Zerowy PIT 2022 dla przedsiębiorców z czwórką dzieci. Polski Ład i PIT-0, czyli ulga dla rodzin 4+

2022-02-08 11:41
Zerowy PIT dla przedsiębiorców
Autor: Getty Images PIT-0 dla rodzin 4+ również dla rodziców zastępczych i opiekunów prawnych, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci

Zerowy PIT od 2022 roku dla przedsiębiorcy? Tak, ale pod warunkiem, że ma czwórkę dzieci i nie przekroczy założonego poziomu przychodów. Dowiedz się więcej o uldze dla rodzin 4+, którą wprowadził Polski Ład. Jakie przywileje w 2022 roku czekają na wielodzietnych prowadzących działalność gospodarczą? Jakie warunki trzeba spełnić aby skorzystać z PIT-0 dla rodzin 4+?

Spis treści

 1. Zerowy podatek i ulga 4+ - na czym to polega?
 2. Zerowy PIT - kto może skorzystać z ulgi 4+?
 3. PIT-0 - jakich dzieci dotyczy ulga 4+?
 4. Plik do pobrania - przewodnik PIT-0 dla rodzin 4+

Zerowy podatek i ulga 4+ - na czym to polega?

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy w roku podatkowym wychowywali co najmniej czworo dzieci. Obowiązuje ona od 1 stycznia 2022 roku i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

Zerowy PIT - kto może skorzystać z ulgi 4+?

W ramach Polskiego Ładu ani złotówki podatku od dochodów nie zapłacą rodzice, którzy wychowują co najmniej czworo dzieci. Nie ma znaczenia czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami. Ulga przysługuje rodzicom niezależnie od ich stanu cywilnego. Ulga będzie przysługiwała za cały rok podatkowy nawet, gdy czwarte dziecko urodzi się 31 grudnia 2022. Zwolnienie ma objąć przychody do wysokości 85 528 zł uzyskane:

 • z działalności gospodarczej, czyli przedsiębiorcy bez względu na formę opodatkowania (podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, stawka 5% tzw. ulga IP Box),
 • z umów zleceń,
 • na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy).

W przypadku obojga rodziców, będzie to 171 056 zł bez podatku. Przy wyższych zarobkach podatek będzie płacony dopiero od nadwyżki ponad te kwoty.

Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć pracodawcy oświadczenie o spełnieniu warunków jej stosowania. Przykładowy wzór oświadczenia jest w przewodniku zamieszczonym poniżej.

Ważne

Ulga dla rodzin 4+ nie obejmuje przychodów uzyskanych z tytułu umów o dzieło oraz z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę).

Ulga przysługuje rodzicom pod warunkiem, że:

 • Sprawowali władzę rodzicielską lub byli opiekunem prawnym nad co najmniej czwórką dzieci,
 • sprawowali funkcję rodziny zastępczej,
 • rodzic wykonywał obowiązek alimentacyjny – w przypadku dzieci pełnoletnich.

PIT-0 - jakich dzieci dotyczy ulga 4+?

Ulga przysługuje podatnikowi, który ma dzieci:

 • małoletnie,
 • pełnoletnie, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, które się uczą.

Przy czym dzieci pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się, w roku podatkowym:

 • nie uzyskały przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym lub zryczałtowanym podatkiem, z wyjątkiem przychodów z najmu opodatkowanych tym podatkiem,
 • nie podlegały opodatkowaniu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
 • nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej, z tytułu zbycia udziałów i instrumentów finansowych lub przychodów zwolnionych z podatku (ulga dla młodych; ulga dla powracających z zagranicy), w łącznej wysokości przekraczającej 3089zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Przy ustalaniu prawa do zwolnienia nie uwzględnia się dziecka, które w roku podatkowym, na podstawie orzeczenia sądu, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Plik do pobrania - przewodnik PIT-0 dla rodzin 4+

Przewodnik PIT-0 dla rodzin 4+

W przewodniku znajduje się przykładowy wzór oświadczenia, które należy złożyć pracodawcy aby skorzystać z ulgi. Zawarte są także najczęściej pojawiające się pytania podatników i odpowiedzi ministerstwa.

Źródło: gov.pl, własne

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej