Wszystkie budynki z windami! Szykuje się rewolucja w Prawie budowlanym

2023-03-13 17:03
Budynki bez wind będą wyjątkiem
Autor: Getty Images W każdym nowym bloku będzie winda? Szykują się zmiany

Wkrótce w budynkach mieszkalnych, które będą oddawane do użytkowania, a mają trzy piętra lub więcej, będzie obowiązek instalowania wind. Natomiast w budynkach użyteczności publicznej ten oblig obejmie nawet budynki dwupiętrowe i wyższe. W odniesieniu do budynków już funkcjonujących w dalszym ciągu na montaż wind można uzyskać dofinansowanie z Funduszu Dostępności.

Spis treści

  1. W jakich budynkach windy będą obowiązkowe? Zmiany w prawie
  2. Obowiązkowe windy w niższych domach. Co z budynkami oddanymi do użytkowania?
  3. Jak zdobyć pieniądze na windę w starym budynku?
  4. Dla kogo dofinansowanie z Funduszu Dostępności?

Od dawna już wiadomo, że Ministerstwo Infrastruktury szykuje duże zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Znaczna ich część ma posłużyć do walki z patodeweloperką. Okazuje się, że jedna ze zmian dotyczy wyposażenia budynków w windy, a związana jest z ułatwieniami dla niepełnosprawnych oraz dzieci i seniorów, które zaleca Unia Europejska.

W jakich budynkach windy będą obowiązkowe? Zmiany w prawie

Jak poinformował Przemysław Herman, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, rząd planuje obniżenie wymagań, co do instalacji dźwigów windowych.

Obecnie windy są w budynkach mających więcej niż cztery pietra, natomiast jest pomysł, by winda była obowiązkowa już powyżej drugiego pietra w budynkach mieszkalnych, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, aby taki obowiązek był już przy dwóch kondygnacjach - powiedział Przemysław Herman.

Aktualnie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stanowi, iż windy muszą być instalowane w budynkach, w których różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwyższą kondygnacją nadziemną przekracza 9,5 m – co odpowiada czterem piętrom właśnie.

Obowiązkowe windy w niższych domach. Co z budynkami oddanymi do użytkowania?

Już teraz ministerstwo infrastruktury realizuje program Dostępność Plus, a w jego ramach możliwe jest dofinansowanie montażu wind w budynkach już istniejących.

Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, ale też placówki oświatowe, służby zdrowia czy instytucje kultury mogą wnioskować o pożyczki na likwidacje barier architektonicznych w budynkach.

Jednym z konkretnych celów, na który można pozyskać finansowanie z funduszu jest likwidacja barier wewnątrz budynków, np. przez dobudowę szybu windowego oraz zakup i montaż dźwigu osobowego, wymianę lub modernizację dźwigu osobowego (niedostosowanego dla osób o szczególnych potrzebach).

Jak zdobyć pieniądze na windę w starym budynku?

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił formę wsparcia, która umożliwia ubieganie się o środki na zakup i montaż wind, ale także budowę szybu windowego, bezpiecznych dojść do windy lub do budynku mieszkalnego. Wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON.

Pożyczka na zapewnienie dostępności budynków nie może dotyczyć finansowania budowy lub modernizacji nowego budynku.

Dzięki finansowaniu z funduszu budynki stają się lepiej przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych. Osoby, które mają trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności lub percepcji zyskują swobodniejszy dostęp do dóbr i usług, mogą brać równy udział w życiu społecznym i publicznym.

Pożyczki mogą być częściowo umorzone oraz połączone z dotacją ze środków PFRON lub innym wsparciem ze środków publicznych.

Jak ważna jest budowa wind w tym programie może świadczyć fakt, iż mimo długiej listy celów, na które można przeznaczyć pieniądze z Funduszu Dostępności, pierwsza pożyczka na likwidację barier architektonicznych (12 lutego 2020 r.) została udzielona na dobudowę wind.

Ze wsparcia skorzystała Wspólnota Mieszkaniowa Kolberga 8 w Warszawie, zaciągając w funduszu niskooprocentowaną pożyczkę. Pieniądze zrefinansowały koszty zakupu i montażu windy przystosowanej do przewozu niepełnosprawnych oraz osób w wieku powyżej 60 lat. Dźwig działa w klatce schodowej. Dzięki tym pieniądzom sfinansowano także dodatkowe prace wyburzeniowe i konstrukcyjne związane z montażem windy. Wartość pożyczki, którą otrzymała wspólnota, wynosi 200 tys. zł

Pożyczka nie ma maksymalnego limitu, a okres jej spłaty może być rozłożony na 20 lat, przy oprocentowaniu od 0,15 proc. w skali roku. Istnieje także możliwość umorzenia spłaty nawet do 40 proc. wartości pożyczki. Wysokość umorzenia zależy od spełnienia kryterium terytorialnego, społecznego, a także od przeznaczenia budynku.

Dla kogo dofinansowanie z Funduszu Dostępności?

Fundusz Dostępności jest częścią rządowego programu Dostępność Plus. Skorzystać z niego mogą m.in. jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, szkoły wyższe, instytucje publiczne oraz kultury, a także jednostki naukowe.

Więcej informacji o pożyczkach i Funduszu Dostępności można znaleźć na stronie bgk.pl.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej