Dofinansowanie do otwarcia firmy 2023 - jakie dopłaty na rozpoczęcie działalności? Warunki

2023-04-28 8:25
Dofinanowanie do otwarcia firmy 2023
Autor: Getty Images Dofinanowanie do otwarcia firmy 2023 - ile można dostać i gdzie się zgłosić?

Dofinansowanie do otwarcia firmy 2023 - warto się o nie postarać, aby rozkręcić własny biznes bez ponoszenia dużych kosztów. W Polsce o dofinansowanie do otwarcia firmy można się zwrócić do kilku podmiotów, w ramach różnych programów. Jakie dotacje na otwarcie firmy dostępne są w 2023. Dla kogo? Jakie warunki trzeba spełnić? Ile pieniędzy na otwarcie firmy można dostać?

Spis treści

 1. Dofinansowanie na otwarcie firmy 2023 z urzędu pracy
 2. Dofinansowanie do otwarcia firmy z BGK
 3. Dotacje unijne, a dofinanowanie na otwarcie firmy 2023
 4. Dofinansowanie na otwarcie firmy dla rolników
 5. Dotacje dla startupów 2023
 6. Dotacje na otwarcie firmy 2023 - podsumowanie

Dofinansowanie na otwarcie firmy 2023 z urzędu pracy

Listę otwiera program dofinansowania z urzędu pracy przeznaczony dla osób bezrobotnych. To bezzwrotne dofinansowanie, ale przedsiębiorca musi zaproponować formę zabezpieczenia zwrotu środków, w przypadku naruszenia warunków umowy.

Ile pieniędzy z urzędu pracy można dostać na otwarcie firmy? Dotacja nie może być wyższa niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Kto może otrzymać dotację na otwarcie firmy z urzędu pracy?

 • bezrobotny,
 • opiekun osoby niepełnosprawnej, nigdzie nie pracujący i poszukujący pracy,
 • absolwent centrum integracji społecznej,
 • absolwent klubu integracji społecznej.

Wniosek o dofinansowanie firmy należy złożyć przed jej zarejestrowaniem. Musi on zawierać następujące informacje:

 • kwotę, o którą się ubiegasz,
 • rodzaj planowanej działalności gospodarczej,
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania,
 • szczegółową specyfikację planowanych wydatków,
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.
Kiedy nie otrzymasz dotacji z urzędu pracy?

Dotacji na otwarcie firmy nie otrzymasz jeśli korzystałeś już z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych lub masz wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a działalność była prowadzona przez 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Jeśli dofinansowanie z urzędu pracy na założenie firmy zostanie Ci przyznana, jesteś będziesz prowadzić działalność przez kolejne 12 miesięcy. W tym czasie możesz firmę zwiesić lub podjąć pracę na okres dłuższy niż 6 miesięcy wyłącznie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu. W tym czasie okres zawieszenia działalności gospodarczej nie będzie się wliczał do wymaganych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Dofinansowanie do otwarcia firmy z BGK

Kolejny program to program BGK - "Pierwszy biznes – wsparcie w starcie". To forma pożyczki na otwarcie firmy, udzielana na preferencyjnych warunkach, np. bez prowizji i opłat za obsługę. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,01 lub 0,03% w skali roku.

Jaką kwotę można dostać od BGK? Pożyczka nie może przekroczyć 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Okres spłaty może wynieść do 7 lat, z możliwością rocznej karencji w spłacie.

Kto może otrzymać pożyczkę na otwarcie firmy od BGK?

 • student ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich,
 • absolwent szkół i uczelni wyższych poszukujący pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • bezrobotny zarejestrowany w urzędzie, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • opiekun osób niepełnosprawnych - członek rodziny opiekujący się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierający świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.

Dotacje unijne, a dofinanowanie na otwarcie firmy 2023

Warto pamiętać o projektach funduszy unijnych, w ramach których również można otrzymać dotację na rozpoczęcie własnego biznesu. Takie wsparcie jest najczęściej przeznaczone dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub są zagrożone wykluczeniem społecznym. W jednym województwie może być realizowanych kilkadziesiąt przedsięwzięć, skierowanych do różnych, specyficznych grup.

Gdzie szukać informacji o projektach dofinansowań unijnych? Aktualne informacje o projektach, które są realizowane w danym województwie, znajdziesz w wyszukiwarce dotacji, na stronie fundusze europejskie.gov.pl.

Najczęściej projekty unijne oferują: sporządzenie indywidualnego planu działania, w celu poprawy Twojej sytuacji na rynku pracy, doradztwo zawodowe, bezpośrednią pomoc w znalezieniu pracy, wysokiej jakości szkolenia, kursy zawodowe czy studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe u pracodawców służące zdobyciu niezbędnego doświadczenia zawodowego oraz dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej.

Aby uzyskać dotacje na otwarcie firmy z funduszy unijnych, trzeba złożyć wniosek oraz sporządzić szczegółowy biznesplan. Po przyznaniu dofinansowania beneficjent musi w ciągu 30 dni przedstawić rozliczenie projektu wraz z fakturami.

Dofinansowanie na otwarcie firmy dla rolników

Dofinansowanie na otwarcie firmy przysługuje również rolnikiem ubezpieczonym w KRUS, którzy planują otwarcie własnego biznesu lub rozszerzenie swojej działalności pozarolniczej, ale nie tylko. W 2022 roku o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogli ubiegać się również małżonkowie i domownicy oraz osoby, które co najmniej 2 lata wcześniej zawiesiły bądź zamknęły swoją działalność, ale chcą ją ponownie wznowić. Warunkiem jest jednak ubezpieczenie w KRUS w pełnym zakresie, co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Jaka premia na działalność pozarolniczą w 2022?

Wysokość wsparcia finansowego zależy od ilości planowanych do utworzenia miejsc pracy, czyli:

 • 150 tys. zł – w przypadku utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy,
 • 200 tys. zł – jeżeli zaplanowano przynajmniej 2 miejsca pracy,
 • 250 tys. zł – w przypadku utworzenia minimum 3 miejsc pracy.

Dotacje dla startupów 2023

Dotacje dla startupów dotyczą nowego produktu albo usługi, która ma w oryginalny sposób realizować potrzeby konsumentów.

Startup to nic innego jak młoda innowacyjna firma, która ma oryginalny pomysł na biznes, ale działa w warunkach dużej niepewności. To najczęściej firmy działające w obszarze nowoczesnych technologii.

Takie innowacyjne firmy mogą szukać instytucji, które poszukują nowych firm z dużym potencjałem i są gotowe w nie zainwestować. Należą do nich fundusze kapitału zalążkowego (seed capital), fundusze podwyższonego ryzyka (venture capital - VC) oraz anioły biznesu. Wsparcie oferują też instytucje tj.: parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, w szczególności funkcjonujące w ramach platform startowych, finansowanych z funduszy unijnych.

Dotacje na otwarcie firmy 2023 - podsumowanie

W artykule przedstawiliśmy podstawowe programy pomocowe na otwarcie firmy, które funkcjonują w 2022 roku w Polsce. Jak się okazuje, uzyskanie dotacji wymaga spełnienia różnych warunków, ale największe szanse na dopłaty mają osoby bezrobotne, znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, ale też osoby młode i kreatywne, jednak w tym przypadku trzeba skutecznie zwrócić na siebie uwagę inwestorów prywatnych, a to nie jest wcale łatwe.

Źródło: gov.pl, Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, redakcja

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej