Podatek ryczałtowy 2022 - dla kogo najlepszy? Jakie składki ZUS przy ryczałcie ewidencjonowanym? Poradnik

2022-01-07 12:32
Podatek ryczałtowy, podatek ewidencjonalny
Autor: Getty Images Podatek ryczałtowy - UWAGA na zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej 2022 roku, która ma wpływ na wysokość składki ZUS przy ryczałcie ewidencjonowanym

Podatek ryczałtowy, czy też ryczałt ewidencjonowany 2022 - co to jest, ile wynosi, kiedy się opłaca i jakich przedsiębiorców dotyczy? Jak wysokość składki zdrowotnej w 2022 roku wpłynie na wysokość składek opłacanych przez ryczałtowców? Podpowiadamy jak wyliczyć składkę ZUS przy ryczałcie ewidencjonowanym na nowych zasadach. Każdy przedsiębiorca powinien przeczytać ten praktyczny poradnik.

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, obowiązkowo powinien płacić odpowiednie podatki. W zależności od tego, czy jest to osoba fizyczna, czy też firma, można je rozliczać na różne sposoby. Jednym z nich jest właśnie podatek ryczałtowy, inaczej ryczałt ewidencjonowany, w którym od 2022 roku zmienił się sposób obliczania składki zdrowotnej. Fakt ten, w odróżnieniu do roku poprzedniego, będzie miał duży wpływ na wysokość opłacanych przez przedsiębiorcę składek ZUS. Dowiedz się w jaki sposób ustalić wysokość składki ZUS 2022 przy ryczałcie ewidencjonowanym.

 

Spis treści

 1. Co to jest podatek ryczałtowy?
 2. Podatek ryczałtowy 2022 - jak obliczyć składkę zdrowotną?
 3. Podatek ryczałtowy - o ile w 2022 roku wzrośnie wysokość składki zdrowotnej?
 4. Jak ustalić próg dochodowy w 2022
 5. Uwaga na niedopłaty na koniec roku! Zwrot tylko na wniosek
 6. Składki ZUS przy podatku ryczałtowym
 7. Do kiedy przedsiębiorcy mogą wybrać ryczałt i czy warto?

Co to jest podatek ryczałtowy?

Podatek ryczałtowy to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy korzystający z takiej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu, tym samym nie mają możliwości pomniejszania podatku o koszty jego uzyskania. Ryczałtem ewidencjonowanym mogą się rozliczać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby duchowne oraz osoby osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, itp., jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Czytaj też:

Podatek ryczałtowy 2022 - jak obliczyć składkę zdrowotną?

Wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców w 2022 roku jest zależna od:

 • przychodów,
 • przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z ustawą podatkową (Dz. U. z 2021 r., poz. 2105) uchwaloną w ramach Polskiego Ładu składka na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtowców wyniesie 9% podstawy jej wymiaru. A podstawa według GUS wyniesie:

 • 60% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach do 60 tys. zł
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach od 60 do 300 tys. zł
 • 180% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach powyżej 300 tys. zł

Chodzi oczywiście o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłaszana jest zazwyczaj po 20 stycznia każdego roku. Reasumując, dopiero w ostatnich tygodniach stycznia 2022 poznamy wysokość przeciętnego wynagrodzenia, które wpłynie na wysokość składki zdrowotnej.

Dysponujemy jednak danymi z III kwartału 2021. Wtedy przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5885,75 zł. Tendencja jest oczywiście wzrostowa. Możemy zatem przyjąć przybliżoną wysokość spodziewanego przeciętnego wynagrodzenia zaokrąglając kwotę z III kwartału, np. do 5900 zł. Z obliczeń wynika, że składka zdrowotna wyniesie:

 • przy przychodach do 60 tys. zł: 9% x 60% x 5900 = 318,60 zł
 • przy przychodach od 60 do 300 tys. zł: 9% x 100% x 5900 = 531 zł
 • przy przychodach powyżej 300 tys. zł: 9% x 180% x 5900 = 955,80 zł

Przy czym, w 2022 roku przedsiębiorcy nie odliczą od podatku składki zdrowotnej zapłaconej w 2022 roku.

Ważne

Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 lutego 2022 roku. W styczniu 2022 podstawa składki zdrowotnej będzie ustalana na dotychczasowych zasadach.

Podatek ryczałtowy - o ile w 2022 roku wzrośnie wysokość składki zdrowotnej?

Przypomnijmy, że w 2021 roku przedsiębiorcy na ryczałcie płacili 381,81 zł miesięcznie, ale składkę można było odliczyć od podatku. Była to kwota 328,78 zł. Po odliczeniu składki od podatku realne obciążenie miesięczne każdego ryczałtowca wynosiło 53,03 zł (381,81 zł - 328,78 zł). Nie ma co ukrywać, że po zmianach składki te będą znacznie wyższe:

 • przy przychodach do 60 tys. zł: z 53,03 zł do 318,60 zł (w przybliżeniu)
 • przy przychodach od 60 do 300 tys. zł: z 53,03 zł do 531 zł (w przybliżeniu)
 • przy przychodach powyżej 300 tys. zł: z 53,03 zł do 955,80 zł (w przybliżeniu)

Czytaj też:

Jak ustalić próg dochodowy w 2022

Które przychody, tegoroczne czy ubiegłoroczne, wziąć pod uwagę przy ustalaniu właściwego progu składki w 2022 roku? Tu przedsiębiorcy mogą wybierać, ale tylko ci, którzy prowadzili działalność gospodarczą przez cały poprzedni rok kalendarzowy. Polski Ład daje dwie możliwości do wyboru:

 • można wziąć pod uwagę przychody za ubiegły rok i na ich podstawie obliczyć wysokość składki zdrowotnej (przypadek wyli powyżej)
 • można też wziąć pod uwagę przychody od początku 2022 roku. Wtedy, dopóki nie osiągniemy przychodu, który przekroczy 60 tys. zł (I próg) podstawa składki wyniesienie 60% przeciętnej pensji (około 318 zł). Dopiero kolejne miesiące obejmie II próg, czyli 100% przeciętnej pensji (około 531 zł). Gdy przychody przekroczą 300 tys. zł, podstawa wzrośnie do 180% przeciętnej pensji.

W pierwszym i drugim przypadku niestety zapłacimy tyle samo, mimo że przez pierwsze kilka miesięcy obowiązywać nas będzie próg I, czyli 60% przeciętnej pensji. To bardzo złudne, gdyż trzeba wiedzieć, że Polski Ład zakłada, że wysokość składki będzie liczona dwuetapowo: miesięcznie i rocznie. Jeśli na koniec roku wysokość rocznej składki jest inna niż suma składek opłaconych miesięcznie, przedsiębiorca będzie musiał uregulować niedopłatę lub starać się o zwrot nadpłaty.

Uwaga na niedopłaty na koniec roku! Zwrot tylko na wniosek

W razie wystąpienia na koniec roku niedopłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, przedsiębiorca będzie musiał dokonać odpowiedniej dopłaty, jednocześnie z zapłatą składki zdrowotnej za luty.

Natomiast, gdy suma składek okaże się wyższa od rocznej wysokości składki, przedsiębiorca musi dopilnować sprawy. Zwrot nadpłaty, będzie możliwy tylko pod warunkiem, złożenia odpowiedniego wniosku do ZUS. Wniosek może być złożony wyłącznie w formie elektronicznej w terminie do 30 maja, inaczej pozostanie nierozpoznany. Zwrot nadpłaty nastąpi do 30 lipca pod warunkiem, że przedsiębiorca nie ma zaległości w ZUS.

Składki ZUS przy podatku ryczałtowym

Składki ZUS przy podatku ryczałtowym mogą być regulowane od podstawy:

 • 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym – ograniczone czasowo do 24 miesięcy liczonych od miesiąca zakończenia ulgi na start, a gdy przedsiębiorca tej ulgi nie stosował, od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
 • ustalonej na podstawie dochodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym - ulga Mały ZUS plus, do 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności.
 • 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym - duży ZUS, który należy opłacać, gdy ubezpieczony nie ma prawa do korzystania z innych ulg.

Czytaj też:

Do kiedy przedsiębiorcy mogą wybrać ryczałt i czy warto?

Przedsiębiorcy czas na decyzję mają do 21 lutego 2022 roku. A czy warto? Co prawda składka zdrowotna wzrośnie, ale wzrost ten może okazać się niższy niż przy skali podatkowej lub podatku liniowym. Wszyscy prowadzący działalność powinni podejść do sprawy indywidualnie.

Trzeba pamiętać, że przy ryczałcie ważne są przychody i przeciętna pensja, a przy skali i podatku liniowym – dochody oraz różne formy opodatkowania. Do 21 lutego jest jeszcze trochę czasu, więc kalkulator w dłoń i liczmy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej