Wszystkie budynki z windami! Szykuje się rewolucja w Prawie budowlanym

2023-03-13 17:03
Budynki bez wind będą wyjątkiem
Autor: Getty Images W każdym nowym bloku będzie winda? Szykują się zmiany

Wkrótce w budynkach mieszkalnych, które będą oddawane do użytkowania, a mają trzy piętra lub więcej, będzie obowiązek instalowania wind. Natomiast w budynkach użyteczności publicznej ten oblig obejmie nawet budynki dwupiętrowe i wyższe. W odniesieniu do budynków już funkcjonujących w dalszym ciągu na montaż wind można uzyskać dofinansowanie z Funduszu Dostępności.

Spis treści

  1. W jakich budynkach windy będą obowiązkowe? Zmiany w prawie
  2. Obowiązkowe windy w niższych domach. Co z budynkami oddanymi do użytkowania?
  3. Jak zdobyć pieniądze na windę w starym budynku?
  4. Dla kogo dofinansowanie z Funduszu Dostępności?

Od dawna już wiadomo, że Ministerstwo Infrastruktury szykuje duże zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Znaczna ich część ma posłużyć do walki z patodeweloperką. Okazuje się, że jedna ze zmian dotyczy wyposażenia budynków w windy, a związana jest z ułatwieniami dla niepełnosprawnych oraz dzieci i seniorów, które zaleca Unia Europejska.

W jakich budynkach windy będą obowiązkowe? Zmiany w prawie

Jak poinformował Przemysław Herman, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, rząd planuje obniżenie wymagań, co do instalacji dźwigów windowych.

Obecnie windy są w budynkach mających więcej niż cztery pietra, natomiast jest pomysł, by winda była obowiązkowa już powyżej drugiego pietra w budynkach mieszkalnych, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, aby taki obowiązek był już przy dwóch kondygnacjach - powiedział Przemysław Herman.

Aktualnie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stanowi, iż windy muszą być instalowane w budynkach, w których różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwyższą kondygnacją nadziemną przekracza 9,5 m – co odpowiada czterem piętrom właśnie.

Obowiązkowe windy w niższych domach. Co z budynkami oddanymi do użytkowania?

Już teraz ministerstwo infrastruktury realizuje program Dostępność Plus, a w jego ramach możliwe jest dofinansowanie montażu wind w budynkach już istniejących.

Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, ale też placówki oświatowe, służby zdrowia czy instytucje kultury mogą wnioskować o pożyczki na likwidacje barier architektonicznych w budynkach.

Jednym z konkretnych celów, na który można pozyskać finansowanie z funduszu jest likwidacja barier wewnątrz budynków, np. przez dobudowę szybu windowego oraz zakup i montaż dźwigu osobowego, wymianę lub modernizację dźwigu osobowego (niedostosowanego dla osób o szczególnych potrzebach).

Jak zdobyć pieniądze na windę w starym budynku?

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił formę wsparcia, która umożliwia ubieganie się o środki na zakup i montaż wind, ale także budowę szybu windowego, bezpiecznych dojść do windy lub do budynku mieszkalnego. Wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON.

Pożyczka na zapewnienie dostępności budynków nie może dotyczyć finansowania budowy lub modernizacji nowego budynku.

Dzięki finansowaniu z funduszu budynki stają się lepiej przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych. Osoby, które mają trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności lub percepcji zyskują swobodniejszy dostęp do dóbr i usług, mogą brać równy udział w życiu społecznym i publicznym.

Pożyczki mogą być częściowo umorzone oraz połączone z dotacją ze środków PFRON lub innym wsparciem ze środków publicznych.

Jak ważna jest budowa wind w tym programie może świadczyć fakt, iż mimo długiej listy celów, na które można przeznaczyć pieniądze z Funduszu Dostępności, pierwsza pożyczka na likwidację barier architektonicznych (12 lutego 2020 r.) została udzielona na dobudowę wind.

Ze wsparcia skorzystała Wspólnota Mieszkaniowa Kolberga 8 w Warszawie, zaciągając w funduszu niskooprocentowaną pożyczkę. Pieniądze zrefinansowały koszty zakupu i montażu windy przystosowanej do przewozu niepełnosprawnych oraz osób w wieku powyżej 60 lat. Dźwig działa w klatce schodowej. Dzięki tym pieniądzom sfinansowano także dodatkowe prace wyburzeniowe i konstrukcyjne związane z montażem windy. Wartość pożyczki, którą otrzymała wspólnota, wynosi 200 tys. zł

Pożyczka nie ma maksymalnego limitu, a okres jej spłaty może być rozłożony na 20 lat, przy oprocentowaniu od 0,15 proc. w skali roku. Istnieje także możliwość umorzenia spłaty nawet do 40 proc. wartości pożyczki. Wysokość umorzenia zależy od spełnienia kryterium terytorialnego, społecznego, a także od przeznaczenia budynku.

Dla kogo dofinansowanie z Funduszu Dostępności?

Fundusz Dostępności jest częścią rządowego programu Dostępność Plus. Skorzystać z niego mogą m.in. jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, szkoły wyższe, instytucje publiczne oraz kultury, a także jednostki naukowe.

Więcej informacji o pożyczkach i Funduszu Dostępności można znaleźć na stronie bgk.pl.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej