 roku? Tu przedsiębiorcy mogą wybierać, ale tylko ci, którzy prowadzili działalność gospodarczą przez cały poprzedni rok kalendarzowy. Polski Ład daje dwie możliwości do wyboru:

 • można wziąć pod uwagę przychody za ubiegły rok i na ich podstawie obliczyć wysokość składki zdrowotnej (przypadek wyli powyżej)
 • można też wziąć pod uwagę przychody od początku 2022 roku. Wtedy, dopóki nie osiągniemy przychodu, który przekroczy 60 tys. zł (I próg) podstawa składki wyniesienie 60% przeciętnej pensji (około 318 zł). Dopiero kolejne miesiące obejmie II próg, czyli 100% przeciętnej pensji (około 531 zł). Gdy przychody przekroczą 300 tys. zł, podstawa wzrośnie do 180% przeciętnej pensji.

W pierwszym i drugim przypadku niestety zapłacimy tyle samo, mimo że przez pierwsze kilka miesięcy obowiązywać nas będzie próg I, czyli 60% przeciętnej pensji. To bardzo złudne, gdyż trzeba wiedzieć, że Polski Ład zakłada, że wysokość składki będzie liczona dwuetapowo: miesięcznie i rocznie. Jeśli na koniec roku wysokość rocznej składki jest inna niż suma składek opłaconych miesięcznie, przedsiębiorca będzie musiał uregulować niedopłatę lub starać się o zwrot nadpłaty.

Uwaga na niedopłaty na koniec roku! Zwrot tylko na wniosek

W razie wystąpienia na koniec roku niedopłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, przedsiębiorca będzie musiał dokonać odpowiedniej dopłaty, jednocześnie z zapłatą składki zdrowotnej za luty.

Natomiast, gdy suma składek okaże się wyższa od rocznej wysokości składki, przedsiębiorca musi dopilnować sprawy. Zwrot nadpłaty, będzie możliwy tylko pod warunkiem, złożenia odpowiedniego wniosku do ZUS. Wniosek może być złożony wyłącznie w formie elektronicznej w terminie do 30 maja, inaczej pozostanie nierozpoznany. Zwrot nadpłaty nastąpi do 30 lipca pod warunkiem, że przedsiębiorca nie ma zaległości w ZUS.

Składki ZUS przy podatku ryczałtowym

Składki ZUS przy podatku ryczałtowym mogą być regulowane od podstawy:

 • 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym – ograniczone czasowo do 24 miesięcy liczonych od miesiąca zakończenia ulgi na start, a gdy przedsiębiorca tej ulgi nie stosował, od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
 • ustalonej na podstawie dochodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym - ulga Mały ZUS plus, do 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności.
 • 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym - duży ZUS, który należy opłacać, gdy ubezpieczony nie ma prawa do korzystania z innych ulg.

Czytaj też:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej