Ceny paliw – jak wpływają na koszty firmy? Aktualne ceny paliw z 20 października 2021

2021-10-20 14:37
ceny paliw
Autor: gettyimages Ceny paliw, tak jak ceny energii, są istotnym elementem ustalania cen niemal wszystkich wyrobów i usług

Cena paliwa wpływa nie tylko na bieżące koszty funkcjonowania firm związanych z budownictwem, ale również na ich sytuację w przyszłości, szczególnie wtedy, gdy ceny paliw rosną w stosunku do zakładanych kosztów dla zaplanowanych przedsięwzięć. Jakie są aktualnie średnie ceny paliw?

Spis treści

 1. Średnie ceny paliwa – październik 2021
 2. Hurtowe ceny paliwa – październik 2021
 3. Składniki ceny paliwa
 4. Opłata paliwowa i akcyza w cenie paliwa

Średnie ceny paliwa – październik 2021

Średnie ceny detaliczne w zł/l (w nawiasie poprzednia cena)
Pb 95 ON
↑    5,91   (5,89)       ↑    5,93   (5,89)
Średnie ceny paliw w rafineriach w zł/m3 
zawierają podatek akcyzowy i opłatę paliwową, bez podatku VAT
Pb 95 ON
↑  4790,40   (4779,40) ↑   4936,40   (4928,00) 

Źródło: e-petrol.pl, aktualizacja 20.10.2021.

Średnie ceny paliw lokalnie w zł/l
Pb 95 S 98 ON LPG
najwyższa

podlaskie

5,94

lubuskie

6,17

podlaskie

5,96

podlaskie

3,21

najniższa

opolskie, łódzkie

5,87

łódzkie

6,00

łódzkie

5,85

warmińsko-mazurskie

3,12

Źródło: REFLEX, aktualizacja 20.10.2021.

Inteligentna droga przyszłości

Ceny paliw, tak jak ceny energii, są istotnym elementem ustalania cen niemal wszystkich wyrobów i usług. Ich wysokość nabiera szczególnego znaczenia, gdy działalność firmy w szerokim zakresie opiera się na transporcie (wewnętrznym i zewnętrznym) i maszynach zasilanych paliwami. Stąd wiele firm budowlanych (np. Budimex) prowadząc swoje analizy cen materiałów budowlanych, włącza do stałych analiz ponoszonych kosztów również ceny paliwa.

O cenach paliw decydują ich producenci i importerzy, ale nie te koszty stanowią o finalnej (detalicznej) cenie. Niektóre składowe ceny paliwa są stałe (jak akcyza czy opłata paliwowa), ale już ceny zakupu i marże poszczególnych sprzedawców mogą być inne. Stąd ceny paliw, nawet sprzedawane pod tą samą marką, mogą się lokalnie różnić i to znacznie.

Hurtowe ceny paliwa – październik 2021

Poniżej ceny paliw dwóch największych polskich producentów – ORLENU i LOTOSU. Ceny w zł/m3, nie zawierają podatku VAT. 

zmiana aktualna poprzednia
Eurosuper 95      4790,00     4781,00
Super Plus 98 5081,00 5040,000
olej napędowy Ekodiesel  4938,00 4928,00
olej napędowy Arktyczny  5203,00 5193,00
olej napędowy grzewczy Ekoterm  3423,00 3404,00

Źródło: ORLEN. Ceny nie zawierają podatku VAT. Taryfa z 20 października 2021.

Bp 95  4791,00 4777,00
Bp 98 5089,00 5035,00
olej napędowy EURODIESEL 4934,00 4928,00
olej napędowy I Z-40 5199,00 5193,00
olej napędowy opałowy LOTOS RED  3423,00 3403,00

Źródło: LOTOS. Ceny z 20 października 2021.

Składniki ceny paliwa

Na cenę paliwa składa się kilka elementów:

 • ceny paliw w rafineriach
 • akcyza
 • opłata paliwowa
 • podatek VAT
 • opłata emisyjna
 • marża

I jak widać na poniższym wykresie, ceny paliw w rafineriach (tym rynkiem rządzą światowi potentaci i często również polityka międzynarodowa) i podatki (VAT i akcyzowy) są najbardziej kosztownymi składnikami ceny paliwa.

Struktura ceny paliwa
Autor: e-petrol.pl Struktura ceny paliwa w Polsce

Opłata paliwowa i akcyza w cenie paliwa

Opłata paliwowa została ustanowiona (w ustawach Autostrady płatne oraz Krajowy Fundusz Drogowy) w celu zasilania Funduszu Drogowego (80% przychodu z opłaty, wcześniej Krajowy Fundusz Drogowy) i Funduszu Kolejowego (czyli na transport kolejowy 20%). Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej od paliw silnikowych oraz gazu mają:

 • producenci paliw silnikowych lub gazu
 • importerzy paliw silnikowych lub gazu
 • podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych lub gazu
 • inne podmioty podlegające na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych lub gazu.

Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej powstaje z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych oraz gazu. Podstawą obliczenia wysokości opłaty paliwowej jest ilość paliw silnikowych lub gazu od jakich wymienione wyżej podmioty są obowiązane zapłacić podatek akcyzowy. Opłata paliwowa nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym z tytułu importu wyrobów akcyzowych.

Na rok 2021 obowiązują następujące stawki opłaty paliwowej:

 • 165,14 zł za 1000 l za benzyny silnikowe PB95 i PB98 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami,
 • 338,53 za 1000 l olejów napędowych zaw. S<=0,001 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponenty stanowiące samoistne paliwa,
 • 198,25 zł za 1000 kg gazów propan-butan i innych wyrobów,
 • na olej opałowy lekki i ciężki stawka opłaty paliwowej wynosi 0zł. 

Stawki opłaty paliwowej są podwyższane na kolejny rok w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi GUS wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Akcyza, czyli podatek nakładany na niektóre wyroby konsumpcyjne by ograniczyć ich spożycie (tzw. podatek od luksusu, np. alkohol czy papierosy) lub ze względu na duży akumulację zysku, bo ograniczenia nie wchodzą w grę (do tej grupy zaliczają się wszelkie paliwa). Stawki akcyzy na paliwa na rok 2021 są następujące:

 • benzyny silnikowe Pb98, Pb95 – 1514 zł/1000 l 
 • oleje napędowe – 1145 zł/1000 litrów
 • olej opalowy lekki – 232 zł/1000 l
 • olej opałowy ciężki – 64 zł/t
 • propan-butan (autogaz) – 644 zł/t
 • pozostałe paliwa silnikowe – 1771 zł/1000 litrów

[na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 listopada 2020 w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2021]

Od 1 stycznia 2019 przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy paliwa silnikowe muszą uiszczać opłatę emisyjną. Na rok 2021 stawka opłaty emisyjnej wynosi 80 zł/1000 l, zarówno dla benzyn silnikowych, jak i olejów napędowych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej