Remonty mieszkań. Poszukiwani fachowcy od remontów. Kiedy potrzebujemy pozwolenia na remont?

Samodzielne malowanie ścian
Autor: Dulux Malowanie ścian nie jest bardzo skomplikowaną czynnością, może dlatego wobec rosnących cen usług budowlanych remontujący mieszkania decydują się na samodzielną pracę

Remonty mieszkań w 2020 roku przeprowadziło aż 85% Polaków. Co najczęściej remontowali Polacy? Jacy fachowcy są najbardziej poszukiwani obecnie? Ile planujemy przeznaczyć na remont w tym roku? Kiedy potrzebne jest pozwolenie na przeprowadzenie remontu mieszkania?

Popyt i podaż na remonty mieszkań

GUS szacuje, że w Polsce ok. 7,5 mln mieszkań, czyli więcej niż 60% wymaga prac naprawczych, zaś ponad 10% kapitalnych remontów mieszkań. Istotnym czynnikiem decydującym o ilości zasobów kwalifikujących się do odnowienia, jest okres powstania budynku. Struktura wiekowa zasobów mieszkaniowych Polski jest typowa dla większości krajów europejskich i wynosi: 30% dla budynków najstarszych, 30% dla budynków wybudowanych w latach 1945-1970 oraz 40% dla budownictwa najmłodszego, powstałego w latach 70. lub później. 

Remonty mieszkań najczęściej zależą od możliwości finansowych lub są wymuszane stanem obiektów czy pomieszczeń.  Bodźcem do przeprowadzenia remontu okazał się koronawirus. Aktywność remontowa Polaków, która zaczęła  się na wiosnę 2020, to efekt długiego przebywania w domach z powodu pandemii. Sklepy budowlane nie były w roku 2020 zamykane, a zakupy internetowe przeżywały swoisty boom. Taki trend według ekspertów ma się utrzymać w 2021 roku.

Remonty mieszkań w 2020

W 2020 roku aż 85% Polaków wykonała różnego rodzaju prace remontowe. Blisko połowa z nich przeprowadzała drobne prace renowacyjne i naprawcze oraz odmalowała ściany i sufity. Chętnie wymienialiśmy też meble i dodatki (23%) oraz aranżowaliśmy na nowo poszczególne pomieszczenia (19%). Najczęściej remontowane były: sypialnia, salon, kuchnia lub jadalnia. Według PAYBACK Opinion Poll, w ostatnich 12 miesiącach najczęściej remontowanym pomieszczeniem była kuchnia (wskazało ją 25% ankietowanych), potem salon, sypialnia i łazienka. Niemal co piąte przedsięwzięcie było remontem generalnym całego domu lub mieszkania.

Na remonty Polacy wydali mniejsze kwoty, niż w latach poprzednich, a część prac wykonali własnym sumptem. Blisko połowa badanych (45%) wydała na remont mniej niż 3000 zł, a co piąty Polak przeznaczył na niego nie więcej niż 5000 zł. A 15% Polaków przearanżowała wybrane pomieszczenie za kwotę 7000 zł – na takie statystyki remontowe wskazuje najnowsze badanie SW Research. Trochę inne dane podaje najnowsze badanie PAYBACK Opinion Poll. W kwestii kosztów ostatniego remontu prawie 30% badanych zmieściło się w przedziale 1000-5000 zł. Co piąty przeznaczył na ten cel 5000- 10 000 zł, a co szósty 10 000-20 000 zł. Prawie 13% badanych wydało do 1000 zł. Na najkosztowniejsze remonty powyżej 30 000 zł zdecydowało się 14% ankietowanych.

Ile przeznaczymy na remonty mieszkań w 2021

W przypadku planowanych remontów 24% badanych (PAYBACK Opinion Poll) zakłada budżet w wysokości między 10 000-20 000 zł. Nieco mniejsza grupa planuje wydać 5000-10 000 zł i prawie tyle samo 1000-5000 zł. Remont powyżej 30 000 zł deklaruje 14% ankietowanych, a 12% chce wydać mniej niż 1000 zł. 

Remonty mieszkań
Autor: Fixly Najczęściej wykonywane prace podczas remontu mieszkania

Remonty mieszkań to duży obszar działalności na rynku budowlanym, a tak niewiele się o nich mówi. Może dlatego, że remontami mieszkań zajmują się najmniejsze firmy budowlane, często kilku a nawet jednoosobowe, których nie biorą pod uwagę nawet statystyki GUS, które do opisywania sytuacji w budownictwie i wyliczania budowlanej koniunktury nie biorą pod uwagę firm zatrudniających poniżej 9 osób. Badania rynku remontowego są potrzebne chociażby po to, by sygnalizować firmom budowlanym i fachowcom w konkretnych zawodach budowlanych, jakie może być zainteresowanie ich działalnością.

remonty mieszkań
Autor: Fixly Pomieszczenia w mieszkaniach i domach remontowane najczęściej

Remont mieszkania, czyli fachowiec pilnie poszukiwany

Podczas remontu mieszkania potrzeba zatrudnienia fachowca czy firmy budowlanej wzrasta przy remontach kompleksowych oraz w przypadkach wymiany okien lub zmianą układu pomieszczeń. Jak wynika z badań Fixly, prawie 1/3 remontujących nawet do najprostszych prac zatrudniła fachowców, z drugiej strony dziwi, że niewiele mniej osób wykonuje samodzielnie najbardziej skomplikowane czynności. Z kolei Oferteo.pl podało, że w roku 2020 aż 71% uczestników badania przyznało, że przy procesie budowy korzystało z usług kilku wyspecjalizowanych wykonawców. Pozostali zdecydowali się na zlecenie całości prac jednemu wykonawcy. Jednocześnie aż 81% ankietowanych samodzielnie zajęło się pracami wykończeniowymi, w celu ograniczenia kosztów budowy. 

Remonty już przeprowadzone to jedno, istotne są plany remontowe, bo to sygnał dla firm budowlanych i indywidualnych fachowców, na jaki popyt mogą trafić ich usługi. A że podaż profesjonalistów już dziś jest za mała, klient musi liczyć się ze zjawiskiem rynku wykonawcy (długie terminy oczekiwania, wyższe ceny robocizny, rosną też ceny materiałów budowlanych

remont mieszkania kryterium wyboru fachowca
Autor: Fixly Kryteria wyboru fachowca od remontu mieszkania w roku 2019 wg Fixly

Co trzeci inwestor budujący czy remontujący dom w 2020 roku przekroczył budżet zaplanowany na robociznę – wynika z raportu Oferteo.pl. Wybierając ekipę budowlaną Polacy kierują się zwykle opiniami poprzednich klientów i ceną. Poszukiwania specjalistów zajmują zwykle do 1 miesiąca, chociaż co trzeciemu inwestorowi zajęło to nawet 3 miesiące. Kolejny miesiąc najczęściej mija w oczekiwaniu na wolny termin w kalendarzu wykonawców. Najtrudniej o fachowca od kwietnia do września, bo to najpopularniejszy okres przeprowadzania remontów.

Najlepszy czas na remont
Autor: PAYBACK Opinion Poll Najlepszy czas na remont mieszkania lub domu

Poszukiwania odpowiedniej ekipy czy fachowca to przyczyna odkładania planów remontowych. Co wskazuje, że Polacy nie mają zaufania do firm zatrudnianych z tzw. przypadku. Dla zdecydowanej większości opinie bliskich lub znajomych zdecydowały o zatrudnieniu konkretnego wykonawcy. Co ciekawe, aż 80% osób planujących remont mieszkania szuka wykonawców poza Internetem. Jednak siła Internetu rośnie, a niepochlebne opinie klientów – rozchodzące się dużo szybciej niż przekazywane z ust do ust – mogą być dla wykonawców narzędziem wykluczania z rynku tych niesolidnych.  

Bariery w przeprowadzaniu remontów mieszkań

Z prowadzonych badań wynika, że największą przeszkodą w przeprowadzeniu remontu mieszkania jest brak pieniędzy – tak deklaruje 37% ankietowanych (ale to pozytywny wynik, bo jeszcze kilka lat temu ten odsetek wynosił prawie 67%). Barierą był też do 2020 roku brak czasu, ale tę tendencję nieco zmieniła pandemia i przymusowa izolacja w domach i mieszkaniach. Brak zaufanych fachowców wstrzymuje od takiej decyzji tylko (aż?) 16% inwestorów. 

Trzeba też dodać, że remonty mieszkań – zasłużenie czy nie – ale wciąż są uznawane za niezwykle stresującą decyzję i sytuację życiową już w trakcie. To zastanawiające, że w XXI w., w sytuacji dobrobytu technologicznego i materiałowego remont i naprawy w domu są źródłem stresu dla 66% osób! Widmo takiego stresu również wstrzymuje lub opóźnia decyzje remontowe. 

Remonty mieszkań z pozwoleniem czy bez?

Ogólnie rzecz ujmując, remont mieszkania czy domu nie wymaga pozwolenia na budowę. Są jednak wyjątki od tej reguły, o czym powinny wiedzieć ekipy remontujące i przede wszystkim inwestorzy. Upewnijmy się, że zakres planowanych prac nie wymaga pozwolenia na budowę. Z praktyki bowiem wynika, że niezrozumienie lub zignorowanie przepisów prowadzi do samowoli budowlanej, przed sądami toczą się spory o interpretację pojęcia „remont” by wybronić się od kary. Powołując się na orzecznictwo sądowe, konieczność wystąpienia o pozwolenie na budowę w przypadku remontu mieszkania, wyjaśnia adwokat Sebastian Janicki z Kancelarii Magnusson Tokaj i Partnerzy, specjalista w zakresie Prawa budowlanego:

– Pozwolenia na budowę nie wymagają co do zasady remonty, czyli roboty wykonywane w istniejącym budynku, mające na celu odtworzenie jego stanu pierwotnego, także z wykorzystaniem wyrobów innych niż początkowo (np. stolarka). Można więc bez pozwolenia na budowę wprowadzać zmiany związane z montowaniem klimatyzacji, wymianą parapetów i sanitariatów czy demontażem podwieszanego sufitu. Bez pozwolenia wstawiamy lub rozbieramy ścianki działowe, o ile nie są one elementem konstrukcyjnym budynku, nie wpływają na jego przeznaczenie ani stan techniczny oraz nie decydują o przestrzennym wydzieleniu samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot odrębnej własności. Pozwolenia na budowę nie wymagają również wykonanie lub wymiana wewnętrznych instalacji wodnych i instalacji elektrycznych, ale tylko wówczas gdy nie dotyczą one całości bądź przeważającej części instalacji całego budynku. Jednak jeśli roboty polegają na wykonaniu lub wymianie niewielkiej części instalacji budynku, ale powodują zmianę parametrów dostarczanej wody, prądu, gazu itp. dla całego budynku – podlegają już obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę.

W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, kryterium o tym rozstrzygającym jest to, czy roboty prowadzą do zmiany parametrów użytkowych lub technicznych całego obiektu. Zgodnie z orzecznictwem sądowym, za parametr użytkowy i techniczny, o którym mowa w Prawie budowlanym, uznaje się m.in. wszelkie wielkości wyrażone w jednostkach miary czy wagi elementów użytkowych budynku, takich jak: dach, okna, schody, liczba pomieszczeń oraz elementów technicznych budynku, takich jak: ciężar konstrukcji czy odporność przeciwpożarowa, a także wartości określające sposób i zakres korzystania z danego obiektu, prowadzące do zmiany zasad korzystania z niego.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej