Remonty mieszkań. Jacy fachowcy od remontów mieszkań będą poszukiwani w roku 2019? Kiedy potrzebne jest pozwolenie na wykonanie remontu?

2019-07-04 13:56 czem
Samodzielne malowanie ścian
Autor: Dulux Malowanie ścian nie jest bardzo skomplikowaną czynnością, może dlatego wobec rosnących cen usług budowlanych remontujący mieszkania decydują się na samodzielną pracę

Remont mieszkania w roku 2019 deklaruje ponoć 75% Polaków. Remont mieszkania może okazać się trudnym przedsięwzięciem, bo coraz ciężej znaleźć fachowców i rosną ceny materiałów budowlanych. Jaki zakres mają najczęściej remonty mieszkań? Jakie są źródła finansowania remontów? Fachowcy od jakich robót remontowych są najbardziej poszukiwani? Kiedy potrzebne jest pozwolenie na przeprowadzenie remontu?

Remonty mieszkań z pozwoleniem na budowę czy bez?

Ogólnie rzecz ujmując, remont mieszkania czy domu nie wymaga pozwolenia na budowę. Są jednak wyjątki od tej reguły, o czym powinny wiedzieć ekipy remontujące i przede wszystkim inwestorzy. Upewnijmy się, że zakres planowanych prac nie wymaga pozwolenia na budowę. Z praktyki bowiem wynika, że niezrozumienie lub zignorowanie przepisów prowadzi do samowoli budowlanej, przed sądami toczą się spory o interpretację pojęcia „remont” by wybronić się od kary. Powołując się na orzecznictwo sądowe, konieczność wystąpienia o pozwolenie na budowę w przypadku remontu mieszkania, wyjaśnia adwokat Sebastian Janicki z Kancelarii Magnusson Tokaj i Partnerzy, specjalista w zakresie Prawa budowlanego:

– Pozwolenia na budowę nie wymagają co do zasady remonty, czyli roboty wykonywane w istniejącym budynku, mające na celu odtworzenie jego stanu pierwotnego, także z wykorzystaniem wyrobów innych niż początkowo (np. okna). Można więc bez pozwolenia na budowę wprowadzać zmiany związane z montowaniem klimatyzacji, wymianą parapetów i sanitariatów czy demontażem podwieszanego sufitu. Bez pozwolenia wstawiamy lub rozbieramy ścianki działowe, o ile nie są one elementem konstrukcyjnym budynku, nie wpływają na jego przeznaczenie ani stan techniczny oraz nie decydują o przestrzennym wydzieleniu samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot odrębnej własności.
Pozwolenia na budowę nie wymagają również wykonanie lub wymiana wewnętrznych instalacji wodnych i instalacji elektrycznych, ale tylko wówczas gdy nie dotyczą one całości bądź przeważającej części instalacji całego budynku. Jednak jeśli roboty polegają na wykonaniu lub wymianie niewielkiej części instalacji budynku, ale powodują zmianę parametrów dostarczanej wody, prądu, gazu itp. dla całego budynku – podlegają już obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę.

W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, kryterium o tym rozstrzygającym jest to, czy roboty prowadzą do zmiany parametrów użytkowych lub technicznych całego obiektu. Zgodnie z orzecznictwem sądowym, za parametr użytkowy i techniczny, o którym mowa w Prawie budowlanym, uznaje się m.in. wszelkie wielkości wyrażone w jednostkach miary czy wagi elementów użytkowych budynku, takich jak: dach, okna, schody, liczba pomieszczeń oraz elementów technicznych budynku, takich jak: ciężar konstrukcji czy odporność przeciwpożarowa, a także wartości określające sposób i zakres korzystania z danego obiektu, prowadzące do zmiany zasad korzystania z niego.

Popyt i podaż na remonty mieszkań

GUS szacuje, że w Polsce ok. 7,5 mln mieszkań, czyli więcej niż 60% wymaga prac naprawczych, zaś ponad 10% kapitalnych remontów mieszkań. Istotnym czynnikiem decydującym o ilości zasobów kwalifikujących się do odnowienia, jest okres powstania budynku. Struktura wiekowa zasobów mieszkaniowych Polski jest typowa dla większości krajów europejskich i wynosi: 30% dla budynków najstarszych, 30% dla budynków wybudowanych w latach 1945-1970 oraz 40% dla budownictwa najmłodszego, powstałego w latach 70. lub później.

Remonty mieszkań to duży obszar działalności na rynku budowlanym, a tak niewiele się o nich mówi. Może dlatego, że remontami mieszkań zajmują się najmniejsze firmy budowlane, często kilku a nawet jednoosobowe, których nie biorą pod uwagę nawet statystyki GUS, które do opisywania sytuacji w budownictwie i wyliczania budowlanej koniunktury nie biorą pod uwagę firm zatrudniających poniżej 9 osób. Badania rynku remontowego są potrzebne chociażby po to, by sygnalizować firmom budowlanym i fachowcom w konkretnych zawodach budowlanych, jakie może być zainteresowanie ich działalnością.

Remonty mieszkań o ograniczonym zakresie

Z analiz przeprowadzonych przez serwis Fixly wynika, że w roku 2018 remont mieszkania przeprowadziło  46% Polaków. Wiele z tych remontów – ok. 33%, zostało przeprowadzonych we własnym zakresie, szczególnie gdy w grę wchodziło malowanie ścian. Blisko 60% remontujących zwróciło się w tej sprawie do fachowców, zarówno przy kompleksowych jak i niewielkich pracach remontowych. 

Najczęściej wykonywane remonty mieszkań

 

Remonty mieszkań
Autor: Fixly

Najczęściej w roku 2018 remontowane były kuchnie, salony lub jadalnie, sypialnie i łazienki. Najrzadziej remonty dotyczyły garaży i poddaszy. 

Jakie pomieszczenia w mieszkaniach są remontowane najczęściej

remonty mieszkań
Autor: Fixly

Podczas remontu mieszkania potrzeba zatrudnienia fachowca czy firmy budowlanej wzrasta przy remontach kompleksowych oraz w przypadkach wymiany okien lub zmianą układu pomieszczeń. Z badań Fixly wynika jednak, że prawie 1/3 remontujących do najprostszych prac zatrudniła fachowców, z drugiej strony dziwi, że niewiele mniej osób wykonało samodzielnie najbardziej skomplikowane czynności.  

Remonty mieszkań fachowcy
Autor: Fixly

Decyzja o remontach mieszkań zapada najczęściej z potrzeby odświeżenia domu lub zmiany aranżacji. W roku 2018 było to 78% decyzji remontowych. Do remontu mieszkania przyczyniają się także takie sytuacje jak narodziny dziecka (7%) czy konieczność naprawy po dużej awarii typu zalanie czy pożar (6%). 

Remonty mieszkań
Autor: Fixly Kiedy jest najlepszy okres na przeprowadzenie remontu

Dla porównania obecnych tendencji w sprawie remontów mieszkań zobaczmy co działo się w tej sprawie 10 lat temu. Wówczas badania nt. „Planów remontowych Polaków" opublikowało ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku. Oszacowano wtedy, że aż 60% zasobów mieszkaniowych Polski wymaga remontów. Większość (83%) przebadanych przez ASM, jako główny powód robót remontowych podało zły stan techniczny lokalu. Modernizacji dotyczyło prawie 55% remontów, w tym 16% mieszkań substandardowych (np. nie mających łazienek, kanalizacji, bieżącej lub ciepłej wody). Na bieżące naprawy lub poprawę funkcjonalności wskazało 6% ankietowanych.

Bariery w przeprowadzaniu remontów mieszkań

Z prowadzonych badań wynika, że największą przeszkodą w przeprowadzeniu remontu mieszkania jest brak pieniędzy – tak deklaruje 37% ankietowanych, a jeszcze kilka lat temu ten odsetek wynosił prawie 67%. Niemal porównywalną barierą co brak pieniędzy, jest obecnie brak czasu – twierdzi 35% osób, które chciałyby zrobić remont mieszkania. Brak zaufanych fachowców wstrzymuje od takiej decyzji 16% inwestorów.

W 2018 roku blisko 40% remontów i napraw zamknęły się w kwocie do 6000 zł. Prawie po równo (po ok. 30%) rozłożyły się wydatki remontowe między 6000-10 000 zł i powyżej 10 000 zl. 

Gdzie Polacy szukają pieniędzy na remonty mieszkań

Remont mieszkania pieniądze
Autor: Fixly

Trzeba też dodać, że remonty mieszkań – zasłużenie czy nie – ale wciąż są uznawane za niezwykle stresującą decyzję i sytuację życiową już w trakcie. To zastanawiające, że w XXI w., w sytuacji dobrobytu technologicznego i materiałowego remont i naprawy w domu są źródłem stresu dla 66% osób!

Fachowiec od remontów mieszkań poszukiwany

Jak podaliśmy na początku, w roku 2019 przeprowadzenie remontu mieszkania zadeklarowało 75% ankietowanych przez Fixly. Najczęściej deklarowano odświeżenie ścian i sufitów (23%), remont łazienki lub toalety 21%) oraz kuchni (15%). O wiele mniej jest planów co do wymiany podłogi (9%) i okien (5%), inne rodzaje remontów nie przekroczyły 5%. Plany remontowe to również sygnał dla firm budowlanych i indywidualnych fachowców, na jaki popyt mogą trafić ich usługi. A że podaż profesjonalistów już dziś jest za mała, klient musi liczyć się ze zjawiskiem rynku wykonawcy (długie terminy oczekiwania, wyższe ceny robocizny, rosną też ceny materiałów budowlanych.

Jest jeszcze jednak ważna informacja – Polacy mają trudności w oszacowaniu kosztów remontu. Zdecydowana większość planuje nie wydać na remont więcej niż 6000 zł, a to może okazać się nierealne wobec oczekiwanego efektu.

Kryteria wyboru fachowca od remontu mieszkania

remont mieszkania kryterium wyboru fachowca
Autor: Fixly

Poszukiwania odpowiedniej ekipy czy fachowca jest przyczyną odkładania planów remontowych. Co wskazuje, że Polacy nie mają zaufania do firm zatrudnianych z tzw. przypadku. Dla prawie 65% osób opinie bliskich lub znajomych zdecydowały o zatrudnieniu konkretnego wykonawcy, a 25% ma swoje zaprzyjaźnione ekipy. Aż 80% osób planujących remont mieszkania szuka wykonawców poza Internetem. Jednak siła Internetu rośnie, a niepochlebne opinie klientów – rozchodzące się dużo szybciej niż przekazywane z ust do ust – mogą być dla wykonawców narzędziem wykluczania z rynku.  

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej