Płatności gotówkowe 2023 jeszcze bez zmian. W 2024 gotówką zapłacisz już mniej

2023-04-21 13:02
płatności gotówkowe 2023
Autor: Gettyimages Płatności gotówkowe w 2023 pozostają na tym samy poziomie. Limit na płatności gotowką zmniajsza się od stycznia 2024

Płatności gotówkowe w 2023 nie ulegają zmianie, choć wcześniej zapowiadano inaczej. Ich limit pozostaje na tym samym poziomie. Zmiany w płatnościach gotówkowych wejdą w życie od 2024. Powyżej jakiej kwoty w przyszłym roku nie zapłacisz już gotówką, a tylko przelewem?

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe 2023

Teraz przedsiębiorcy mogą regulować swoje zobowiązania związane z wykonywaną działalnością gospodarczą (płacić i przyjmować płatności od innych przedsiębiorców) gotówką lub w formie bezgotówkowej, czyli za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy. Tyle że już teraz obowiązuje limit płatności gotówkowych.

Firma nie może zapłacić gotówką, jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 000 zł brutto. Gdy wartość transakcji przekracza 15 000 zł brutto, przedsiębiorca musi zapłacić przez swój rachunek płatniczy i przelać środki na konto firmy, od której kupuje towary lub usługi.

Płatności gotówkowe z nowym limitem w 2024

UWAGA! Od 1 stycznia 2024 roku limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami będzie wynosić już tylko 8 000 zł brutto.

Limit dotyczy wartości transakcji – bez względu na liczbę płatności dokonanych w ramach tej transakcji. Nie ma znaczenia, w jakiej walucie strony umowy dokonują rozliczenia. W przypadku określenia ceny w walucie obcej wartość transakcji oblicza się na podstawie kursu walut NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Ważne, jest też, aby przed dokonaniem płatności na rachunek innego przedsiębiorcy, który jest czynnym podatnikiem VAT, zweryfikować jego rachunek bankowy na białej liście podatników VAT.

Przeczytaj także: Czym jest biała lista podatników VAT

Limit płatności gotówkowych zmieniono ustawą o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w płatnościach gotówkowych z konsumentami

Zmiana limitu przy płatnościach gotówkowych będą dotyczyć także rozliczeń pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Powyżej 20 000 zł od stycznia 2024 roku nie będzie możliwości płacenia gotówką.

Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski - czytamy w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Pierwotnie zmiana miała wejść od stycznia 2023, ale została odroczona.

Kogo nie dotyczą limity w płatnościach gotówkowych?

  • podmiotów innych niż przedsiębiorcy,
  • przedsiębiorców posiadających ten status na podstawie rejestracji w innym kraju (przedsiębiorca zagraniczny), jeżeli na terytorium RP nie prowadzą działalności,
  • podmiotów wpisanych wyłącznie w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych (te podmioty nie są w rozumieniu przepisów polskimi przedsiębiorcami),
  • rolników ryczałtowych,
  • osób fizycznych dokonujących zakupu przedmiotów do majątku prywatnego przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej, które następnie zostaną wciągnięte do ewidencji środków trwałych prowadzonych przez nich działalności gospodarczych (taka osoba nie spełnia definicji przedsiębiorcy),
  • komorników (nie są przedsiębiorcami),
  • przedsiębiorców zarejestrowanych poza Polską, świadczących usługi na terytorium RP (w ramach czasowego transgranicznego świadczenia usług).

Źródło: www.biznes.gov.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej