Historyczne zmiany w Prawie budowlanym

2005-05-29 18:42
Wiata
Autor: A. Szandomirski Budowa wiaty nie wymaga pozwolenia na budowę

Od 26 września 2005 roku nie są już potrzebne pozwolenia na budowę niektórych obiektów i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieplnych i elektroenergetycznych, co jest znacznym ułatwieniem dla inwestorów.

Bez pozwolenia na budowę można już postawić wolnostojący parterowy budynek gospodarczy, wiatę, altanę o powierzchni zabudowy do 25 m2, przydomową oranżerię i ogród zimowy o powierzchni zabudowy do 25 m2. Jedyne ograniczenie dotyczy liczby tych obiektów na każdych 500 m2 działki. Nie wolno ich wybudować więcej niż dwa.

Pozwolenia na budowę nie są już wymagane na postawienie wolnostojącej kabiny telefonicznej, szafy i słupków telekomunikacyjnych, instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu oraz prowadzenie remontów istniejących już obiektów i urządzeń budowlanych, a także instalowanie tablic i urządzeń reklamowych, reklam świetlnych i podświetlanych poza terenem zabudowy. Gdyby jednak reklamy miały być zainstalowane na obiekcie zabytkowym to pozwolenie na budowę będzie potrzebne, podobnie jak na remont obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

Od 1 stycznia 2006 obowiązują też nowe wymogi dla ubiegających się o przyznanie uprawnień budowlanych. Aby uzyskać je do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń trzeba ukończyć studia magisterskie na odpowiednim kierunku dla danej specjalności i odbyć dwuletnią praktykę na budowie. Natomiast do uzyskania uprawnień do projektowania bez ograniczeń potrzebne są: ukończone studia magisterskie, dwuletnia praktyka przy sporządzaniu projektów i roczna praktyka na budowie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej