CEIDG. Jak działa baza CEIDG? Jak zarejestrować firmę w CEIDG?

2020-01-14 15:53
Firma rejestracja w CEIDG
Autor: Shutterstock Dzisiaj można założyć firmę nie wychodząc z domu, o ile zarejestrujesz ją w CEIDG przez internet

CEIDG to oficjalny skrót Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Spis dotyczy przedsiębiorców o statusie osoby fizycznej i zawiera wiele informacji identyfikujących firmę. Dzisiaj można zarejestrować firmę korzystając wyłącznie z internetu, można też podejść do tematu tradycyjnie. Sprawdź, jak zarejestrować działalność w CEIDG i co trzeba w tym celu przygotować.

W artykule:

Ustawa o CEIDG

Ewidencjonowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne nie jest nowością w Polsce. Już w latach 90. ubiegłego stulecia ewidencja należała do urzędów lokalnych samorządów i była powiązana z miejscem prowadzenia działalności. Ewidencja centralna pojawiła się w roku 2011 na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, od 30 kwietnia 2018 podstawą jej funkcjonowania jest ustawa z 6 marca 2018 o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 poz. 647, tekst ujednolicony w Dz.U. z 2019 poz. 1291).   

Dla CEIDG ustalono następujące zadania ustawowe:

 • prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi;
 • wpisy do CEIDG są bezpłatne, tak samo jak gromadzenie i dostarczanie informacji o podmiotach gospodarczych w zakresie wskazanym w ustawie;
 • umożliwienie korzystania z danych, które również są udostępniane bezpłatnie;
 • możliwość ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG i identyfikacja tych zmian z podmiotem, który je wprowadził.

Baza CEIDG

Wpisowi do rejestru CEIDG podlegają wyłącznie osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek cywilnych. Inne podmioty, w tym osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis o prowadzeniu działalności do CEIDG jest obowiązkowy. Zaniedbanie w tym względzie jest wykroczeniem zagrożonym karą ograniczenia wolności albo grzywny.

Wyrażenie zgody na publikację danych firmy na stronie CEIDG jest korzystne. Po pierwsze, nie potrzeba wówczas zaświadczenia potwierdzającego rejestrację firmy. Po drugie, ma się cały czas dostęp do danych, które można aktualizować. Po trzecie, firma w rejestrze CEIDG potwierdza jej wiarygodność. Wyłączeniu z publicznie dostępnych danych podlega numer PESEL przedsiębiorcy, jego data urodzenia oraz adres zamieszkania, chyba że jest taki sam jak adres prowadzenia działalności gospodarczej.

Przy okazji warto tu wspomnieć o CEIDG jako o portalu informacyjnym, który prowadzony jest przez właściwego ministra ds. gospodarki (na ten moment jest to minister rozwoju). Zawiera on m.in.:

 • jednolity, prosty oraz powszechnie obowiązujący formularz o wpis do CEIDG,
 • wyszukiwarkę firm oraz osób prowadzących działalność w Polsce,
 • informacje o  koncesjach, licencjach, zwolnieniach i wpisach do rejestru działalności,
 • filmy instruktażowe i poradniki pomocne do sporządzenia wniosku CEIDG-1.
Wyszukiwarka CEIDG
CEIDG

Autor: CEIDG

Kryteria wyszukiwarki CEIDG

Kluczowym elementem rejestru CEIDG jest wyszukiwarka. Jest ona przydatna dla podmiotów umieszczonych w rejestrze dla dokonywania korekt i dla osób poszukujących informacji o firmach. Chociaż rejestr zawiera wiele kryteriów wyszukiwania, wystarczy wpisać tylko jedno z nich, co świadczy o zaletach tej wyszukiwarki.  

Wpis do CEIDG

Dokonując rejestracji w CEIDG trzeba się liczyć z podaniem wielu informacji dotyczących planowanej działalności i samego przedsiębiorcy. Warto poznać wcześniej te wymagania, szczególnie planując rejestrację poprzez internet, gdyż pewne aspekty wymagają wcześniejszych przemyśleń i ustalenia faktów (np. wymyślenie nazwy firmy, ustalenia kodu PKD dla swojej działalności, wybranie sposobu opodatkowania, termin rozpoczęcia działalności).

Oto jakich informacji wymaga prawo podczas rejestracji firmy, i w konsekwencji jakie dane są dostępne potem w wyszukiwarce CEIDG:

 • nazwa firmy przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL;
 • data urodzenia przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy;
 • adresy: zamieszkania, do doręczeń oraz prowadzenia działalności (oczywiście czasami będzie to jeden taki sam adres);
 • adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej;
 • data rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z PKD;
 • informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł takie spółki;
 • dane pełnomocnika wraz z zakresem spraw, do jakich ma pełnomocnictwo;
 • informacja o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej;
 • informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki;
 • informacja o ogłoszeniu upadłości i jej rodzaju lub o wszczęciu postępowania naprawczego;
 • informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej lub o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do bazy CEIDG;
 • informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG.
Wniosek o wpis do CEIDG
Autor: CEIDG Wniosek CEIDG-1 - tak wygląda wniosek o wpis do CEIDG. Znajdziesz go na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/

Najważniejszy formularz to wniosek CEIDG-1

CEIDG-1 to "Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej". Złożenie wniosku powoduje wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek jest jednoczesnym zgłoszeniem do ZUS i urzędu skarbowego.

Wraz z wnioskiem CEIDG wymagane jest również oświadczenie, że na przedsiębiorcy nie ciążą zakazy (wskazane wyżej) i że posiada on tytuł prawny do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG.

Obecnie złożyć wniosek CEIDG-1 można wyłącznie przez internet lub tradycyjnie osobiście składając wypełniony wniosek w dowolnym urzędzie gminy. Wszystkie sposobu wymagają jednak wejścia na stronę internetową CEIDG. Mając na względzie, że wypełnienie wniosku CEIDG-1 może przysparzać trudności, jest możliwość przygotowania wniosku telefonicznie razem z konsultantem CEIDG, czy też po prostu poprosić o wskazówki.

INFOLINIA CEIDG

801 055 088 22 765 6732 w dni robocze w godzinach 7.00 - 17.00

Wniosek CEIDG-1 można:

 • złożyć po zalogowaniu się do systemu CEIDG (trzeba wcześniej założyć swoje konto i je aktywować po otrzymaniu linka potwierdzającego;
 • przygotować w trybie anonimowym bez logowania się do systemu CEIDG;
 • wypełnić i wysłać online;
 • pobrać i wydrukować, dostarczyć do urzędu osobiście (bez wydrukowanego wniosku otrzymamy w urzędzie formularz) lub wysłać listem poleconym;
 • wypełnić wniosek telefonicznie wraz z konsultantem, podpisać potrzeba będzie osobiście w urzędzie.

 Jeśli osoba składająca wniosek nie ma tzw. profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, wniosek może wypełnić online i podpisać go osobiście w urzędzie miasta lub gminy.

Na stronie CEIDG znajdziemy szczegółowe instrukcje wypełniania wniosku CEIDG-1: o wpis do CEIDG, o zmianę wpisu w CEIDG, o zawieszenie działalności gospodarczej, o wznowienie działalności gospodarczej oraz o wykreślenie wpisu z CEIDG.

CEIDG a Biała Lista

W artykule skupiliśmy się na CEIDG, ale sama rejestracja wydaje się prosta wobec wielu decyzji, które trzeba podjąć, zanim przystąpimy do oficjalnego zgłoszenia działalności gospodarczej. To z kolei omawiamy w artykule „Jak założyć jednoosobową firmę budowlaną? Decyzje i procedura”. Podpowiadamy w nim np. jaką wybrać rachunkowość, jaki system podatkowy, kod PKD dla działalności, czy trzeba mieć konto firmowe czy wystarczy dotychczasowe konto prywatne. 

Polecamy też artykuł – Jednoosobowa działalność gospodarcza a konto firmowe. Uwaga! Nowe przepisy dla rozliczeń

Przypominamy, że w roku 2020 weszło w życie wiele nowych przepisów regulujących działalność gospodarczą, w tym firm jednoosobowych i rzemieślników. Chodzi m.in. o tzw. Białą Listę, konto firmowe czy split payment (MPP – Mechanizm Podzielonej Płatności).  

Quiz. Czy znasz podstawowe terminy bankowe?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej