CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - 14 dni na zgłoszenie

2022-07-01 10:11

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Złożenie deklaracji, dotyczącej źródła ogrzewania domu w bazie CEEB jest obowiązkowe. Termin to 14 dni od daty uruchomienia nowego źródła ciepła.

Spis treści

 1. Co to jest CEEB?
 2. Po co powstał CEEB?
 3. Skąd dane w CEEB?
 4. Jakie źródła ciepła trzeba zgłosić do CEEB?
 5. Ile jest czasu na zgłoszenie?
 6. Jak złożyć deklarację do CEEB?
 7. Ile deklaracji wpłynęło do CEEB?
 8. Jakie źródła ciepła zgłaszają Polacy w deklaracjach CEEB?
 9. Coraz więcej pomp ciepła w deklaracjach CEEB
 10. Jakie kary za niezgłoszenie źródła ciepła do CEEB?

Co to jest CEEB?

To Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, a jej utworzenie przewiduje przegłosowana we wrześniu 2020 przez Sejm, a wcześniej przez Komisję Sejmową do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisję Infrastruktury ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Po publikacji przez ministra właściwego ds. budownictwa komunikatu inicjującego powstanie bazy danych na temat źródeł ciepła właściciele nieruchomości mają składać deklaracje CEEB, wypełniając (online lub odręcznie) specjalny formularz, jakim źródłem ciepła ogrzewają swoje domy. W ten sposób powstanie "mapa" emisyjności budynków w całym kraju. Deklaracje są przyjmowane od 1 lipca 2021. Cały projekt ma być rozwijany etapami do 2023 r.

Po co powstał CEEB?

CEEB to spis źródeł ciepła budynków, ale nie tylko. Ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Zebrane informacje w sumie mają dotyczyć ok. 5-6 mln budynków. W ewidencji znajdą się informacje dotyczące przede wszystkim domów mieszkalnych, ale pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne.

CEEB ma być narzędziem wspierającym pracę organów administracji centralnej, jak i samorządowej w zakresie planowania polityki niskoemisyjnej.

W związku z tym właściciel czy zarządca nieruchomości będą mieli obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła o mocy do 1 MW, wykorzystywanych do ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej.

Skąd dane w CEEB?

W CEEB zbierane są dane pochodzące z deklaracji właścicieli czy zarządców nieruchomości, ale nie tylko w ten sposób będzie powstawać rejestr. Do CEEB będą również wpisywane informacje z innych rejestrów, a także kontroli i interwencji. Projekt ustawy mówi m.in. o kontrolach kominiarskich, kontrolach przedsiębiorców prowadzonych przez inspekcję ochrony środowiska, kontrolach dotyczących gospodarowania odpadami czy ściekami, także zleconych przez BGK po otrzymaniu dofinansowania do termomodernizacji czy remontu, a nawet wskazanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych.

Dostęp do informacji w CEEB będą mieli urzędnicy gmin, Inspekcja Ochrony Środowiska, czy - na mocy przepisów szczegółowych - policja.

Jakie źródła ciepła trzeba zgłosić do CEEB?

W projekcie nowelizacji ustawy określono źródła ciepła, które będą podlegać obowiązkowi zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W ramach tych urządzeń i instalacji wskazano m.in.: sieć ciepłowniczą, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, trzony kuchenne, piecokuchnię, kuchnię węglową, pompę ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

Ile jest czasu na zgłoszenie?

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie urządzeń do ogrzewania budynków, to:

 • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła.
 • 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), w przypadku źródeł ciepła już pracujących, tu termin minął 30 czerwca 2022.

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia grożą kary grzywny.

Jak złożyć deklarację do CEEB?

Są dwie drogi zgłoszenia źródła ciepła do CEEB:

 1. Elektronicznie, wypełniając formularz na stronie zone.gunb.gov.pl. Deklarację wypełnia się przez profil zaufany lub e-dowód. Jest to deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Formularz A dotyczy budynków i lokali mieszkalnych, formularz B - niemieszkalnych.
 2. Wypełniając formularz odręcznie i wysyłając go pocztą albo doręczając osobiście do właściwego ze  względu na umiejscowienie domu urzędu miasta lub gminy. Urzędnik na miejscu wprowadzi dane do systemu.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o CEEB (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) w deklaracji trzeba podać takie informacje, jak:

 • metryka budynku (adres nieruchomości),
 • rodzaj zainstalowanego źródła ciepła (wybiera się z listy – w przypadku deklaracji elektronicznej),
 • funkcji źródła ciepła (ogrzewanie (c.o.)/podgrzewanie wody (c.w.u.)
 • w przypadku kotła na paliwa trzeba podać dodatkowo klasę kotła i rodzaj paliwa,
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
 • adres e-mail (opcjonalnie).

Wypełnienie formularza deklaracji jest proste i zajmuje kilka minut.

Ile deklaracji wpłynęło do CEEB?

Do 1 lipca 2022 do CEEB wpłynęło 6 502 162 deklaracji.

Jakie źródła ciepła zgłaszają Polacy w deklaracjach CEEB?

Analiza przesłanych deklaracji wykazuje, że Polacy najczęściej do ogrzewania wykorzystują kotły na paliwa stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy). Na dzień 1 lipca 2022  zgłoszono 1 092 393 kotłów z podajnikiem i 2 162 492 kotłów zasypowych. Drugie miejsce zajmują kotły gazowe - 2 346 454 szt. oraz ogrzewanie elektryczne – 1 031 390 szt. Kotłów olejowych zgłoszono 94 829. Kominków/kóz/ogrzewaczy powietrza na paliwo stałe (drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy, węgiel) zgłoszono 1 028 944.

Coraz więcej pomp ciepła w deklaracjach CEEB

Polacy zgłosili też 210 406 pomp ciepła oraz 309 401 kolektorów słonecznych.

Jakie kary za niezgłoszenie źródła ciepła do CEEB?

Jeśli ktoś nie zgłosi źródła ciepła swojej nieruchomości w odpowiednim terminie, może otrzymać karę grzywny wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej