Remonty mieszkań. Ile wydajemy na remont mieszkania? Jak często remontujemy?

2021-10-19 13:40
remont mieszkania
Autor: gettyimages Remont mieszkania wiąże się z wydatkami rzędu przynajmniej 10 tys. zł. Z własnego doświadczenia mogę dodać, że to minimum, do którego nie wlicza się wyposażenia

Remonty mieszkań w 2021 roku przeprowadziło aż 85% Polaków. Co najczęściej remontują Polacy? Ile średnio przeznaczamy na remont? Mieszkańcy których miast korzystają najczęściej z ekip remontowych? Prezentujemy raport o remontach mieszkań.

Spis treści

  1. Popyt i podaż na remonty mieszkań
  2. Remonty mieszkań w 2021
  3. Ile przeznaczymy na remonty mieszkań w 2021
  4. Najlepszy czas na remont mieszkania
  5. Jak często remontujemy?
  6. Mieszkańcy których miast korzystają najczęściej z ekip remontowych?
  7. Problemy z ekipami remontowym? W których miastach najwięcej?

Popyt i podaż na remonty mieszkań

GUS szacuje, że w Polsce ok. 7,5 mln mieszkań, czyli więcej niż 60% wymaga prac naprawczych, zaś ponad 10% kapitalnych remontów mieszkań. Istotnym czynnikiem decydującym o ilości zasobów kwalifikujących się do odnowienia, jest okres powstania budynku. Struktura wiekowa zasobów mieszkaniowych Polski jest typowa dla większości krajów europejskich i wynosi: 30% dla budynków najstarszych, 30% dla budynków wybudowanych w latach 1945-1970 oraz 40% dla budownictwa najmłodszego, powstałego w latach 70. lub później. 

Remonty mieszkań najczęściej zależą od możliwości finansowych lub są wymuszane stanem obiektów czy pomieszczeń. Bodźcem do przeprowadzenia remontu okazał się koronawirus. Aktywność remontowa Polaków, która zaczęła się na wiosnę 2020, to efekt długiego przebywania w domach z powodu pandemii. Zakupy internetowe przeżywały swoisty boom. Taki trend według ekspertów utrzymywał się również w 2021 roku.

Remonty mieszkań w 2021

W 2021 roku aż 85% Polaków wykonała różnego rodzaju prace remontowe. Blisko połowa z nich przeprowadzała drobne prace renowacyjne i naprawcze oraz odmalowała ściany i sufity. Chętnie wymienialiśmy też meble i dodatki (23%) oraz aranżowaliśmy na nowo poszczególne pomieszczenia (19%). Najczęściej remontowane były: sypialnia, salon, kuchnia lub jadalnia. Według PAYBACK Opinion Poll, w ostatnich 12 miesiącach najczęściej remontowanym pomieszczeniem była kuchnia (wskazało ją 25% ankietowanych), potem salon, sypialnia i łazienka. Niemal co piąte przedsięwzięcie było remontem generalnym całego domu lub mieszkania.

Ile przeznaczymy na remonty mieszkań w 2021

Zespół analityczny iSPRZET. przeprowadził badanie polegające na weryfikacji nawyków remontowych Polaków, tworząc przy tym rankingi miast, w których mieszkańcy najwięcej wydają na remonty, przeprowadzają ich najwięcej oraz najczęściej wynajmują ekipy budowlane do przeprowadzania różnego rodzaju prac remontowych.

Najwięcej na remonty wydają mieszkańcy Warszawy. 70% z nich zadeklarowało, że na jednorazowy remont przeznacza powyżej 10 tys. zł. Miejsce drugie, z wynikiem 65,1% zajął Kraków. Na wysokie koszty remontów w tych miastach może wpływać kilka czynników. Są to między innymi wyższe ceny towarów i usług.

Zaskakiwać może miejsce trzecie rankingu wydatków remontowych, na którym uplasowały się Katowice: powyżej 10 tysięcy złotych na remonty wydaje tam 63,8% ankietowanych mieszkańców. Katowice wyprzedziły więc znacznie większe miasta – jak Poznań (61,3%), Wrocław (60,6%) czy Łódź (55,1%).

Jednym z czynników, wpływających na to, że Warszawa, Kraków i Katowice zajęły pierwsze trzy miejsca, może być fakt, że właśnie w tych miastach najchętniej wynajmowano ekipy remontowe. Zatrudnienie fachowców do remontu zazwyczaj zwiększa jego koszty.

Badanie wykazało również korelację pomiędzy kosztem remontu, a jego częstotliwością. Mieszkańcy Krakowa, Katowic oraz Warszawy dominują w grupie dokonującej remontów co trzy lata lub rzadziej. Przeprowadzają więc oni prace remontowe rzadko, ale wykładają na nie jednorazowo większe sumy.

Powyżej 10 tysięcy złotych na remonty najrzadziej przeznaczali mieszkańcy Bydgoszczy (50,79%), Łodzi (55,05%) oraz Gdańska (57,5%). Tuż nad nimi w rankingu uplasowały się Białystok (58,1%) i Szczecin (58,5%).

Przeprowadzając remont, mieszkańcy największych miast zazwyczaj przygotowują się na duże wydatki. Zdecydowana większość z nich (aż 60,2%) przeznacza na ten cel ponad 10 tys. zł. Przeznaczanie tak dużych funduszy na remonty może być związane z tym, że:

  • Polacy stosunkowo często zatrudniają do prac remontowych fachowców, a to podnosi koszty.
  • Przeprowadzone badania wykazały, że im rzadziej przeprowadzamy remont, tym wyższe są jego koszty. Największa grupa respondentów dokonuje remontu średnio raz na 3 lata, a niewiele mniejsza – nie częściej niż raz na 5 lat.

Na duże koszty remontów wpływają rosnące ceny materiałów budowlanych, jak i usług. W skład kwoty przeznaczonej na remont wchodzą koszty materiałów, sprzętu budowlanego/remontowego oraz ewentualnie zatrudnienie fachowców.

koszty remontu
Autor: iSPRZET. Link: Kliknij, aby powiększyć
Trzeba wiedzieć

Remonty mieszkań to duży obszar działalności na rynku budowlanym, a tak niewiele się o nich mówi. Może dlatego, że remontami mieszkań zajmują się najmniejsze firmy budowlane, często kilku a nawet jednoosobowe, których nie biorą pod uwagę nawet statystyki GUS, które do opisywania sytuacji w budownictwie i wyliczania budowlanej koniunktury nie biorą pod uwagę firm zatrudniających poniżej 9 osób. Badania rynku remontowego są potrzebne chociażby po to, by sygnalizować firmom budowlanym i fachowcom w konkretnych zawodach budowlanych, jakie może być zainteresowanie ich działalnością.

Najlepszy czas na remont mieszkania

W jakich miesiącach najchętniej przeprowadzamy remonty? Są takie 3 miesiące w roku: maj, czerwiec i lipiec.

Najlepszy czas na remont
Autor: PAYBACK Opinion Poll Najlepszy czas na remont mieszkania lub domu Link: Kliknij, aby powiększyć

Jak często remontujemy?

Według badania iSPRZET. największa grupa respondentów (43,1%) zadeklarowała, że przeprowadza remonty raz na 3 lata. 40,9% ankietowanych robi to nie częściej niż raz na 5 lat. 11,9% – przynajmniej raz do roku. Wśród przebadanych respondentów niewiele osób decydowało się na prace remontowe kilka razy rocznie – zaledwie 4,1% – ale pośród nich dominowali mieszkańcy Warszawy (ponad ¼).

W grupie przeprowadzających prace remontowe raz w roku lub częściej dominują mieszkańcy Białegostoku (22,6%), Gdańska (20,6%), Łodzi (19,1%) oraz Bydgoszczy (19,0%). 77,4% osób z Białegostoku, 79,5% z Gdańska i 80,9% z Łodzi przeprowadza remont co 3 lata lub rzadziej, Warto zwrócić uwagę na fakt, że są to miasta, z których pochodzą ankietowani najczęściej deklarujący, że nie wydają na remont powyżej 10 tys. zł.

Stosunkowo rzadko remonty przeprowadzają osoby z Katowic – zaledwie 11% robi to raz do roku lub częściej, Krakowa (11,3%) oraz Warszawy (14,1%). Zazwyczaj organizują oni prace remontowe co 3 – 5 lat albo rzadziej (odpowiednio: 89%, 88,7% i 85,9%). W grupie mieszkańców Warszawy dominują osoby dokonujące remontu raz na 5 lat lub rzadziej – 47,7%.  Z kolei remont  raz na 3 lata przeprowadza 38,2% ankietowanych z tego miasta.

Warto zaznaczyć, że są to miasta, w których na remonty wydaje się najwięcej i najczęściej sięga po wsparcie fachowców. Można więc wnioskować, że w tych miastach remonty są przeprowadzane rzadziej, ale za to na szerszą skalę.

Częste remonty – raz do roku i częściej – organizuje 16% mieszkańców Wrocławia. Około 47,9% przeprowadza je raz na 3 lata. Pozostałe 36,1% – raz na pięć lat lub rzadziej.

Przynajmniej raz do roku mieszkania remontuje również 16,1% ankietowanych z Poznania, a 18,8% ze Szczecina.

miasta remonty
Autor: iSPRZET. Link: Kliknij, aby powiększyć

Mieszkańcy których miast korzystają najczęściej z ekip remontowych?

Przy remontach najchętniej korzystamy z usług fachowców. 46,9% ankietowanych wskazało, że zazwyczaj do remontu zatrudnia profesjonalne ekipy budowlane. Niewiele mniejsza grupa najczęściej dokonuje remontu ze wsparciem rodziny lub znajomych – robi to 43,9%. Zaledwie 9,8% ankietowanych prace remontowe wykonuje samodzielnie.

remonty z ekipą budowlaną
Autor: iSPRZET. Link: Kliknij, aby powiększyć

Problemy z ekipami remontowym? W których miastach najwięcej?

Zdecydowana większość respondentów deklaruje, że miała problemy z ekipami remontowymi. Taką odpowiedź wskazało aż 62,7% osób przeprowadzających remonty. Oznacza to, że problemy z ekipami mieli także ci respondenci, którzy zatrudniają ich okazyjnie, częściej wykonując prace samodzielnie albo z pomocą rodziny i znajomych.

W grupie osób, które najczęściej decydują się na remont przy wsparciu fachowców równo 50% deklaruje, że spotkało się z problemami dotyczącymi jakości świadczonych usług przez firmy budowlane. W grupie osób, które zazwyczaj proszą o pomoc rodzinę lub znajomych – na problemy z ekipami remontowymi wskazało aż 74%.

ranking miast/problemy z ekipami remontowymi
Autor: iSPRZET. Link: Kliknij, aby powiększyć
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej