Biała Lista Podatników VAT. Sprawdzamy dane i numer konta partnera biznesowego

2019-09-25 15:12
VAT
Autor: ThinkstockPhotos W Polsce podstawowa stawka VAT wynosi 23%. W niektórych przypadkach stawka VAT może być niższa, albo można ubiegać się o zwrot VAT.

Biała Lista Podatników to kolejne narzędzie do eliminowania nieuczciwych płatników podatku VAT. Rząd ma duże wydatki, więc musi pilnować wpływów do budżetu państwa. Czy Biała Lista Podatników spełni swoje zadanie? Co znajduje się na Białej Liście Podatników VAT? Jak korzystać z Białej Listy? Co grozi za łamanie przepisów?

Biała Lista Podatników VAT

Biała lista jest potwierdzeniem, że nasza firma i firma partnera biznesowe jest czynnym płatnikiem podatku VAT. Z dniem 1 września 2019 zastąpiła ona dotychczasowe wykazy podatników VAT (zarejestrowanych, niezarejestrowanych, wykreślonych, przywróconych). Na listę firmy trafiają „z automatu”, czyli nie trzeba nic robić, bo potrzebne informacje szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), odpowiadający za prowadzenie wykazu, pobrał (i cały czas pobiera, bo aktualizacja listy odbywa się raz na dobę, w każdy dzień roboczy) z dostępnych rejestrów publicznych. Jednak dobrze jest sprawdzić, czy dane firmy są poprawne, bo jeśli nie, trzeba złożyć wniosek o ich korektę.

A najważniejsze co wynika z Białej Listy jest to, że możemy sprawdzić kontrahenta, a płatności obarczone podatkiem VAT mogą się odbywać jedynie za pośrednictwem zarejestrowanych kont bankowych (Ministerstwo Finansów zaleca sprawdzanie w wykazie, czy konto, na które zamierzamy dokonać płatności jest i zarejestrowane i poprawne). Ma to wyeliminować przy okazji proceder związany z tzw. wyłudzaniem VAT.   

Biała Lista Podatników VAT– gdzie sprawdzić

To najważniejsza kwestia w tym przedsięwzięciu. Białą Listę Podatników VAT prowadzi szef KAS, a dostęp do niej można uzyskać ze strony internetowej:

Biała Lista Podatników VAT
Autor: Ministerstwo Finansów Tak rozpoczynamy przeszukiwanie Białej Listy Podatników VAT

Jakie dane gromadzi Biała Lista Podatników VAT

W wykazie podatników, każdy z nich jest opisany według schematu: • nazwa firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy,• numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;• status podmiotu, tj.: „podatnik VAT czynny”, „podatnik VAT zwolniony”, podmiot z przywróconą rejestracją, podmiot w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,• numer identyfikacyjny REGON (o ile został nadany);• numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (o ile został nadany);• adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;• imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej;• imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej;• imię i nazwisko lub firma (nazwa) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej;• daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;• podstawa prawna odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;• numery rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR (System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej).

Trzeba pilnować aktualizacji danych w przypadku jakichkolwiek zmian. Jeżeli rachunek firmowy, którego używa firma nie został zgłoszony, trzeba go jak najszybciej zgłosić do odpowiedniego urzędu skarbowego, również za pośrednictwem stron internetowych (CEIDG, KRS – NIP-8, spółki cywilne poprzez NIP-2, osoby fizyczne NIP-7).

W wykazie nie są publikowane prywatne rachunki bankowe (tzw. ROR), które przedsiębiorcy wykorzystują w swoich firmach. Nie będzie też danych firm, które nie są podatnikami VAT, nawet jeżeli korzystają z konta firmowego.  

Białą Listę Podatników można przeszukiwać według NIP, REGON, numeru rachunku bankowego lub nazwy firmy (również wg imienia i nazwiska przedsiębiorcy).

Można wydrukować potwierdzenie z uzyskanymi informacjami o danym podmiocie, najlepiej z datą dnia, w którym ma nastąpić zapłata – to taka forma zabezpieczenia w razie kłopotów z kontrahentem lub urzędem skarbowym.  

Płatności na konta spoza Białej Listy Podatnika VAT

Tu trzeba pamiętać o dacie – 1 stycznia 2020 i o kwocie – 15 000 zł.  

Otóż, gdy po 1 stycznia 2020 zapłacimy partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 000 zł na inny rachunek bankowy, niż widnieje na liście:

  • nie będzie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tys. zł (nie ma znaczenia liczba transakcji, na jaką podzielona zostanie płatność wynikająca z jednej faktury),
  • poniesiemy ryzyko odpowiedzialności solidarnej z kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji. 

Sankcji nie będzie, o ile najpóźniej w ciągu 3 dni od dokonania przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformowany o tym zostanie naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Do końca roku 2019 można trenować używanie Białej Listy Podatnika VAT, a za wpłaty na konta spoza wykazu nie będzie sankcji.

Podstawa prawna (za Ministerstwem Finansów):Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (art. 96b)Ustawa z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 14 ust. 2h i 2i i art. 22p)Ustawa z 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 4i i 4j)Ustawa z 29 sierpnia 1997 – ordynacja podatkowa (art. 117 ba i 117 bb)Ustawa z 5 listopada 2009 o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 28 ust. 4)Ustawa z 12 kwietnia 2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (art. 7-14) Ustawa z 6 marca 2018 - Prawo przedsiębiorców (art. 19)

Quiz. Czy znasz podstawowe terminy bankowe? Sprawdź to!

Terminy bankowe

Pytanie 1 z 11
ELIXIR to:
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej