Autostrada A4 i droga ekspresowa S19 będzie budowana przez polsko-indyjskie konsorcjum

2010-04-23 13:31

W rzeszowskim oddziale GDDKiA podpisano umowę na budowę odcinka autostrady A4 od W. Rzeszów Zachód do W. Rzeszów Centralny oraz odcinka drogi ekspresowej S 19 od W. Rzeszów Zachód do W. Świlcza. To ostatni odcinek wchodzący w skład tzw. autostradowej obwodnicy Rzeszowa.

Wykonawcą tej inwestycji będzie polsko-indyjskie konsorcjum firm Radko Sp. z o.o., Autostrada Wschodnia Sp. z o.o. oraz PUNJ LLOYD Ltd z Indii. Wartość kontraktu to 441,7 mln zł (w tym odcinek A4 – 234,3 mln zł, odcinek S19 – 207,5 mln zł). Projekt przewidziany jest do współfinansowania ze środków unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetowych. Termin realizacji to 18 miesięcy.

Inwestycja obejmuje w szczególności:

  •  budowę autostrady A4 o długości 4013,44m
  • budowę drogi ekspresowej S-19 o długości 4375,37m,
  • budowę węzła „Świlcza”,
  • budowę węzła „Rzeszów Zachodni”,
  • przebudowę istniejących dróg powiatowych, gminnych i gospodarczych,
  • budowę dróg dojazdowych,
  • budowę drogowych obiektów inżynierskich: 8 wiaduktów, 3 mostów, 4 przejazdów gospodarczych, 10 przepustów i przejść dla małych zwierząt i płazów
  • budowę urządzeń z zakresu ochrony środowiska zapisanych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wynikających z ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykonanej w ramach uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (w tym: ekranów akustycznych, zieleni izolacyjnej, separatorów i zbiorników ekologicznych),
  • budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej: budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających, oświetlenia drogi wraz z zasilaniem, przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, sieci melioracyjnych, sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia, przebudowę linii niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz urządzeń teletechnicznych.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej